Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Есе:

Преводи:

Дебют:

Под знака на Терпсихора:


Суета:

Лирика за пораснали деца:

Литературна анкета:

Книга 8 Книга 9
СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА
Издател с финансовата помощ на Община Варна на в. КИЛ – вторият по дълголетие вестник в България за култура, изкуство и литература.
  
Когато в България започна „пролетта на гражданите“, се роди и „КИЛ“ - вестникът за култура, изкуство и литература, изразяваш, със своята абревиатура метафора за носещата греда на духовния кораб - изкуството - което не само трябва да съществува, но и да се развива и процъфтява. Роди се спонтанно, със завидното единомислие и подкрепа на много творци, с красивото чувство за полет и простор на духа.
Неусетно бързоногото време отброи тридесет лета от началото. Много дни, месеци, години се изнизаха, понякога само мечтата стигаше за да ни крепи, да ни вдъхва издръжливост и днес, не без гордост да кажем, че не сме отстъпили от копнежа си във Варна да съществува литературно издание като израз на духовните не само потребности, но и възможности на морската ни столица.
Със стиховете, разказите и сатирата, с журналистическите материали за националните културни събития в града, ежемесечно показваме пред своите читатели днешния си образ, както и образът на преживяното време в най-преломните три десетилетия, което нас обръщаше и ние него.
Сигурни сме, че и през бъдните десетилетия в. КИЛ ще си остане предпочитана и търсена трибуна и от литературните му страници ще продължава да струи неподправена и чиста духовна енергия, която противостои на пошлото и дребнавото.
Статии
Лирика за пораснали деца
Поезия от Николай Милчев
Poems by Nikolay Milchev 
 

Николай Милчев. Роден през 1958 г., живее и работи в София. Завършва българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на поетичните книги „Бяла залисия”, „Изневиделица”, „Пейзажи с Лолита”, „Мокра светлина”, „Очи широколистни” и „Надеждата е бебе с очила”. Член на Съюза на българските писатели.

ЗНАЧЕНИЯ
Калинките не са това, което са…
Калинките са копчета червени.
Пресипнали, на капките с гласа
тревите разкопчават свойте вени.
Зелена кръв и черни петънца.
Душици и треви изящни.
Калинките приличат на деца,
които от света се плашат.
Иди при тях и тихо говори.
Помилвай ги – ще ти покажат пътя.
Високо горе слънцето гори
като сърце, от дъждове изкъпано.
Калинките не са… Защото са
значения, които ни настигат.
Една калинка ще ти донеса –
целувай я като дълбока книга.
РЕПЛИКА
И хванали в реката три мънички рибоци,
а после уловили три зайковци с подскоци.
А. П. Милн
Ловец на заешки подскоци
и с пушка, взета от картина,
лежа в прозрачните потоци
и си сънувам догодина.
Защото ще остана гладен
и нищо няма да убия,
с подскок от пухчета направен,
аз на кравайче ще се свия.
Ако случайно различите
ловеца с вид на молекула,
помилвайте го по ушите,
с които сънищата чува.
 
ИГРА
Момичето с глава на виолетка
поникваше в градината пред блока.
Пчелата бе вълшебната съседка,
с която си играеха високо.
Къде се губеха, не знам. Но помня
как се явиха в стаята край мене
и разцъфтях, и мигом се отроних,
и се превърнах в сянка на растение.
ЛЯТНО МОМИЧЕ
То е облечено с топло –
слънчево и прозрачно…
Бяло, уханно, обло;
жълто, кремаво, злачно.
То е съблечено с вкус и
чаровно бере къпини.
Чар е – ако ги вкусиш.
Чаровно – ако отминеш.
СТИХ
Листо, повито със Април,
е бебето, което диша.
Аз пролет съм му подарил
и се опитвам да опиша
как бебето ще има дом
от цветни, звукови салони.
И в моя поетичен том
през есента ще се отрони.
 
ОКОЛО ШЕСТ СУТРИНТА
Около шест без петнайсет
светлината кръжи наоколо.
Едно суетно глухарче
с вятър си реши кока.
Около шест без десет
глухарчето разцъфтява.
Росата му е донесла
жълта корона от слава.
И то се кръсти набожно
под блясъка на чудото.
Около шест е възможно
всичко да бъде хубаво.
Точно във шест бръснарят
острига съня и кихна.
Глухарчето стана пара
и със въздишка отлитна.
 
 
Назад [ 8 ] Напред
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма