Оригинал на темата
Заглавие качеството на текстовете 
Автор Lego 
Дата 2008-01-06 11:20:10.0 
Текст Сигурно е трудно намирането на качествени автори, но точно в това е майсторлъка на редакторите. Не зная дали се плащат хонорари, та по този начин да се привлекат известни автори, макар че това е само единият начин за набавяне на добри текстове. По-важно, според мен, е редакторите да са широко скроени хора и да не робуват на лични пристрастия, а да публикуват всякакви автори, дори и такива, които са на противоположни естетически позиции. Дразнещо е и това, че неизменно присъства в началото на списанието владиката Кирил. Той има интересни текстове, но мисля, че се прекалява с неговото присъствие в списанието. А такива съвременни писатели и литератори като Пламен Дойнов, Георги Господинов, Коста Павлов, Милена Кирова, Любомир Левчев, Дончо Цончев, Иван Цанев, Никола Иванов, Борис Христов, Борислав Геронтиев и редица други някак си не попадат по страниците на списанието... 
 
      
Отговор по темата
Заглавие За качеството на текстовете 
Автор Дони 
Дата 2008-01-07 10:07:38.0 
Текст Дано лигави хамелиони и печалбари като Пламен Дойнов, Георги Господинов и Любомир Левчев никога не намерят място в това списание! Похвално е, че редакторите преодоляват соцреализма в кръвта си, но да отидат в другата крайност и да публикуват съвременните български литаратурни полицаи би било грешка.<br><br>Дони Михайлов<br><br> 
 
Заглавие Добро и списанието 
Автор Милков 
Дата 2008-01-06 20:58:30.0 
Текст На мене пък ми харесва, че дядо Кирил чето публикува в списанието. Колко са българските митрополити, които пишат така просто и естествено. Статията в последния брой е великолепна.<br>Аз предпочитам да чета неизвестни автори. Толкова много са поетите и белетристите в България, че само неизвестните да печеташе списанието, пак щеше да бъде пълно с текстове. Нека са неизвестни. По-добре е!<br>Трябва да се пише за провинцията. Тя е голям проблем за всички нас, които живеем в нея. 
 
Заглавие прав си донякъде 
Автор Темерут 
Дата 2008-01-06 14:19:33.0 
Текст Списъкът на авторите, които все още не са намерили място в списанието може да се продължи. Но пък от друга страна един чудесен поет (или поне може да стане поет) като Ивайло Иванов е публикуван. Поздравявам редактора, който го е открил! Трябва да призная, че присъствието на дядо Кирил не ме дразни, напротив. Но е вярно, че мярата малко е прехвърлена. Не може неизменно във всеки брой, на първо място да присъства негова публикация. Това повече би отивало на друго издание, не на списание за литература... Струва ми се, че би било добре ако присъстват и чужди автори, при това не само руски. Може би на редакторите им е трудно с преводачите. Разбираемо е, но усибията трябва да се насочат в тази посока...  
 
Форум към сайта на списание Простори