Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Поезия:


Есе:

Преводи:


Проза:

Дискусия:

Портрет:

Книга 8 Книга 9
СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА
Издател с финансовата помощ на Община Варна на в. КИЛ – вторият по дълголетие вестник в България за култура, изкуство и литература.
  
Когато в България започна „пролетта на гражданите“, се роди и „КИЛ“ - вестникът за култура, изкуство и литература, изразяваш, със своята абревиатура метафора за носещата греда на духовния кораб - изкуството - което не само трябва да съществува, но и да се развива и процъфтява. Роди се спонтанно, със завидното единомислие и подкрепа на много творци, с красивото чувство за полет и простор на духа.
Неусетно бързоногото време отброи тридесет лета от началото. Много дни, месеци, години се изнизаха, понякога само мечтата стигаше за да ни крепи, да ни вдъхва издръжливост и днес, не без гордост да кажем, че не сме отстъпили от копнежа си във Варна да съществува литературно издание като израз на духовните не само потребности, но и възможности на морската ни столица.
Със стиховете, разказите и сатирата, с журналистическите материали за националните културни събития в града, ежемесечно показваме пред своите читатели днешния си образ, както и образът на преживяното време в най-преломните три десетилетия, което нас обръщаше и ние него.
Сигурни сме, че и през бъдните десетилетия в. КИЛ ще си остане предпочитана и търсена трибуна и от литературните му страници ще продължава да струи неподправена и чиста духовна енергия, която противостои на пошлото и дребнавото.
Статии
Поезия
Поезия от Иван Гранитски.
Poetry by Ivan Granitski. 
 
Иван Гранитски е роден през 1953 г. Литературен критик, публицист и поет. Автор е на повече от 20 книги. Виден издател, директор на издателство “Захарий Стоянов”. Общественик и политик.
     
     
     ИВАН ГРАНИТСКИ
     
     ЕЗОТЕРИЧЕН КАПРИЗ

     
      На Любомир Левчев
     
     I.
     Гладиаторът с меч от здрач
     ми прочете няколко изречения
     от своята крайна поема.
     Но се прави че нищо не чуваш
     Иначе ще ни разкрият
     Разбира се не това е най-лошото
     По-жестоко е да ни наградят преди да отлетим
     Трябва много да внимаваме
     защото те се интересуват от душите ни
     Суровото му и загадъчно лице на римски центурий
     замръзна като дорийска колона
     Представяш ли си какво ще се случи - изхриптя той
     ако не дай боже ни връчат крайното отличие
     бялата маска
     Какво с бялата маска - промълвих аз
     По-правилният въпрос е
     ти ли си бялата маска
     Ти ли си смъртта препускаща на бледен кон
     
     II.
     Не чу ли че големият лов вече започна
     подхвърлих когато Горгоната отмина
     Започна голямото преследване
     Предрешени като интелектуалци
     викачите са разюздано старателни
     Застрашени са всички които виждат и чуват
     Историята май зловещо ще се повтори
     но нека сега да не говорим
     за земята на убитите поети
     нека не призоваваме напразно
     сенките на величавите прадеди
     от селенията на Плутон
     Нали затова не избягах от Помпей - възкликна той
     за да не ме разглежда някоя разглезена госпожица
     и да си мисли че съм глина
     подходящ материал за бокал
     на сатрап вдигащ среднощни наздравици
     
     III.
     Хермес Трисмегист е знаел за бялата маска
     Четял е знаците на глината водата огъня и въздуха
     и е виждал както горе така и долу
     Тъкмо той е подшушнал на Хегел
     че отрицателното е в еднаква степен положително
     Светлината е черна но мракът свети
     Водата побеждава камъка
     Любовта прогонва страха
     Хермес Трисмегист сигурно ни е съзрял
     две бъдещи прашинки от края на Второто хилядолетие
     след Христа
     Или две светкавици блеснали преди мезозойската ера
     които четат крайната поема на Познанието
     и разговарят за бялата маска
     Сърцето на светкавицата знае
     Всичко е едно

 
 
 
Назад [ 2 ] Напред
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма