Оригинал на темата
Заглавие Едно ново откритие 
Автор Сашо Серафимов 
Дата 2007-09-17 08:21:07.0 
Текст Да четещ Сашо Серафимов е удоволствие... 
 
      
Отговор по темата
Заглавие Глупости 
Автор Сашо Серафимов 
Дата 2008-04-18 14:07:09.0 
Текст Този, който е написал това изречение от мое име просто се е опитал да ме омаскари. Да е жив и здрав. 
 
Заглавие Още по темата 
Автор КИС 
Дата 2008-01-07 14:16:32.0 
Текст Уважаеми господин Серафимов,<br>с радост прочетох отметката Ви и отбелязвам, че наблюдението Ви е безмерно прецизно. Ще го повторя с Ваше разрешение:<br>"Да четеш Сашо Серафимов е удоволствие..."<br><br>Бих вметнал, че многоточието удебелява и така да се каже медиатурствува още повече за правилното възприятие на твърдението.<br><br>Пожелавам на поета, за когото говорим щастие и успехи!<br><br>КИС<br><br> 
 
Форум към сайта на списание Простори