Оригинал на темата
Заглавие критериите 
Автор Темерут 
Дата 2007-12-10 11:05:47.0 
Текст В един от предишните броеве прочетох, че Павел Цветков е получил наградата "Андрей Германов". В 5-и брой прочетох негови стихове. Учуден съм от тяхната безпомощност! Това ли са лауреатите на такава престижна награда? Кой и как им дава наградите на такива "поети"? Но в нашата държава кое ли е наред, че и наградите... 
 
      
Отговор по темата
Заглавие критериите... 
Автор Колев 
Дата 2008-01-07 13:57:57.0 
Текст Че Павел Цветков сега пристъпва към по-сериозната поезия е ясно на всеки, който има някакъв усет за мерена реч и се е поровил в мрежата. Че той съвсем не беше най-добрия избор за носител на награда с такова значимо име също е ясно. <br>Но, колеги, не забравяйте, че наградите се дават у нас "на връзкарски" принцип и от тази гледна точка е крайно безмислено да се участва в конкурси, особено литературни. <br>Интелектуалното ниво на участниците в журито обаче наистина също говори за себе си - Панко Анчев / неизвестен критик - соцреалист, затънал в собствените представи за своята значимост /, Иван Гранитски - издател продажник и печалбар, Антон Дончев - треторазряден писач, буквояд, но иначе академик.<br>Така че:"Какъвто бащата, такъв и сина!"<br><br>Колев 
 
Заглавие Критериите и авторите 
Автор Читател 
Дата 2008-01-04 19:28:52.0 
Текст На мене списанието много ми харесва. Материалите са интересни, а авторите - добри.Бих казал дори, че такова списание в България няма. Радващо е, че се прилагат високи критерии. 
 
Заглавие Въпрос на вкус казало кучето... 
Автор Ценител 
Дата 2007-12-10 11:09:34.0 
Текст Г-н Темерут, наверно знаете, че председател на журито за "Андрей Германов" беше акад. Антон Дончев. Не знам колко сте темерут и колко разбирате от поезия, но ми се струва, че А. Дончев разбира повече от Вас... 
 
Форум към сайта на списание Простори