Списание за литература и изкуство Начало   Логин форма
Простори


Резултати от търсенето
Заглавие
Книги 
Рубрика Преглед | 2007 / юни 
Съдържание
Св.Йоан Златоуст,  “Тълкуване на Евангелието от Матея – беседи 1 – 44”  Изд. “Захарий Стоянов”
 
Напоследък книжнината ни започна да се обогатява с издаване трудовете на светите отци на Църквата. Тези трудове изграждат основите на Църквата, тълкуват Светото Евагелие и разясняват правилата на вярата.
Сред най-ярките и в най-дълбоките темели на вярата и знанието е безспорно “Тълкуване на Евангелието от Матея” на св. Йоан Златоуст. Каква мъдрост, какъв език, колко точно и проникновено се говори за сложните неща и се откриват истините. Това е книга, която е събрала, в духа на средновековната литература и философия, беседи пред богомолци-християни, но по същество е фундаментален научен труд за смисъла на битието, за неговия дух и за най-важните правила на живота. Св. Йоан Златоуст тълкува стих по стих Евангелието на св. апостол евангелист Матей, за да обясни на вярващите кой е Христос, защо е слязъл на земята и как трябва да се доближим до Него. Но това е истинска философия и човешко познание на света; то е етика и естетика на човешкото съществуване.
Св. Йоан Златуст е много по-голям мислител от всички философи, живели и работили преди и след него. За него знанието не е изкуствено мъдруване, а живо следване на Христовите заповеди и тайната на неговото земно битие.
Ако културният ни живот беше нормален, тази книга би следвало да се превърне в неговия най-важен феномен. Дано поне намери истинските си читатели и ценители, за да им отвори очите и ги дари със светлината на познанието и Божествената мъдрост.
 
 
Монах Митрофан. “Задгробният живот”
 
“Задгробният живот” от руския монах Митрофан се издава по почин и с благословението на сливенския митрополит Йонакий и има подзаглавие “Как живеят нашите покойници и как ще живеем ние след смъртта според учението на Православната църква, по общочовешко предчувствие и чрез научните изводи”. Любителите на сензации и окултизъм няма да намерят това, от което се интересуват, защото монах Митрофан представя учението на Православната църква за задгробния живот. Т.е. за вечността.
Истинският живот на човека започва след смъртта му, когато му се въздава от Господа заслуженото и започва вечният живот. Земните дела, вярата, спазването на Божиите заповеди са определящи за това какво ще бъде отредено на човека. Но много важни са и делата и молитвите на тези, които са все още на земята и чийто живот също ще повлияе върху съдбата на вече умрелия след Страшния съд.
Днешният светски, материалистично възпитан човек малко се интересува от живота след смъртта в неговия истински християнски смисъл. Тук обаче той би могъл да намери основания за своята вяра и да осъзнае значението и смисъла на земния си живот като подготовка към едно битие, което ще го освободи, възнагради или накаже за волни или неволни грехове, но във всеки случай ще получи справедливост и вероятно милост и прошка.
Трябва да се издават повече такива книги и повече хора трябва да ги четат. Ще им бъдат изключително полезни.
 
 
Найден Вълчев. “Попътни срещи - кн. първа”  изд. “Захарий Стоянов”
 
През тази година големият български поет Найден Вълчев навършва 80 години. По този повод изд. “Захарий Стоянов” започна издаването на неговите спомени, наречени “Попътни срещи”. “Попътни срещи” е един своеобразен отчет на поета за уроците, които е получил от своите съвременници, за хората, които са го съпътствали в живота. С мнозина от тях той е работил заедно: Елисавета Багряна, Христо Радевски, Никола Фурнаджиев, Станка Пенчева. С други е дружал: Ивайло Петров, Иван Радоев, Лиана Даскалова, Андрей Германов. Трети са били негови близки или далечни познати, но са оставили трайна диря в съзнанието му, защото са били ярки творци и личности. Няма да е пресилено да се каже, че в тази книга Найден Вълчев очертава личната си история на българската литература след Втората световна война. Той представя и личната си антология на най-добрите представители на поезията и прозата, а и на музиката и изобразителното изкуство и на техните значими творчески постижения.
Книгата обаче има едно много важно качество, заради което непременно трябва да се прочете: тя е великолепен автопортрет на самия Найден Вълчев. Той не се е поставял за цел да покаже себе си и за себе си говори скромно, свенливо и дори без самочувствие. Но, без да иска, е изповядал и любовта си към поезията, и творческото си кредо, и отношението си към изкуството на творците, за които пише. Тази скромност обаче му дава предимството да наблюдава, без да го забелязват и да улавя характерни черти, които другите не забелязват. Прочетете спомените за Андрей Германов, Иван Радоев, Ивайло Петров и Лиана Даскалова и ще се удивите на способността на Н. Вълчев да тълкува литературата чрез личността на автора и личността на автора чрез нейното творческо дело.
 
 
Константин Павлов. “Записки 1970-1993”, Изд. къща “Жанет – 45”
 
Тази книга непременно обогатява и доразвива образа, който имаме за поета Константин Павлов. Записките му са допълнение към неговите стихотворения, допълнени и преосмислени  стихове, които той очевидно пише постоянно. Но тя е свидетелство за времето, за неговия начин ни мислене и говорене. И доказателство, че писателят е по-спонтанен и естествен не когато разсъждава, а когато записва творбите си. Разбира се, това не означава, че тези записки са под равнището на поезията на К.Павлов. Напротив, в тях има интересни мисли, прозрения дори. Но в подобни текстове поетът е преди всичко рационален; той мисли как да обясни, а не как да изрази времето си.
Там, където талантът на поета се е проявил, са се получили истински произведения на изкуството: “Геният създаванепоносима красота.”, “Стремежът към красота рано или късно води до пошлост”,  “Каламбурът – талантът на алкохолика и бездарието на трезвеника”, “Да не ровим костите на умрелите, а да търсим диалог с душите им”, “Винаги съм смятал, че човек трябва да полудее мъничко, за да не полудее съвсем”...
Такива афоризми има много в книгата. Към тях са се приютили и прекрасните рисунки на Георги Божилов – Слона.
 
Йожен Йонеско “Въздушният пешеходец. Пиеси. За театъра”, превод Огнян Стамболиев, изд. ”Леге Артис”
 
Може да се каже, че след това издание на някои от по-малко известните пиеси на големия френски драматург, вече цялото творчество на Йожен Йонеско е познато на българския читател. Йонеско е епоха в световния театър. За съжаление той доста късно навлезе в българската култура и е трудно да се каже дали оказва някакво съществено влияние върху родния театър. Той е труден автор и когато се играе буквално или в духа на традиционния реалистичен театър, звучи неестествено и дори глупаво. Не всеки може да го поставя, а и не всеки актьор е в състояние да интерпретира неговите персонажи. Но всеки читател вече може да го чете и да се опитва да проникне в неговия необозрим свят.
Йонеско изразява разпадащия се свят, изгубването на ценностите, деградацията на буржоазния разум и морал. А когато един господстващ морал се разпада и показва своя фалш и непродуктивност, тогава всичко се превръща или в бурлеска, или в мрачна трагедия. При Йонеско имаме и едното, и другото. Героите се лутат в безпътица и безпаметство, говорят празни думи, превръщат пустословието в драма, но не намират изход и още повече задълбочават объркаността си. На моменти това е смешно, но в повечето случаи е тъжно и дористрашно.
В интервютата си Йонеско обяснява себе си, но и говори за живота, в който живее.
Късно получаваме всичко това, но по-добре късно, отколкото никога. Важно е сега да осмислим думите на Йонеско, за да разберем неговите предупреждения и мрачни предсказания.
 
 
Миечислав Биелски. Владислав Варненчик на Балканите (1443 - 1444), изд. “Абагар”
 
Полският историк Миечислав Биелски проследява последните два военни похода на Владислав ІІІ на Балканите, като анализира тяхната причина, както и причините за неуспеха им. Опитът на полския крал да обедини Европа срещу отоманските завоеватели на източно-православните земи е неуспешен и поради това е показателен за начина, по който Изтока и Западът в Европа организират живота си. Неуспехът на мисията се крие в установилата се враждебност между двете християнски църкви и несъвместимостта на техните цели. Владислав ІІІ не получава съдействие най-вече от тези, за чиято свобода  е тръгнал да пролива кръв. Това показва колко различен е бил средновековният човек от днешния.
Авторът е добър историк, за когото фактите са от изключителна важност, но може би му е необходима малко повече филофоско-историческа нагласа, за да анализира и оценява епохите не само чрез фактологията, но и чрез техния дух и същност.
Добре е, че Полският културен институт в София работи така усилно за популяризиране на полската култура и книга и прави възможното българският читател да получава повече добри книги от полски автори. Каквато безспорно е и книгата на Миечислав Биелски за Владислав Варненчик и неговите два последни похода на Балканите.
П. Р-ев
 
Александър Минчев. “Одесос през елинистическата епоха”, Изд. МС
 
Периодът на елинизма е време на значителни промени в историята на античността. Огромни територии и милиони хора са свързани за пръв път от силата на оръжието и впоследствие от обща култура и език – елинския. Завоеванията на Александър Велики превръщат Източносредиземноморския свят в една общност. Тези събития не подминават и днешните български земи. Тракийските владетели и царства, дотогава стоящи сравнително изолирани от събитията в Средиземноморието, се намесват активно в борбите за преразпределение на империята на Александър. Тракия става арена на сблъсъци между диадохите/пълководците на Александър/, а впоследствие и на епигоните - техните наследници. Идването на римляните завършва окончателно епохата на елинизма, оставила изключително културно наследство, сред което и множество паметници на тракийското изкуство. В тази продължила три века епоха Одесос - съвременният град Варна, заема не малка роля, особено значителна, когато се опитваме да разберем историята на траките и тяхното място в средиземноморската цивилизация. Именно историята на Одесос през елинизма, разгледана от всички страни, е обект на изследването на Александър Минчев - политическа, културна, с помощта на писмените извори и археологическите разкопки. Последните са особено затруднени от факта, че животът в града не прекъсва в продължение на хилядолетия и днес останките от древния град са погребани под съвременния. Въпреки това, авторът стъпва на не малко факти и успява да сглоби успешно историята на един от най-значителните градове по Западното Черноморие през Античността. Одесос успява значително да се издигне в смутните времена след смъртта на Александър Велики. Търговията и умелата външна политика  запазват града от повечето опустошителни войни и  го правят важен фактор в политиката на елинистическите владетели към Тракия. Именно отношенията на един гръцки град с местното тракийско население е особено важно за историята на българските земи. Книгата показва, че е било възможно да съжителстват в продължение на векове елини и траки, разбира се, водени от общ интерес. 
  Изграден като типичен свободен полис, Одесос запазва тази форма на управление през целия период на независимо съществуване. В религиозния живот на града обаче навлизат силни тракийски елементи като култа към Тракийския конник, донесен от траки-преселници, или като последица от активните търговски връзки между града и вътрешността на полуострова. Разбира се, старата гръцка религия е продължила да заема място в религиозния живот – типично за обществото от този период, когато различните мистични култове се смесват с гръцките. Освен култът към Тракийския конник навлиза и този към Трите нимфи, както и някои египетски мистични учения – свидетелство за усиления търговски и културен обмен с цялото Източно Средиземноморие.
  В отделна глава са разгледани и спортът и обществените игри – събития с особена важност през античността. Макар и малко, запазените паметници позволяват да се възстановят факти от тази интересна страна на обществения живот в града, която далеч надхвърля рамките на обикновена спортна проява. Част  от книгата е посветена и на монетосеченето в града – белег не само на благосъстоянието, но и на авторитета на града. Сеченето на собствени монети е привилегия на свободните градове и държави. Не случайно през  римската епоха на едната страна се е изобразявал императорът.
Увлекателно написана, книгата е достъпна за масовата публика, но това не пречи авторът да се опира на значителен фактологичен и библиографски материал, още повече, че сам многократно участва в археологически разкопки в града и има дългогодишен опит с тази проблематика. Богато илюстрирана и луксозно издадена, книгата ще допадне и на широк кръг читатели.
Веселин Анчев
 
 
Заглавие
Книги 
Рубрика Преглед | 2007 / август 
Съдържание
Таньо Клисуров. „Казано с очи“, стихотворения, 2007
Таньо Клисуров е поет, с чието име свързваме мощното навлизане в литературата в края на 70-те години на ХХ в. на едно нова поколение български писатели. Това поколение вече преживяваше драматично разочарованието на обществото от настъпилата икономическа и морална криза в обществото. Сред това поколение Таньо Клисуров се откроява като остро социален, ежедневен дори, поет, за когото езикът на улицата или квартала леко и естествено се превърна в език на литературата. Но заедно с езика в литературата навлязоха проблемите на хората. И тези проблеми дегероизираха патоса на времето, показаха сложността на времето и превърнаха съдбата на отделния човек в главна цел на поезията. Затова и у Таньо Клисуров четем простички стихотворения, които разказват за обикновена любов, за лутания в дебрите на обществото, за търсене на спасителен път и желание за взаимност. Човекът в тази поезия мисли и говори откровено за себе си, за своите нормални човешки желания. Той не жестикулира, не се самообявява за герой на епохата, защото съзнава, че е “малък човек”, но и че върху него се крепи всичко.
“Казано с очи” е продължение на изповедта на поета, негова “Ода на радостта”, но и в някаква степен елегия и дори реквием на илюзиите и надеждите на собствената му младост и младостта на обществото. Таньо Клисуров доразвива обичайните си теми, но вече с опита на живота. Удоволствие е да четеш стихотворения,  които имаш чувството, че са написани от тебе самия и че те говорят за личните ти преживявания и видения. И понеже всичко е “казано с очи”, и думите сякаш са по-малко. Но са по-точни и по-силни!
Зряла книга на един зрял поет – вече класик.
 
Алек Попов. „Черната кутия“, роман, 2007
Ето един “нов” писател, който опровергава мрачните оценки и перспективи за състоянието и перспективите на съвременната българска литература. Той доказва максимата, че истинският писател е писател на социалната тема. У него има много остро социално чувство и способност да се прави дисекция на обществените процеси. Героите му са активни, най-често недоволни, но и жадни за промяна.
Алек Попов е нов писател, защото говори и пише по новому и защото романите и разказите му са посветени на нови проблеми и житейски ситуации. Той се занимава с т.нар. преход, т.е. със смяната на обществената парадигма и с отражението, което тази смяна оставя в съзнанието и чувствителността на младия човек.
“Черната кутия” е такова отражение. Този роман притежава редица художествени качества: написан е леко и увлекателно, с динамичен сюжет, движещ се в различни ситуационни и времеви пластове – на моменти придобиващ дори фантастични елементи, индивидуализирани герои (двама са главните герои Нед и Анго – родни братя), различни пластове на повествованието, остроумни обрати, свеж език. “Черната кутия” показва какво говорят и мислят днешните млади хора, как върху тях се стоварва отвратителната тежест на аморалното общество и как благодарение именно на морала те преодоляват трудностите на своята лична и обществена съдба. Ето го обществото! Писателят го изобразява такова, каквото е: нагло, бездушно, абсурдно, хукнало да печели. И това е както в Америка, където се развива едната част от сюжета, и в България, където се развива другата. Читателят сам трябва да открие дали има някаква разлика между двата “свята”.
“Черната кутия” е книга, която трябва да бъде забелязана, анализирана и оценявана в контекста на състоянието на българската литература. Не може да се съмняваме: Алек Попов е писател от висока класа.
 
Милан Кундера. “Изкуството на романа”, есета, 2007
Тази книга е събрала откровенията на големия чешки писател Милан Кундера за изкуството на романа, но това означава за неговия собствен опит в изкуството на романа. А Кундера е безспорно един от най-великите европейски романисти на ХХ в.
Всеки голям писател има свои тайни в писането. Кундера разказва за своите, като анализира особеностите на европейския роман от “Дон Кихот” насам, за да изведе основните му принципи и начини на изграждане и художествено въздействие. Анализите на писателя са точни, а свикналото ни на друг начин на говорене за литературата съзнание вероятно ще открие закономерностите като парадокси, които са очевидни, но не сме ги забелязвали.
До голяма степен “Изкуството на романа” е и литературоведски труд, изследващ историята и теорията на романа. Но това е преди всичко увлекателна и поучителна книга, която възпитава висок вкус и критерии за голямото изкуство. В този смисъл тя е събитие в нашия книжовен живот.
 
Уилям Шекспир. “Хамлет”, превод Александър Шурбанов, 2006
Пиесата “Хамлет” е вероятно най- трудната за превеждане на български творба на световната литература, защото е изключително богата и сложна. Шекспир е създала такъв динамичен и сложен свят, че е почти невъзможно адекватно да бъде пренесен на друг език.
Проф. Александър Шурбанов е тръгнал към превода на “Хамлет” след дълго и задълбочено изучаване на английската литература (той е най-добрият й познавач у нас, професор е в СУ “Климент Охридски”) и след успешни преводи на най-значими творби на тази литература – главно от ренесансовия й период.
Изданието е придружено от една много задълбочена и разбираема студия, наречена “Загадката “Хамлет”. Тази студия е много необходима, като се има предвид, че изданието е включено в поредицата “Нова библиотека за ученика”. Ала всеки, който е чел и чете постоянно великата творба на Шекспир, ще намери тук проникновени тълкувания, които ще го доближат до тази “проклета” тайна, сравнима единствено със загадката “Мона Лиза”.
Преводът на А. Шурбанов и неговата встъпителна студия обогатяват нашата култура.
 
Добрин Спасов. “Философия и социология за ХХІ век”, 2007
Добрин Спасов е виден български философ, един от най-големите наши учени в областта на логиката и философията на историята. Неговите трудове са превеждани в чужбина и широко цитирани в научната литература. Завидна е неговата творческа младост и активност. Макар и надхвърлил 80 години, той усилено работи и публикува свои статии и студии върху днешната ни действителност.
В тази книга са събрани част от тези публикации, писани в продължение на близо 15 години. “Философия и социология за ХХІ век” е анализ на станалото и ставащото у нас. Проф. Спасов внимателно изучава процесите в обществения живот и обръща внимание главно на причините за дълбоките социални и духовни промени. Трудно е да се посочи (защото вероятно изобщо няма) друга подобна книга, в която да са казани толкова верни неща за периода след 1989 г. И то е, защото на Д. Спасов е чужд както повърхностният журналистически, така и порочният тясно партиен подход към фактите и явленията. За него истината е по-скъпа от всичко друго.
 
„А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист“, т. І и т. ІІ, сборник статей по материалам Международной научной конференции, состоявшейся 14 - 17 апреля 2004. М., 2007
През последните 15 - 20 години в Русия се възражда интересът към делото на славянофилите. Славянофилството е идейно-политическо и естетическо движение в Русия през втората половина на ХІХ в., изиграло важна роля в руската и европейската история. Да си припомним, че руските славянофили са сред най-ярките поддръжници на Руско-турската освободителна война от 1877 - 1878 г. В основата на тяхното учение лежи идеята за изключителността на славяните, за тяхната спасителна роля в историята на човечеството. Славяните имат своя съдба и своя мисия за преодоляване кризата в развитието на Европа в навечерието на големите обществени преобразувания в навечерието на ХХ в. Славянофилите настояват Русия да се отклони от пътя, по който върви Европа и да се върне към своите изконни традиции, формирани и утвърждавани през Средновековието. Те отричат полезността на проевропейските реформи на Петър І.
И днес Русия е на кръстопът. Нейните големи умове се мъчат да начертаят нейните перспективи и поради това е напълно естествено да се завръщат към опита на своите предходници – в това число и на славянофилите. Международната научна конференция, проведена през 2004 г. в Литературния институт “А. М. Горки”, е резултат от тези усилия. Впрочем литературоведите и философите от този институт полагат успешни усилия в изучаване идеите на руското минало. Тук трябва да подчертаем и трудовете на ректора на института Б. Н. Тарасов – учен-литературовед, философ и историк със световна известност, който дълго време изучава теорията и практиката на славянофилството и славянофилите – особено на А. С. Хомяков. Неговата забележителна книга “Накъде се движи историята” (“Куда движется история”) е сред най-ярките научни постижения на руската мисъл през последно време.
Големи имена участват със свои статии в този сборник. Разбира се, позицията на всички (дори и на тези, които вече живеят в “близката чужбина”) са чисто руски, навярно и “имперски”. У нас за съжаление “славянофилството” почти не се изучава. Там бихме намерели доста поуки и причини за особения ход и на нашата история и нашата съдба.
Сериозен научен труд с приносен характер и важни научни постижения.
П. Р-ев
 
Сергей Минаев. “ДУХLESS”, роман, превод от руски, 2007
Романът на Сергей Минаев ДУХLESS е колкото странна, толкова и закономерно появила се книга. Авторът е непознат, млад московски бизнесмен и това е неговата първа книга, излязла първоначално в малък тираж, а след седмица-две, когато тиражът се изчерпва, за нея се заговаря и допълнителните тиражи надхвърлят триста хиляди бройки – невиждан издателски феномен, дори за мащабите на Русия. Но това, че книгата се посреща с такъв интерес има своето обяснение – това е книга за бездуховността и авторът не случайно е съчетал славянското ДУХ с английското LESS, което би могло да се преведе и като изчезващ, смаляващ се. Иначе казано, в тази книга повечето от героите са с изчезваща духовност, те са от „града на мъртъвците”, както казва С. Минаев. Тях ще ги срещнеш в нощните клубове и модни кафенета, сред скъпи маркови питиета и наркотици, сред момичетата за по 200 - 300 долара, тях не ще ги видиш денем, те са обитателите на тъмната част от денонощието и от живота въобще... Има един-единствен светъл лъч сред тези около триста страници – Юля, момичето, което единствено би могло да измъкне залутания в духовното блато герой. Стига той да пожелае! Но той не желае, той упорито и непреодолимо се стреми към дъното, към неотвратимото падение. Той прекършва светлия лъч, превръща го в далечен спомен и битие от друг свят... Книгата е в известен смисъл необикновена, тя е пряма и цинична, безпощадна към героите на днешното време, откровена и шокираща, но не би могло да се каже, че тя е литературно откритие. Хенри Милър го е направил доста по-отдавна  в „Тропикът на Рака”. Близостта на събитията, смелото „бръкване в раната”, назоваването на нещата с истинските им имена са привлекателни явления в един живот, пълен с лицемерие и псевдоценности, живот на несъответствията. Тук може би се крие и една от причините за големия интерес на читателя към тази книга. Защото празнината, отворила се след рухването на СССР, е запълнена не със скъпоценности и плодородие, а с отпадъци и отломки от естествените разрушения съпътстващи битието. „...много персони до такава степен са затънали в светския живот, че са готови да отидат на всякакво откриване, дори на откриването на клозет.”, използва като надслов на една от главите авторът. „Книгата ми не е пропаганда на лъскавия начин на живот. По-скоро е антипропаганда”, признава Сергей Минаев....
В текста има доста неравности и самоцелни вулгаризми, които при известно усилие биха могли да се възприемат и като функционални сечива за обрисуване на обстановката и душевността на героите. И въпреки това  ДУХLESS не би могла да се нареди сред явленията, родени от високата литература. И все пак е добре, че се е появила и такава книга...
A. Г.Ангелов
 
 
Николай Овчаров. “Образът и подобието”, 2007
Средновековното българско изкуство често е било подценявано и оставяно в сянката на бляскавите съкровища и паметници от античността и времето на траките. Съзнателно или не, до голяма степен това се дължи на непознаването на средновековната култура, на нейния дух и хората, създали я. Ренесансът и Просвещението отрекоха средните векове като тъмна и безпросветна епоха, където религиозният догматизъм е спирал всяко културно и техническо развитие. Поради това, на средновековното изкуство се гледа грубо, като връщане назад в сравнение с римската епоха, като дело на варварите, разрушили империята. Не по-малко подценявано е и българското изкуство от тази епоха, което освен всичко изброено по-горе, се приравнява изцяло с византийското. Именно с българското изкуство и специално с човешкия образ в него се занимава и новата книга на проф. Николай Овчаров “Образът и подобието”.
Безспорно, в българската средновековна християнска култура ясно се разграничават два етапа, съвпадащи с политическата история на държавата. Н. Овчаров разглежда и двата етапа, опирайки се на изворовия и историографски материал за епохите. Божественият и човешки образ в изкуството търпят известна промяна, подчинена не толкова на някакво развитие в каноните(защото те не се променят), колкото на светоусещането на творците и обществото като цяло. Докато в епохата на Първото царство влиянието на раннохристиянските образци и на културата на Предна Азия е основно, то през ХІІІ - ХІV в. културното сближение между България и Византия е по-силно от всякога и това неминуемо се отразява в изкуството. Започналият (и незавършил) през ХІV в. Палеологов Ренесанс във Византия и България, основан обаче на исихазма, а не на рационализма, оставя своите отпечатъци и върху изкуството, без значение дали става дума за литературата или стенописта. Авторът проследява и обяснява това развитие в естетиката, като отбелязва и връзките на източнохристиянската култура с античната и влиянието на античната философия и изкуство върху средновековните. Наистина, римската и източноправославната култура имат дълбоки разлики, но чрез Византия се предават множество от достиженията на предходната епоха. Същевременно са разкрити и специфичните черти на православното изкуство и стремежа му да идеализира човешкия образ, тъй като човекът е образ и подобие на Бога. Интересна особеност е, че се идеализират не само образите на светците, но дори и на обикновените хора - факт, наложен от самата религия, която е благосклонна и милостива дори към грешниците. Тази хуманност е една от дълбоките разлики между православието и католицизма.
Особено ясно е показано навлизането на “плътското” в изкуството на ХІV в. Образите стават по-реални, литературата и изобразителното изкуство наблягат на плътското, дори когато става дума за страдания и изпитания, поставяни на светците. Но, както е отбелязал авторът, докато западноевропейският Ренесанс се мъчи да подмени и изцяло преодолее  християнската традиция, исихазмът я продължава и задълбочава мистицизма в нея. Произведенията на патриарх Евтимий, Григорий Цамблак и техните следовници дават ясна картина на тези процеси. В изкуството навлизат елементи, неприсъствали и немислими в предходната епоха - белег за променящо се общество, но същевременно те са изпълнени с духа на исихазма, който, по думите на Н. Овчаров, извежда на преден план човешката личност с нейната индивидуалност, но подчинена на Бога. И докато ренесансовото изкуство създава красиви образи самоцелно и с явно отричане на духовността, то православното от края на ХІV в. показва външната красота като отражение на вътрешната.
Не са малко изследванията на българското средновековно изкуство, но съвсем ограничени са тези, които го разглеждат от позицията на вярата и религията – така, както е било създавано то. Авторът още в самото начало посочва, че ще използва подход не от гледната точка на съвременната наука, а на средновековните схващания и до голяма степен успява да го постигне. Разбира се, за съвременния човек, който е възпитаван в духа на рационализма и ренесансовото определение на Средновековието като мрачна епоха, е много трудно да изследва едно изкуство, основано изцяло на вярата и религиозното съзнание, при това използвано за богослужебни цели; да разглежда иконата не като картина, а като средство за достигане до Бога. Чудесно илюстрованото издание и задълбоченото познание на автора на средновековните извори правят книгата интересно и значимо изследване на един проблем от българското изкуство, който обикновено се разглежда повърхностно и изцяло в контекста на византийската култура.
Веселин Анчев
 
 
Заглавие
КНИГИ 
Рубрика Преглед | 2007 / ноември 
Съдържание
Атлас на българската литература, т.1 ( 1878-1914), т. 2 ( 1915-1944), т. 3 (1944 – 1968), съставител и редактор проф. Симеон Янев, изд. Къща “Жанет 45”
 
Едно от най-ярките явления в българското литературознание през последните 10-15 години е многотомният “Атлас на българската литература”, от който са излезли вече три тома. Този “Атлас” е задълбочено и пълно описание и изследване на българската литература. Замисълът му е мащабен и непременно изисква отлично познаване на литературните факти, имената, критическото възприемане на отделните произведения, периодиката и т.н. Слава Богу, най-сетне се появиха хора, които могат не само да фиксирата фактите и явленията, но и да ги проследяват в тяхната последователност, както и да се сетят да ги покажат като вече възприети и осмислени от литературната критика на съответното време. Така ние получаваме пълна и многоизмерна картина на епохите и литературата, която те са създавали.
Такъв атлас изисква огромна и продължителна работа. Защото не е достатъчно да знаеш много; нужно е да умееш да боравиш с информацията, да я систематизираш и подредиш по значение и важност.
Когато четеш този труд, виждаш как се е развивала българската литература. Виждаш я цяла, неизкривена или съкратена в преднамераната интерпретация на изследователя. Но тази интерпретация досега е била изкривена, защото не е имало подобен наръчник, който да покаже целостта и протяжността на процеса.
Много, много значим е този труд! И много необходим. Той показва зрелостта на българското литературознание, възможностите му и новите му перспективи.
 
Стефан Тошев “Действията на Трета армия в Добруджа през 1916 година”, 2007
 
В началото на ХХ век, следкато България преживя няколко опустошителни войни, обичайна практика е било военни дейци от различен ранг да анализират причините за победите и пораженията на различните фронтове, да търсят аргументи в полза на едно или друго тактическо военно решение, довело до победа или поражение в сражението или в цялата война. Разбира се, успехът или поражението в една война е резултат от умението или непригодността на военното командване, но още по-важно е състоянието на държавата, на нейната икономика и на духа в обществото. Съществено е дали обществото е готово да приема войната като своя справедлива кауза или я отрича.
Генерал Стефан Тошев е командирът на Трета армия на Добруджанския фронт по време на Първата световна война. Неговото високо майсторство се проявява във битката за Тутракан. На негово име е кръстен  и град Генерал Тошево и това е израз на признателните поколения за заслугите на този забележителен човек и военоначалник към българската армия и българската държава.
Но както се случва с всеки способен и достоен човек, и генерал Стефан Тошев е неразбран и обруган от съвременниците си. Налага му се да преживее разочарования и покруси, да види с очите си как неговото дело е омаловажава или напълно се пренебрегва, а българската армия е победена и унизена.
Книгата е интересна не само за военните специалисти, а много повече за тези, които обичат увлекателното и динамично четиво, в което на преден план излиза човешката храброст, съобразителност и състрадателност. Генерал Тоше пише като истински писател и словото му не е изгубило и днес своето художествено очарование.
 
Анчо Калоянов “Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска”, 2007
 
Този мащабен научен труд на проф. Анчо Калоянов изисква специално внимание и сп. “Простори” ще се върне към него, за да го анализира задълбочено, внимателно и подробно. Защото отдавна  не се е появявало такова изследване върху началото на българската православна култура. През последните години излязоха какви ли не патриотарски книги, които уж възпитават млади и стари в любов към нашето минало. Но те нанасят такива вреди върху съзнанието на българите, че трудно ще се преодолеят.
Анчо Калоянов е виден наш учен-етнолог и фолклорист. Той е и сред значимите имена на българската художествена проза от 70-години на ХХ в. насам. Неговите трудове са задълбочени, оригинални като начин на мислене и научни изводи. Отлично подготвен, боравещ с огромен фактически материал, той, за разлика от доста автори, има и оригинални идеи, плрод на свежо и необременено от предразсъдъци научно мислене.
Няма съмнение, че “Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска” ще разбуни научните духове и ще предизвика дискусии.
 
Лиляна Стефанова. “Свят в 33 лица”, 2007
 
Много спомени е натрупала голямата българска поетеса Лиляна Стефанова. Спомени от нейните безбройни срещи с най-ярките имена на световната култура на ХХ век. Спомени за най-великите хора, които обичаха България и работеха за популяризирането на нейната култура и литература. Самата Лиляна Стефанова дълги години бе главен редактор на списание “Обзор”, чиято задача бе да разпространява българската литература по цял свят. Като зам.председател на СБП тя участва активно в организацията и провеждането на международните писателски срещи в София. Тогава на тези срещи идваха (за разлика от днешните) изключителни писатели от цял свят.
С 33 от своите добри приятели и колеги ни запознава в тази книга Лиляна Стефанова. Пресъздала срещите и разговорите чрез оригинално смесване на репортажа с интервюто или на литературно-критическия портрет с епистоларните жанрове, а към всичко добавила и множество снимки, Лиляна Стефанова ни дава възможност живо да общуваме с нейните герои и да изпитаме заедно с нея сладостта от такова общуване. Само с какви хора ни среща голямата ни поетеса: Надин Голдимар – носителка на Нобелова награда, Леополд Сенгор, Рафаел Алберти, Артур Лундквист, Константин Симонов, Павел Антоколски, Маргарет Драбъл, Маргарет Екстрьом, Алън Силитоу и още много други. И за всеки е намерила точна дума, оригинална характеристика, проникновено тълкуване.
Такива книги са много полезни за днешния читател, защото му показва истински стойности и го кара да иска и днес да общува с подобни имена. А още по-важното е, че Лиляна Стефанова налага висок вкус и строги критерии. Това е необходимо във времето на духовната бедност и увлеченията по случайното и посредственото.
 
Владимир Соловьов “Божествен огън”, подбор и превод от руски Андрей Андреев, 2006
Владимир Соловьов е един от най-великите руски философи от края на ХІХ и началото на ХХ век. Той е оказал огромно влияние върху развитието на европейското философско мислене. Бил е близък другар и съратник на редица видни руски писатели, учени, общественици. Неговият баща Сергей Соловьов е бил историк, автор на все още актуална “История на Руската държава”, ректор на Московския държавен университет “Михаил Ломоносов”.
Но Владимир Соловьов е и поет. При това поет значим за руската поезия. И в поезията, както във философията, той мисли оригинално, задълбочено, мащабно. Пише вълнуващо и с голямо майсторство.
Поезията на Владимир Соловьов е твърде малко позната у нас, макар тази част от неговото творчество да се споменава често в спомени на писатели или в изследвания на литературоведи. Едва сега обаче имаме сравнително цялостно представяне на поета Владимир Соловьов. Това става благодарение усилията и преводаческото майсторство на поета Андрей Андреев, както и на добрата воля и висок вкус на издателство “Захарий Стоянов”-София.
Добър е този превод, от който можеш да усетиш красотата и висотата на художественото мислене на оригинала. Андрей Андреев е успял да претвори на български величието на поета Вл.Соловьов и това е огромен успех както за него самия, така и за българското преводаческо изкуство.
 
В. В. Бычков “Русская теургическая эстетика”, М., 2007
 
У нас подобни книги не се издават, защото българските хуманитаристи с много редки изключения не изучават литературата и историята от гледната точка на християнството. Българският поглед, окозва се, е прекалено материалистичен, позитивистичен и секуларен. Руската хуманитаристика възражда теургичния подход и все по-надълбоко навлиза в същността на руския дух и роденото от него изкуство.
В. В. Бичков е един от тези руски учени, които дълги години работят в сферата на теургичната естетика и изследват литературното и научното дело на руските писатели и философи. “Русская теургическая эстетика” е мащабен труд, в който задълбочено се проследява развитието на християнската естетика в Русия през ХІХ и ХХ век. Предмет на анализ е творчеството на Н.В.Гогол, Ф.М.Достоевски, Константин Леонтиев, Л.Н.Толстой, Владимир Соловьов, Василий Розанов и още много други. Авторът доказва на модерния читател колко важна роля играе в руската художествена и философска мисъл от последните два века християнството и как писателите на модерната епоха не губят връзката си с него и пропопядват християнските традиции.
Българските читатели могат да се запознаят с научнотодело на В.В.Бичков в руските сайтове на интернет. Там са поместени много негови трудове, даващи представа за начина му на мислене...
 
“Болгарская тетрадь”, сп. “Литературная учеба”, Москва, бр. 4/ 2007
 
В брой 4 на руското списание “Литературная учеба”, основано от Максим Горки през 1930 г., е публикувана под названието “Болгарская тетрадь” голяма подборка от стихове на български поети. Подборката е дело на Панко Анчев. Включени са едни от най-големите български живи поети: Валери Петров, Найден Вълчев, Петър Караангов, Любомир Левчев, Стефан Цанев, Иван Цанев, Георги Константинов, Таньо Клисуров, Борис Христов, Паруш Парушев, Маргарита Петкова, Бойко Ламбовски. Наред с тях стоят напълно достойно поетите от Варна: Димитър Калев, Иван Овчаров, Теменуга Маринова, Красимир Симеонов и Павел Цветков. Преводите са дело на видни руски поети. В книжката е поместена и  статията на Панко Анчев “Трудът на критика”.
“Болгарская тетрадь” се открива с приветствени думи от главната редакторка на списанието Людмила Карханина “България в Русия”, която разказва за добрите връзки между списанията  “Литературная учеба” и “Простори”, благодарение на които стана възможно осъществяването на този проект.
Днешната българска литература е почти непозната в Русия. Книги от български автори изобщо не се превеждат и издават. Спорадичните появи на български автори в руския печат са по-скоро резултат от нечии лични усилия, отколкото политика на държавата и на СБП. Ето защо готовността на сп. “Литературная учеба” да представя периодично български автори заслужава висока оценка и признатетелност.
На 26 септември т.г. в Посолството на България в Москва броят бе представен на специално организирана вечер, на която присъстваха членовете на културната делегация от Варна, видни писатели и дейци на културата от Москва, преводачи, приятели на България. Приветствие към присъстващите отправи и посланикът на Република България в Русия Пламен Грозданов.
П. Р-ев
 
 
Заглавие
КНИГИ 
Рубрика Преглед | 2007 / декември 
Съдържание
Калин Донков. “Разговори от изпуснатия влак”, 2007
Ето един истински майстор на есето в българската литература! Калин Донков владее жанра и дори може да се каже, че създава свой собствен модел в него.
“Разговор от изпуснатия влак” е разказ за пропуснатите мигове, за живота, който все недоизживяваме и за хората, които често пренебрегваме и оценяваме едва когато вече ги няма. И уж Калин Донков пресъздава най-обикновени случки, а изведнъж откриваме, че сме се потопили в романа на “големия” живот и сме се изправили пред собствената си житейска равносметка. Голямото се съдържа в малкото. Това го знаем всички, но малцина са тези, които го помнят постоянно и постоянно търсят смисъла на дребната случка, случайната среща или незабележимия човек, спрял за малко при нас.
Калин Донков прави и своята равносметка на човек и поет. Но тя е и равносметката на обществото и времето. Всяка равносметка, особено тази на твореца, е и поука за другите.
“Разговори от изпуснатия влак” и от книгите, които рядко се пишат и публикуват. Тя е свидетелство за преживяната история, но и за възможностите литературата да осъзнава тази история, да я тълкува и интерпретира.
Много, много добра книга!
                                                                                                                     
Никола Инджов. “Избрани съчинения в четири тома”, 2007
Големият български поет, романист, публицист и преводач Никола Инджов събра най-сетне творчеството си и го представя в едно красиво оформено четиритомно издание.
Четено в цялост, всяко творчество е сякаш по-различно от това, което е било, когато се е възприемало постепенно с излизането на отделните книги. Тук вече виждаме завършеността и окръглеността на дълголетното творческо дело.
Още с първите си публикации Никола Инджов се прояви като забележителен поет и затова вероятно книгите му рядко предизвикваха изненада. Той просто бе голям поет още от първата си книга и продължи да бъде такъв и до днес. Богат и разумен е неговият талант; талант на пресъздаването и осмислянето, на проследяване човешкия живот в неговата вселенска цялост и божествена предопределеност. И какъв език има Никола Инджов! Какъв израз!
Интересен и също толкова значим е Никола Инджов и в романа, и в публицистиката, и в преводите си.
Време е вече творческото дело на Никола Инджов да бъде анализирано и осмислено като творчество на голям писател. Вероятно четиритомникът ще даде необходимия импулс и скоро ще прочетем проникновен анализ. Това ще бъде справедливо и много необходимо за българската литература.
  
Св. Аврелий Августин. “Изповеди”, 2006
Св.Аврелий Августин Блажени е един от най-големите богослови и авторитети на западното Средновековие. Той е признат за Отец на Църквата и е канонизиран за светец през 1295 година.
Модерната епоха създаде превратна и невярна представа за Средновековието като за мрачно и безпросветно време; време на духовна бедност и ленива мисъл. Но достатъчно е да се прочетат тези “Изповеди”, за да се види каква голяма лъжа се крие в оценката на Ренесанса. Много са книгите, които св. Августин е написал. Броят им надхвърля 240, сред които се открояват “За Божия град”, “За Троицата”, “Тълкуване на псалмите”, “За музиката”, “Разговори със сбе си”, “Равносметка”. Св. Августин е роден през 354 г., а умира през 430 г. Като езичник (до 387 г.) води, както самият той изповядва, разпътен живот. Но въпреки това мъчително търси истината и я открива в християнството, което приема на 24 април 387 г. И подобно на св. ап. Павел се превръща в един от най-великите проповедници на Вярата и строител на Църквата.
Онова, което поразява най-силно у св. Аврелий Августин, е дълбочината и диалектиката на неговото мислене. Впрочем средновековните философи (които обикновено са писатели и богослови) са все хора с мащабно диалектическо мислене, което умее да обема света, да осъзнава и си представя неговото безначалие и безкрй. Такова мислене нямат нито античните, нито модерните и постмодерните философи.
Днешният читател с удоволствие ще открие в “Изповеди” себе си, своите търсения и съмнения, своето откриване на истината. Ще прочете с удивление случки и сюжети, които сам е преживял.
Удивителна книга на един удивителен и велик човек!
  
Самюъл Бекет. “Малой”, “Малоун умира”, “Неназовимото
”, 2007
ХХ век също има своите големи писатели. Един от тях е Самюъл Бекет. Той е ирландец по произход. Роден е през 1906 г., а умира през 1989 г. Носител на Нобеловата награда за литература. Бекет пише и на английски, и на френски. Автор е на драми, с които заедно с Йожен Йонеско поставя началото на т.нар. “театър на абсурда” – едно от любопитните и значими явления в европейския театър и драматургия на ХХ век.
Бекет е великолепен белетрист. Неговата трилогия “Малой”, “Малоун умира” и “Неназовимото” пресъздава объркания живот на човека от първата половина на ХХ век – живот на абсурди, безизходици и “екзистенциална скука”, както казва Йонеско. Проблемът за “екзистенциалната скука” е най-големият проблем на човешкото съществуване, породил се в резултат от упадък на нравите, бясната надпревара за пари и богатства и невъзможността човек да се осъществи според своите дарби и възможности. Тази “скука” е тежка социална болест, чието лекуване е невъзможно в рамките на системата, която я поражда и похранва.
Напоследък у нас сякаш се появи някаква “мода” по литературата на абсурда. Наскоро бяха издадени творби на Йонеско, Сартр, Камю. Успехът на тези автори в България показва, че и у нас е настъпило отчаяние, безверие и езичество. Хората търсят някаква утеха и поука в творбите на великите писатели, гениално описали тежките и неразрешими социални проблеми на ХХ век.
  
Хенри Милър. “Черна пролет”, 2007
Хенри Милър е продължител на литературата на абсурда. У него абсурдът се е преродил в плътска разпуснатост, глумене със себе си и със сериозните неща, потъване в извънреалността. Поради това творбите на Хенри Милър изглеждат доста странни. Внимателният и сериозен прочит обаче показва, че те са дори твърде реалистични, със силен социален патос. Писателят е достоверен свидетел на времето си и никак не иска да го прикрива, променя, гримира или фалшифицира. Напротив, показвайки дъното на обществото, опакото на човека, абсурда на съществуването той проявява и гражданската си позиция и любовта си към слабия и онеправдания.
“Черна пролет” е сред ранните книги на американския писател, но тя е напълно зряла,проникновена, майсторски написана. Изобщо, Хенри Милър е голям разказвач, увлекателен събеседник, у когото иронията и трагедията постоянно сменят местата си, защото така е и в живота. За него Нормън Мейлър, който наскоро почина, пише: “Хенри Милър няма равен, когато се впуска да разказва. Човек трябва да се върне към Марлоу и Шекспир, за да се докосне до сходно богатство и наситеност в образността. Преди него никой не е писал така, може би и занапред никой не ще успее да го постигне. Прозата му е водовъртеж, водопад, вулкан, земетресение… Хенри Милър е олицетворение на литературнната енергия”.
Истинският ценител непременно ще приеме “Черна пролет” като радостен подарък за себе си и като високо интелектуално изпитание. Заслугата, както и за сборника на Самюъл Бекет, е на издателство “Фама”, което подбира и представя на български език само висока класика и майстори на литературата.
  
Васил Гюзелев. “Покръстване и християнизиране на българите”, 2006
Тази книга съдържа средновековни писмени паметници, свидетелстващи за процеса на християнизация на българите, както и студията на съставителя акад. Васил Гюзелев “Извори за покръстването и християнизацията на българите”.
Историческата наука все повече изоставя мнението, че св. цар Борис І е покръстил насилствено българския народ, като е избил непокорните болярски родове, неприели християнството и останали езичници. Св.цар Борис Покръстител е приключил един дълъг процес, като е въвел християнското законодателство и е устроил държавата си по византийски образец. Но това нито е станало лесно, нито бързо. Много са перипетиите, преодоляваните трудности, грешките, които са допуснати.
Събрани на едно място, документите за покръстването и християнизирането ( това са различни неща и не бива да се смесват!) дават възможност да се види картината в нейната цялост, да се правят по-лесно изводите за нашето Средновековие. А студията на акад. Васил Гюзелев отваря очите и на просветения, и на незапознатия с проблемите на Средновековието. Още по-важно: текстовете са превъзходна литература, която се чете с удоволствие и вдъхновение.
  
Жилбер Дагрон. “Императорът и свещеникът. Етюди върху византийския “цезаропапизъм”, 2006
Жилбер Драгон е роден през 1932 г. Бивш дипломат. Бил е преподавател в Сорбоната и в Университета в Лион. Виден познавач на византийската история. През 1996-2001 г. е президент на Международната асоциация на византолозите.
“Императорът и свещеникът” изучава византийския вариант на взаимоотношенията между Държава и Църква през Средновековието. Изследването е доста подробно и научно издържано. То проследява процеса на установяване и развитие на византийския “цезаропапизъм”. Ползвана е богата литература по проблема. Както се досещата обаче, не и българска. Жалко. В България византологията е добре развита. И все пак за нас, българските читатели, е полезно да се запознаем с труда на един виден френски учен.
  
Жорж Дюби. “Трите съсловия и въображаемият свят на феодализма”, 2007
Жорж Дюби (1919-1996) тръгва от една теза на своя сънародник Жорж Дюмезил за троичното деление на средновековното общество: тези, които воюват - тези, които се молят и - тези, които работят. Т.е. войниците, духовниците и селяните. Тази структура е характерна както за западното, така и за източното Средновековие. Това са три съсловия, класи, между които съществува отчетливо разграничение и преминаването от една в другата или в третата е почти невъзможно. Съсловните различия през Средновековието са строги и непроменяеми. Това съхранява системата, прави я жизнена и устойчива на изпитания, съмнения и опити да бъде разрушена.
Жорж Дюби намира идеологическото оправдание на тази теза в творбите на двама епископи от ХІ век, които я бранят страстно и доказват, че е установена по Божие предопределение. Книгата е богата на фактология, на любопитни паралели и вещи научни анализи. Най-хубавото в нея, че всичко е достъпно и не е трудно да се осмисля и възприема.
П. Р-ев
 
 
Заглавие
КНИГИ 
Рубрика Преглед | 2008 / март 
Съдържание
НОВАТА БЪЛГАРСКА ЕСЕИСТИКА
 
За разлика от другите дялове на литературата есеистиката ни няма продължителна история и не е нещо трайно в нея. Появява се от време на време, но не за дълго. Почти винаги блясъкът й е неотразим, като всяка нейна изява е съпроводена с оживление и овации. Може би поради това за българска есеистика рядко се говори, но върховете й са впечатляващи.
Ние нямаме писатели, които да определяме като есеисти и които да работят изключително в жанра на есето. Впрочем едва ли има такива и в другите литератури. Обяснението е може би в неустановеността на жанра, в неговата всеобщност, която го прави синтез на различни други жанрове: очерк, пътепис, публицистична статия, поезия в проза. Eсето, колкото и странно да е, е жанрът на жанровете. То сублимира техните особености, преосмисля ги и ги въплъщава в себе си като своя неотменна същност. Затова и есеистиката е възможна в литература, в която всички жанрове са развити в равна мяра. Тя именно е знакът на успокоението и на, така да се каже, широкият разлив на литературния процес. Есето се утвърждава, когато общественото и естетическото съзнание достигнат такова равнище, че да е възможно вглъбяване на разума и съзнанието в сложността на живота, осъзнаване на тази сложност и рационално търсене на смисъла и причините за явленията в обществения живот и за ролята и мястото на отделната личност в него.
Есето може да бъде изповед, личен отчет, но винаги е отглас на процесите в обществото, тяхното словесно формулиране и опит за обяснение. То в никакъв случай не е моментна реакция, а изблик на натрупани размисли, обобщение, мащабна картина на живота, макар и в неголям формат. Онова, което романът ще развие и извлече като основна идея в продължителни перипетии и изпитания на героите чрез развитие на характери и сюжетни линии, в есето трябва да стане в няколко само страници и дори в няколко изречения. Есеистичната мисъл е сбита, но и открита, достъпно изведена и предадена, за да бъде лесно възприемана на мига от читателя, защото съдържа в себе си жива актуалност, но и дълбока мъдрост и трайна поука. Есе може да напише само умен, разумен и мъдър човек, писател стилист от най-висока проба. Не е достатъчна само разказваческа способност или само публицистична страст и агресивност, а съчетание на умение да се разказва и поразява съзнанието на читателя отведнъж с красива фраза и дълбока мисъл.
Ние имаме майстори на есето от най-висок клас. Да си припомним само блестящите творби на Боян Пенев (особено „Нашата интелигенция”), Константин Гълъбов, Спиридон Казанджиев, Атанас Далчев, Илия Волен, Константин Константинов, Стоян Загорчинов, Илия Бешков, Георги Томалевски, Богомил Нонев, Цветан Стоянов, Стефан Продев. Есета са писали, разбира се, и други писатели, критици, журналисти. Общото за българските есеисти от различните времена и поколения е патосът, проявяващ се в различна степен и придаващ известна напрегнатост и тържественост на словото. В повечето случаи и темите им са патетични, предизвикващи възторженост у читателя. У нас обикновено есето се приема за жанр, чрез който се ознаменува някаква паметна дата, важно за историята събития, годишнина от подвига, рождението или смъртта на велика личност. Следвоенната есеистика (и особено тази от края на ХХ век) обаче все повече придобива „делничност”, освобождава се от тържествеността и заговорва спокойно, понякога дори тревожно, за нещата от живота. Тя все повече става размисъл за живота, политиката, съдбата на хората, изкуството и културата. Пренася са във вестниците – за щастие, в многотиражните издания и достига до повече хора. Тя тръгва от злободневното, но не остава при него, както прави (защото такава е задачата й) журналистиката и посредствената публицистика.
В този на едро очертан контекст изминалата 2007 година би могла да се определи като година на възраждащата се есеистика. Излязоха забележителни според мене книги: Бойко Ламбовски - „Глупак в подлеза на света”, Калин Донков - „Разговори от изпуснатия влак”, Борислав Геронтиев - „Видовден”, и Любомир Левчев - „Писма от ада” (и четиримата са едни от най-големите ни поети днес. Общото между тези книги е тревожното обглеждане на мъчителното състояние (и причините за него) на днешното българско общество. И не само в материалното му положение и стандарта на живота, но и в морала, честта, достойнството, мястото и ролята на българите в европейското семейство на народите и обществата. Как стана така, че хората изпаднаха в мизерия, обезвериха си и се обезкуражиха и защо живеят със съзнанието, че ги е сполетяло огромно нещастие? Този въпрос измъчва авторите и всеки от своята позиция и според своите разбирания му дава отговор. И чертаят една тежка и неутешителна картина, в която хората са страдалци заради бездушието и несправедливостите на тези, които ги управляват и които би трябвало да им осигурят друг стил и начин на живот. Нима сме прокълнати и обречени на унижения и безпътица? Всеки от четиримата автори намира отговора там, където всъщност и го търси: в миналото, в тежкото наследство и идеологическите заблуди, загубата на историческо съзнание, липсата на родолюбие, манталитета на българите, които все чакат друг „да им оправи живота”...
Може би най-социален и публицистично откровен в показването фактурата на действителността, в която е изпаднал българският народ, е Бойко Ламбовски. Той сякаш е и най-мрачен в изводите и надеждите си за бъдещето. В неговата книга виждаме реалистични картини на социалното дъно, на ежедневието в големия град и по-малко чуваме „лирични отклонения”. Б. Ламбовски е конкретен в изображението, но и достатъчно остър и безкомпромисен в изводите си. Той разчита да внуши на читателя своята идея чрез това, което описва, което вижда и чува, а не пряко. Този тип есеист, какъвто е Бойко Ламбовски, не е кабинетен, а деен и непримирим човек, който не вижда смисъл да обяснява. Ето, казва той, гледайте и ще видите, слушайте и ще чуете! А после сами си вадете изводи и си взимайте поука.
Общественият човек е почти винаги нервен, но и чувствителен и състрадателен. Той знае, че за бедността и човешките страдания виновният е винаги един и същ: несправедливото общество. То произвежда лошите хора; то обърква съдбите; то оставя безпомощните без подкрепа и грижа. Срещу бездушието на обществото е насочен и нервният патос в есеистиката на Бойко Ламбовски. Затова и типът, който описва и изследва, е наречен „глупак” – при това дори „в подлеза на света”. Т.е. там, където нещата по-дълго могат да останат скрити и където обикновено се събират, защото е по-завет и по-топло, бездомниците и скитниците. Метафората е лесна за разгадаване. А това наистина е метафора на днешния българин и на цялата ни държава. Страшна метафора, няма що!
В сравнение с него Калин Донков е далеч по-лиричен, спокоен и изповеден. Той избира друга метафора: влакът е метафората на отминаващото време, което ни отнася към определена цел. Изпуснатият влак пък е метафората на нашата безцелност и безизходност. Знаеш ли кога ще дойде следващият влак, за да ни отнесе натам, накъдето сме се запътили? Но дори и да знаеш, времето между двата влака е време на мъчително очакване – понякога и избор на нова цел и нов влак, а това вече е друга съдба...
Есето на Калин Донков е по-близо до разказа. То се родее и с импресията. Авторът обича зарисовките да споделя емоционалните си преживявания. Есето всъщност „се появява” в края, когато е необходимо да се изрече поуката или поне обобщението, изводът – онова, заради което е написано. То е и в самото начало, преди да започне разказът, случката, из която после ще се извлече заключението.
Тази приблизително описана структура е съществен жанров белег, типичен за есеистиката на Калин Донков, но аз отбелязвам значимостта на книгата не заради нея, а защото тук също се срещаме с един тип обществено мислене, отварящо представите ни към скромния малък човек, който в никакъв случай не е герой на времето, не е изключителна личност, но е душевно сложен и нравствено богат. Него ще забележиш само ако се вгледаш в лицето му и не отхвърлиш срамежливото му предложение за общуване. Такива са повечето хора, минаващи покрай нас, а често дори живеещи с нас. Ако приемеш поканата им, ставаш участник в странни душевни приключения, преживяваш такива събития, които никога няма да забравиш. И ще изпиташ радост и душевна сладост. Това обаче не е всичко. Героите на Калин Донков неочаквано се събират след време на друго неочаквано място, случайно, дори парадоксално, за да затворят спомена и обърнат посоката на мислене вече към социалното или психологическото обобщение. Не, това не са самите герои, а споменът и представата за тях у някои други човеци, срещали се с тях и също отнесли някакъв душевен смут и преживявания. Земята е огромна, но се събира в едно сърце, в едно усещане, поглед, картина, стих. Трябва да само да не се отказваме от общуването с човека, който ни го предлага.
Много плавно и меко Калин Донков преминава от едно състояние към друго. Четеш с удоволствие случката, която разказва, и неусетно навлизаш в разсъжденията му, заразяваш се от тях и сам се замисляш за всичко, което си прочел и сякаш видял със собствените си очи. Никакво напрежение, никакви фалцети или дори каквато и да било смяна на интонацията, никаква патетика и излизане от обичайния свят.
Есеистиката на Калин Донков е посветена на обикновения човек, т.е. на неговите читатели.
Като „приписки” и „записки” е определил своите есета Борислав Геронтиев. Това, от една страна, е естествена писателска „хватка” да се омаловажи от скромност значимостта на предлаганата книга, но от друга, поне както аз го схващам, е препратка към историята, миналото, традицията, от където Б. Геронтиев черпи теми и вдъхновение. Приписките, а и записките („Записки по българските въстания” например) се съставят и създават за историята, за далечното, когато книжовникът няма да го има, но ще има хора, които ще се заинтересуват какво е било някога. От там, от миналото изважда историите Борислав Геронтиев, за да ги експонира в настоящето, да сравни двете времена и да изрази тревогата си от това, че настоящето е по-малко достойно от миналото.
Но това е само похват. Есеистиката, дори когато говори за историята и нейните герои, е обърната към днешния ден и размишлява за настоящето. Тези хора, казва ни Б. Геронтиев, са груби, неуки, трудно се изразяват с думи, но не е лошо да заприличаме малко на тях, да се поучим от техния морал и нравственост, от тяхната простота и естественост. Да се поучим, за да изоставим своята предвзетост, показност, фалш и лицемерие. Напреднали сме в материалния прогрес, но вижте какво сме изгубили. На добрия писател не му е нужно да го повтаря, за да го разберат читателите. Той просто им разказва историите и случките, а те да си правят изводите. Така пише и Борислав Геронтиев своите „приписки” и „истории”, но тук-таме вмъква някоя и друга дума, за да подчертае идеята си или да заостри вниманието и да накара читателя да се замисли. Той твърде пестеливо „използва” собствената си „есеистика”. Пό му е добре и по-лесно да бъде „публицист” и да разчита на фактите, на автентичния документ, но все още непомръкналия спомен, отколкото сам да се впуска в разсъждения, да доказва и прави изводи – както впрочем трябва да прави есеистът. Но това е особеност на стила, а не толкова на жанра като такъв.
Във всеки случай аз съм страстен поклонник на есеистиката на Борислав Геронтиев и го намирам за истински майстор на този труден и рядък за българската литература жанр.
Необходимо е особено с оглед на това, което ще кажа за есеистиката на Любомир Левчев, да отбележа, че есетата и на Бойко Ламбовски, и на Калин Донков, и на Борислав Геронтиев приличат по силата на внушението и енергията на духа на тяхната поезия. В есетата им „звучат” самите поети, интонациите от техните стихотворения. Но това не са „други”, ненаписани стихотворения, а самостоятелни творби от друг жанр. Просто авторите изразяват своя стил, душевността и писателския си темперамент. Подчертавам това, защото в есеистиката на Любомир Левчев ще усетим лесно мащабът на неговото художествено мислене, което изпълва цялата му поезия. И тук ще срещнем необичайните му образи и метафори, внезапните обрати на мисълта, неочаквани поанти. Ще ни погълне неговата вселена, сътворена от смешението на различни култури, епохи, нации, държави, личности. Левчев е писател, който не само възпява, изобразява, внушава, но и размишлява за съдбата на света – именно за света, за големия свят, за земното кълбо. Няма друг такъв български писател, който толкова надълбоко да навлиза в бездните на българската и на цялото човечество съдба. Къде ли не ни води той и с кого ли не ни среща и всеки път въпросът, на който търси отговора е: Какво се случва с човечеството и какво ще се случи с нас, българите?
Всичко се проецира върху огромен екран - фон на глобалното съществуване. И отделният човек е видян като част от света. Всички сме включени в един огромен концерт, диригент на който да бъдат се борят най-силните. Но всеки трябва да се включи в този оркестър; самият Левчев ни разказва със самочувствието на равен за срещите си с велики интелектуалци по време на важни световни форуми. Той проецира културата ни върху други древни и нови култури, съизмерва я с тях, приближава я, за да демонстрира нейната „всемирна отзивчивост” и световна стойност, но и я отдалечава, за да подчертае самобитността й. Това е есеистиката на Любомир Левчев в книгата му „Писма от ада”: грандиозна, главоломна, актуална и с право претендираща за историческа дълговечност.
Възраждането на българската есеистика е щастливо явление за литературата и хуманитарното мислене. Четирите книги, за които стана тук дума, са сред най-ярките постижения на литературната 2007 г.. Нещо повече, те са явления от най-новия етап от развитието на българската литература и свидетелстват за нейното ново състояние. Очевидно е, че обществото има необходимост от есеистично самоизразяване. Това е знак за неговото консолидиране и колективизиране. Точно в такива моменти то повече размишлява за себе си и за пътя, по който има да върви. А в това размишление, дай Боже, ще се отвори и пътят, по който ще тръгнем, за да излезем от социалната пустиня...
 
Варненски и великопреславски митрополит Кирил. „Настолен православен календар за 2008 година”, 2008
 
За пети пореден път варненският и великопреславски митрополит Кирил издава свой авторски труд – „Настолен православен календар”. Това е много интересен и оригинален опит да се съчетае богословието, историята и проповедта, за да се внушат на читателя дискретно християнските ценности. Цитирани са мисли на отци на Църквата, писатели, философи, богослови, както и изречения от Светото писание. Така ден по ден митрополитът направлява християнина, насочва към християнския или политическия празник, дава му повод за размисъл и подтиква по-любопитните и желаещите да научат повече към Евангелието или към трудовете на богословите, за да допълнят знанията си. И уж стоим в ежедневието, а неусетно се замисляме за големите неща.
Този календар е много необходим и полезен. Митрополит Кирил на дело показва как духовникът трябва да общува с хората, как да ги наставлява, без те да разберат дори, че са наставлявани. И, разбира се, да им разкрие красотата и величието на Светото православие.
 
 
Валери Петров. „Стихове 2007”, 2007
 
През 2007 година големият български поет е написал 32 стихотворения. И то какви! Те са написани от същия Валери Петров, който още през 40-те години на ХХ век смайваше с изящния си стих, с изключителното си майсторство и дълбоката си мисъл. Удивително свежи, младежки дори са тези стихотворения. Но и мъдри и разумни.
Каква наблюдателност имало все още у този патриарх на българската поезия, колко чувствителност и игривост, търпеливост и социална ангажираност. Отдавна не сме чели такива стихотворения – не само от Валери Петров, но и изобщо от български поет.
Валери Петров опровергава измислената теза, че с годините талантът помръква, избледнява, отслабва. Отслабва невзрачният талант, набеденият майстор. Истинският е все така оригинален, неочакван, стъписващ и блестящ.
„Простори” ще се върне отново към тази книга, защото тя значи много за днешната ни поезия, отваря нови пътища в нейното развитие.
 
 
“Bulgarian Pages”, списание за българска литература на английски, издание на Министерството на културата с подкрепата на Министерството на външните работи.
 
Отново, толкова години след края на „Обзор” има списание за българска литература на английски език. То е предназначено за чуждестранните читатели, преводачите и издателите на българска литература по света. Най-сетне Министерството на културата е разбрало необходимостта от такова издание, за да се популяризира литературата ни и да станат възможни повече преводи на български писатели и книги.
В първия брой са представени както класици, така и нови български писатели, които според редакторите на списанието биха породили интерес у чуждестранните агенти и специалисти: Валери Петров, Блага Димитрова, Любомир Левчев, Стефан Цанев, Борис Христов, Георги Рупчев, Бойко Ламбовски, Алек Попов и др.
„Простори” приветства своя новороден събрат и се надява редакторите му (Николай Стоянов, Кристин Димитрова и Валери Стефанов) да не разчитат само на личните си симпатии, а да поемат отговорността да представят обективно чрез образците й днешната българска литература. Само така то ще изпълни амбицията им и целите, които цялата литература им поставя.
На добър час!
 
 
Владимир Янев. „Втора цигулка. Строшени херми”, 2007
 
Който лично познава Владимир Янев, непременно, четейки неговите книги, чува гласа му и вижда изражението на лицето с очилата, походката му, жестовете – него целия! Артистичен и малко небрежен, винаги остроумен, засмян. Талантлив човек! И поради това разпилян и никак не приличащ на учен, преподавател, изследовател.
Владимир Янев пише много интересни и умни „фрагменти”, миниатюри, стихотворения, бележки, в които с присъщата си артистичност хвърля идеи, които други автори, ако ги имаха, щяха да развият в дебели книги. Не винаги обаче е нужно да се пише много, за да се каже нещо важно и интересно. Силата на Вл. Янев е именно в този тип творчество: творчество на свободата и артистичността, на случайните хрумвания, но и на продължителната подготовка и високата образованост.
Само една дребна бележка или уточнение: втората цигулка не е втора по важност в оркестъра. Нейното название е условно и не обозначава по-слабия музикант. В заглавието на книгата се съдържа такъв елемент: вижте ме, защото съм незабележим в ролята, която ми е отредена. В оркестъра всички са еднакво важни.
Но книгата е добра, чете се с увлечение.
 
Боян Върбанов. „Душа от обич наранена”, 2007
 
Боян Върбанов истински се преобрази и възроди пред последните десетина години. Той започна не само отново да пише, но и да работи твърде активно и издава нови стихосбирки. И макар в стихотворенията му постоянно да се натрапва равносметката на изминалия живот и размишленията за пропуснатото, тонът е бодър, ведър, мажорен. Поетът размишлява, но и възвръща пропуснатото, повторно изживява хубавото.
Наранената от обич душа е богата и светла. Тя не таи омраза и за всеки има по нещо хубаво да каже и съхрани като спомен. Такива са и стиховете на Боян Върбанов: добротворни, искрени, приятелски, възпяващи красотата на живота. Те още веднъж доказват, че за истинския талант всяко време е подходящо за творчество, че в изкуството дори когато не произвежда, даровитият човек пак създава творби, като ги пази в мисълта и сърцето си, за да ги възпроизведе един ден върху листа. Така се е родила и книгата на този най-сетне изявил се в пълнота автор, който непременно ще получи и полагащото му се признание...
 
Тихомир Йорданов „Руски поети на мой глас”, 2007
 
Тихомир Йорданов е събрал в едно много тънка книжка най-добрите си преводи на стихотворения от руски поети. Така се е получила една чисто авторска стихосбирка, съставена от чужди творби, но пресътворени от едно талантливо перо, те са се превърнали в собствени. Всеки добър превод превръща творбата на чуждия език в произведение на българската литература. В тази малка книга има много вече станали част от българската поезия стихотворения на руските класици М. Ю. Лермонтов, Н. Некрасов, А. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Горки, Н. Гумильов, С. Надсон, както и на съвременните автори И. Фоняков, Н. Панченко, Е. Винокуров, А. Величковски, Б. Окуджава, Л. Овсяннико и др. Някои от тях са публикувани за първи път в „Простори” и са превеждани именно за „Простори”.
Тихомир Йорданов е известен като белетрист, но той е и отличен преводач на руска поезия. Не малко негови преводи полагат основите на българската класическа преводаческа школа.
П.Р-ев
 
Живка Балтаджиева „Безродни митологии”, 2007
 
От дълги години Ж. Балтаджиева живее в Мадрид, където е преподавател в Комплутенския университет, но връзката й с България е неразривна и творчески плодоносна. Испанските й преводи на текстове от Блага Димитрова, Николай Кънчев, Антон Дончев и други видни български писатели бяха високо оценени от тамошната литературна критика. Неотдавна бяха публикувани преводите й на цялостното Ботево творчество – до този момент бяха превеждани на испански само отделни произведения на гениалния ни поет... И ето сега на български език се появява една стихосбирка, побрала между кориците си 113 стихотворения, писани през различни години. Стихотворения като „Обща теория на относителността”, „Спътникът Ирас”, „Генератори на волтова енергия в Арагон” и други, писани през настоящия век, са модерна поезия както и „Мир”, „Звук”, „Пейзаж”, „Хорал” и други, писани през осемдесетте години на миналия век.
 А. Г. Ангелов
 
 
Цочо Бояджиев. „Loca Remotissima. Студии по културна антропология на европейското средновековие”, 2007
 
Проф. Цочо Бояджиев е един от най-значимите български философи, специалист по антична и средновековна западна философия, преводач и коментатор на философски текстове.
В тази книга той е събрал своите статии и студии върху различни проблеми на културната антропология. Целта му е, както сам отбелязва в предговора, „да внуши един по-цялостен и органичен поглед върху стила на живот и мислене през средните векове”. Средните векове са времена на бурен мисловен живот, на големи идеи. За съжаление все още битува „клеветата”, която Ренесансът отправи към тях, определяйки ги като „мрачна епоха”, „безвремеие”, „схоластика” и т.н. Но този, който проникновено ги изучава, вижда какво богатство крият те и колко светли идеи са родили.
Читателят лесно ще прочете книгата, защото въпреки сложната проблематика е написана увлекателно и достъпно и за непосветените. А посветените ще намерят идеи, които непременно ще възбудят мисълта им за нови приключения в дълбините на Средновековието.
 
 
„Философският ерос. Големите текстове на платоничната любов”, съставител Лиляна Денкова, 2007
 
Във времето на „свободната любов”, на разюзданите страсти и могъща търговия на плът да четеш книги за платонична любов е необикновено предизвикателство и истинско приключение. Но такава любов има (или е имало) и върху нея за размишлявали едни от най-големите и най-светлите умове на философията – езичници и християни, мюсюлмани и будисти, идеалисти и материалисти. Всъщност развитието на тази тема показва развитието на философията и на нейното разбиране и обяснение на живота, на морала и психологията на човека.
Поместените тук текстове са истински бисери на словото и мъдростта. Авторите им са проникновени познавачи на човешката душа и велики философи. Те мислят сложно за сложните неща, но пишат просто, достъпно и направо увлекателно.
Книгата е едно безценно богатство и трябва да принадлежи на всеки истински ценител и мислещ човек.
 
 
Кристофър Тайърман. „Кръстоносни походи: рицари, легенди, истини”, 2007
 
Тематиката за кръстоносните походи отдавна заема значително място в литературата и киното. Обикновено считано в Западна Европа за героичен подвиг, а в Близкия изток - за геноцид и варварство, кръстоносното движение е неделима и характерна черта на западноевропейското общество в епохата на развитото Средновековие. Последното излязло у нас съчинение на тази тематика - книгата на Кристофър Тайърман “Кръстоносни походи: рицари, легенди, истини” прави впечатление с различния от обикновеното историческо описание подход. Авторът се спира много повече на причините, довели до тази “свещена война” - инструмент на папството за налагане на католицизма, на италианските морски републики - за увеличаване на търговската им мощ и завладяване на нови пазари, а за западноевропейската аристокрация - начин за добиване на слава, влияние и папска подкрепа. К. Тайърман прави критичен анализ на различните гледища през вековете на кръстоносните походи - от мнението на съвременниците (били те западноевропейци, араби или гърци) до днешните “нови кръстоносци”. Кръстоносното движение, процес толкова чужд на православния изток, е било съществен елемент от политиката на папите още преди 1095 г., когато Урбан ІІ обявява началото на първия поход, завършил със завладяване на Йерусалим и зверско клане на мюсюлманското и еврейското му население. Парадоксалното на пръв поглед съчетание между поклонничество в Йерусалим и защита на вярата с ужасяващо насилие и варварство, проявени от рицарите по време на кампаниите им в Близкия изток, Испания, Балтика и дори Балканите, където се сблъскват и с българите, е чудесно обяснено в “Кръстоносните походи”. Разгледана е съдбата и на прочутите рицарски ордени, като са развенчани някои от митовете, свързани с тях, например за тайните на тамплиерите. Авторът дава възможност на читателя да види истинските мотиви на кръстоносците, които са колебание между жаждата за слава и плячка и желанието за постигане на християнски добродетели, макар и със силата на меча. Книгата на К. Тайърман е превъзходен поглед върху западното средновековно общество, често пъти идеализирано от нас самите, а също и опит да се покажат рисковете от стремежа за възраждане на понятието за кръстоносните походи и свещената война в днешно време, като идеологическо прикритие на американската агресия срещу мюсюлманския свят.
 
Франсоа Артог. „Режими на историчност. Презентизъм и изживявания на времето”, 2007
 
Как древните хора са виждали и осмисляли историческото време и собственото си съществуване в него? Как се променя погледът към историята и паметта през епохите, започвайки от героичните времена на Троянската война и стигайки до ден днешен? Понякога ние самите не осъзнаваме как мислим историята и времето - дали те са линийни или циклични и какво е нашето място в тях. “Режими на историчност” на френския историк Франсоа Артог се стреми да даде отговор на тези въпроси и донякъде да погледне напред в историята, защото до голяма степен нейното развитие зависи от собственото ни разбиране за историчност. Тази книга е преди всичко “история на историята”, тъй като изследва как историографията и историците са променяли и променят своята концепция за историческия процес. Специалист по Омирова Гърция, Артог разглежда “героичното” виждане за историята като учителка на живота - historia magistra vitae, влиянието на християнството върху тази концепция и отхвърлянето й от модерните времена, за да бъде заместена с идеите на презентизма. Авторът стига до модерната историография, която отричайки този презентизъм, изпада в други негови крайности, сама доказвайки, че съвременният свят е вгледан единствено в настоящето, което в крайна сметка е признак за неговия упадък и постепенно “изстиване” и затваряне, с цел да се самосъхрани. Нелесна за разбиране, но със сигурност полезна книга за всеки, който се интересува от това как нашите предци и ние самите схващаме мястото си в миналото, настоящето и бъдещето.
П. Р-ев
 
 
Заглавие
Кой български писател е най-популярен по света? 
Рубрика Търсачка | 2014 / 2 
Съдържание
Резултатите от Гугъл изненадват
  
Ако проверим по брой резултати в търсачката Гугъл имената на най-известните съвременни български писатели на английски, се получава следната класация:
Валери Петров
Недялко Йорданов
Антон Дончев
Виктор Пасков
Георги Господинов
Атанас Славов
Христо Бойчев
Стефан Цанев
Анжел Вагенщайн
Алек Попов
Валери Петров.
Снимка Иво Хаджимишев

Класацията e относителна. Резултатите в числа са дадени по-надолу към всеки автор, получени от един и същ компютър. Търсачката дава различни резултати на различни компютри, според събрана информация за потребителя и неговия акаунт в Гугъл. Затова

числата тук са ориентировъчни

От различни компютри ще се получат различни резултати, но подредбата приблизително ще се запази.
Като допълнение към тази класация трябва да се прибавят и имената на починалите в началото на този век Йордан Радичков и Станислав Стратиев, които могат да се отнесат към съвременните писатели, чиито книги също са превеждани на чужди езици и техни пиеси са поставяни на западни сцени. Стратиев ще се подреди някъде в средата, а Радичков в края на класацията.
Още две имена се нареждат в тази класация - в средата по резултат преди Стефан Цанев попада непознатата у нас Милена Иванова, която живее в Париж, а в края на класацията Илия Троянов, който живее в Германия.

Друга уговорка е, че резултатите от търсачката с имената на английски неизбежно включват и някои текстове от български и руски сайтове. Гугъл транскрибира името и вкарва в резултатите за тези имена отделни неща не само на латиница, така се увеличават резултатите за Недялко Йорданов и Стефан Цанев, примерно.
Като се изключат авторите, които живеят в България, в глобалния интернет се срещат често и други български писатели. Те обаче живеят в чужбина, пишат на чужди езици и могат да се нарекат частично български писатели.
Могат да се направят още уговорки - класацията не е равностойна, защото например Радичков, Пасков, Стратиев вече не са между живите и не дават интервюта или други информационни поводи да се появят имената им в интернет.
Такава класация може да предизвика бурни спорове сред почитателите на отделните автори. Някои от тях са като запалянковци на футболни отбори и непременно искат техният фаворит да бие.
Но търсачката е безпристрастна. Тя не е литературен критик и не оценява авторите. Показателна е обаче за популярността на едно или друго име, доколко то излиза в сайтовете.
Валери Петров – той е доайен на българската литература, но заедно с това е съвременният български писател, с чието име на английски излизат най-много резултати в търсачката Гугъл. Могат да му съперничат само класици от историята като Ботев.
“Valeri Petrov” writer – около 208 000 резултата
“Valeri Petrov” author – около 206 000 резултата
Високият резултат за Валери Петров се дължи и на сайтове на български. А преводите му на Шекспир са цитирани в по света в много литературни сайтове и страници на библиотечни фондове. Това в никакъв случай не омаловажава великолепната му поезия, превеждана на няколко езика. Валери Петров е писател, чието творчество се свързва главно с миналия век, но продължава да пише и сега и да се конкурира с автори от епохата на интернет.
Показателни за популярността в чужбина са и текстовете в Уикипедия. За Валери Петров, освен на български, има и на английски, немски, иврит, руски и украински.
Недялко Йорданов, поет и писател от по-старото поколение, няма много резултати в сайтове на английски, но общият му резултат е:
“Nedyalko Yordanov” author – около 100 000 резултата
”Nedyalko Yordanov” writer – около 98 700 резултата
Макар и с транскрипция на английски, търсачката дава резултати с неговото име преди всичко от български сайтове, по-малко на чужди езици.
В Уикипедия за него има текстове на български, немски и норвежки.
Антон Дончев дава около 64 000 резултата в търсачката с името си като автор и писател, изписано на латиница, главно заради романа си „Време разделно” (1964 г.), превеждан на много езици, филмиран 1987 г. Но голяма част от резултатите идват и от български сайтове. В Уикипедия за него има текстове на немски, испански, френски, полски, китайски, украински и литовски.
Виктор Пасков според резултатите в търсачката все още е най-популярният съвременен български писател на Запад, макар че почина през 2009 година. Като заглавие на английски неговият най-известен роман “A Ballad For Georg Henig” дава около 14 900 резултата.
“viktor paskov” writer – около 48 900 резултата
“viktor paskov” author - около 49 200 резултата
Вестник “Таймс” отделя значително място за него по повод смъртта му. В Уикипедия текстове за него има освен на български, на още 4 езика – немски, английски, холандски и полски.
В читателския сайт goodreads.com романът му „Балада за Георг Хеник” на английски има рейтинг 4,61 от 5.
Георги Господинов е от средното поколение български писатели, най-популярен с „Естествен роман”, чието заглавие на английски “Natural Novel” дава около 17 600 резултата. В читателския сайт goodreads.com романът му на английски има рейтинг 3,89 от 5.
“georgi gospodinov” writer – около 49 800 резултата
“georgi gospodinov” author – около 17 400 резултата
В Уикипедия текстът за Господинов на български е най-подробният и обстоятелствен в сравнение с останалите писатели. Има текстове за него и на английски, немски, руски, испански, полски, чешки.
Атанас Славов е есеист, фолклорист, езиковед, който живее дълги години в Щатите и е издавал стихове, сатирична проза и мемоари на английски. Също така дълги години е работил за радио “Гласът на Америка”, “Свободна Европа” и за различни американски културни центрове. За него има следните резултати:
“Atanas Slavov” author - 38 000 резултата
“Atanas Slavov” writer - 37 900 резултата
“Естествен роман” от Георги Господинов на английски.
Най-много резултати обаче Славов регистрира с две свои книги на английски - “Bulgarian Cookbook - Traditional Bulgarian Cooking” (Българска кухня) и “Английско-цигански; Циганско-английски речник”. Бил е член на американския ПЕН клуб, секцията за писатели изгнаници. Повечето резултати за него в търсачката идват от англоезични сайтове, за разлика от някои други български писатели по-напред в класацията.
Христо Бойчев е от поколението на 60-годишните писатели. За него няма много резултати на английски, но поради трудния начин на изписване на името му на разни езици, на които са поставяни пиесите му, като се съберат резултатите с различна транскрипция, ще се нареди в челото – Hristo Boychev, Christo Bojczew, Hristo Bojcev, Hriszto Bojcsev, Христо Боjчев, Boicev, Boitxev, Bojtschew, Bojtschev и др.
Бойчев е автор, чиито пиеси са поставяни в над 40 държави по света, на три континента, вкл. в ЮАР, Испания, Великобритания, Китай, САЩ, Канада и др. Това са само постановки в професионални театри, а спектаклите по негови пиеси на студентски и любителски театри не се броят.
Плакат за пиесата “Оркестърът на Титаник” на Христо Бойчев.
Същевременно за Бойчев у нас малко се знае, популярен е главно като кандидат-президент заедно с Иван Кулеков, когато двамата проведоха пародийна предизборна кампания през 1996 г.
Пиесата му „Полковникът птица” е поставяна в 27 страни, а „Окръжна болница” в 10. Така той се класира като най-популярния български драматург в чужбина въобще. Надминава и Станислав Стратиев, който успя да пробие на западна сцена още по времето на комунизма, но за съжаление почина твърде рано и не може да участва равностойно в „състезанието” в интернет.
За Бойчев има текстове в Уикипедия на 6 езика, но няма на руски, въпреки че е силно представен и на руска сцена.
Стефан Цанев дава резултати главно от сайтове на български, но и на чужди езици има повече, отколкото поетът от неговото поколение Недялко Йорданов. Цанев има преводи на поезията си в над 30 държави, някои още от времето на комунизма, чиито библиотечни фондове и литературни сайтове сега включват негови книги и стихове. Негови пиеси са поставяни в над 10 държави, особено много в Русия.
Като постановки на пиеси и издаване на книги в чужбина в наши дни Цанев е по-назад от другите български автори в челната класация, въпреки това в търсачката изпреварва някои от тях.
“stefan tsanev” writer – около 34 600 резултата
“stefan tsanev” author – около 29 100 резултата
В Уикипедия за Цанев има текстове на български и английски.
Анжел Вагенщайн също може да се нареди в класацията с:
“Angel Wagenstein” author – около 18 500 резултата
“Angel Wagenstein” writer – около 18 200 резултата
Той е от най-старото поколение съвременни български писатели, известен в миналия век повече като сценарист, а в новия век – като романист. Автор е на около 50 сценария за игрални, документални и дори анимационни филми. В последните години публикува романите “Петокнижие Исаково”, “Далеч от Толедо” и “Сбогом, Шанхай”, които са преведени и издадени в Западна Европа и САЩ.
В Уикипедия за Вагенщайн, освен на български, има текстове на английски, немски, френски, испански, италиански, иврит и дори латински Алек Попов стана най-известен у нас с романа си „Мисия Лондон”, .преведен на 12 езика, върху който беше заснет едноименен филм с огромен зрителски успех. Негови разкази са превеждани на 11 езика. Автор е на още два романа, от които по-известен е „Черната кутия”.
“Alek Popov” writer – около 10 000 резултата
“Alek Popov” author – около 12 000 резултата
За Попов освен на български, в Уикипедия има текстове на английски, немски, руски, полски, чешки, норвежки, турски. От някои акаунти на различни потребители резултатът за неговото име на английски в търсачката скача и над 100 000 резултата.
Извън тази класация би трябвало да се сложи Йордан Радичков, който вече може да се причисли към класиците на българската литература, превеждан на много езици още по времето на комунизма.
“Yordan Radichkov” author - около 10 000 резултата
“Yordan Radichkov” writer – около 10 000 резултата
От различни аканути разултатите за него се качват и до над 50 000 резултата.
За Радичков в Уикипедия има текстове освен на български, на английски, френски, италиански, шведски, фински, полски и каталунски.
Също и Станислав Стратиев:
“stanislav stratiev” author – около 50 500 резултата
“stanislav stratiev” writer – около 49 800 резултата
Стратиев също е превеждан в много страни още преди епохата на интернет и текстове за него в Уикипедия са на рекорден брой езици за български писател – освен на български на английски, френски, немски, руски, испански, нидерландски, гръцки, чешки, унгарски, хърватски, словашки, словенски, полски, сръбски, турски, каталонски. А той е починал в 2000 година, преди интернет да се развие у нас.
В класацията сред съвременните имена на български писатели могат да се подредят с по-скромни резултати още Иван Кулеков, който също е превеждан на чужди езици. Също и сега набиращият скорост писател от средното поколение Захари Карабашлиев, който пък е разделен между САЩ и България, макар миналата година да се установи у нас.
С около 2000 и нещо резултата се появява и писателят от по-старото поколение Владимир Зарев, главно заради преводите на неговите романи на немски.
Любомир Левчев почти не съществува в интернет - около сто резултата в търсачката.
Синът му Владимир Левчев, който живя в САЩ и има издадени стихове на английски, дава между 3000 и 5000 резултата.
От най-младото поколение писатели много нашумя с дебютната си книга Мирослав Пенков, чийто сборник с разкази беше издаден във всички по-големи западни държави от най-авторитетните издателства. Но той живее в Щатите, пише на английски и може да се сложи в категорията българо-американски писател. Неговият резултат в Гугъл е под 10000.

Друг автор от най-младото поколение е поетът Пейчо Кънев. Той е живял в САЩ, сега живее в България и работи тук като телевизионен сценарист. Иначе в търсачката името му излиза с висок резултат (”Peycho Kanev” writer – около 16 400 резултата), защото има издавани множество стихове на английски в различни литературни списания и сайтове в САЩ.
По няколко хиляди резултата дава и името на българо-австрийския писател от средното поколение Димитър Динев.
От българските класици с най-голям резултат е Христо Ботев:
“Hristo Botev” author – около 3 700 000
“Hristo Botev” writer – около 2 300 000
Той присъства освен в много исторически текстове, не само литературни, също и като име на улици, адреси, в справочници и др.
Йордан Йовков например има следният резултат:
“Yordan Yovkov” author – около 30 600 резултата
“Yordan Yovkov” writer – около 41 700 резултата
Може някой да се изненада, но един от най-популярните в чужбина съвременни български писатели е жена.
Казва се Милена Иванова, живее в Париж, като професионален писател. Пише на испански, превеждат я на няколко езика и я издават в множество държави. Издателството ѝ е „Рандъм Хаус”, една от най-големите световни издателски къщи.
Резултатът ѝ в търсачката Гугъл е сравнително висок и е преди всичко в сайтове на чужди езици:
“Milena Ivanova” author – около 30 000 резултата
“Milena Ivanova” writer – около 31 000 резултата
Тя също е от средното поколение, емигрирала е в Испания през 1990 г. и е работила там като компютърен специалист. През 90-те години прописва на испански и става популярна с българското си име. Първият ѝ роман “Sexperiences” е еротичен, с психологически подход върху отношенията между двата пола. Сюжетите на книгите и героите ѝ са испанци. Първият ѝ роман е преведен на 7 езика, вкл. в Германия, Русия, Италия и др. На български е издаден с испански псевдоним на авторката.

Други два от романите ѝ са оглавявали класации за бестселър в в различни раздели на „Амазон”.
Милена Иванова миналата година е написала за пръв път роман с български сюжет за нашия пазар. У нас не е много позната.
След нея по популярност в чужбина се нарежда българо-германският писател Илия Троянов. Той живее в Германия от дете и пише на немски. Издал е около 30 книги, някои от тях за пътешествия в екзотични страни.
“Ilija Trojanow” writer – около 16 800 резултата
“Ilija Trojanow” author – около 16 300 резултата
За Троянов в Уикипедия има текстове на 10 езика, включително на арменски и на арабски.
Троянов не е скъсал с България, по неговата книга е заснет нашумелият филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”.
(e-vestnik)
 
 
Заглавие
Кой служи в храма на Мелпомена- от П.А.
Who serves Melpomene – by P.A. 
Рубрика Театър | 2005 / март 
Съдържание
     “Часът, в който не знаехме нищо един за друг”
     Авторски спектакъл на Боян Иванов
     Сценография и костюми: Елица Георгиева
     Музикално оформление: S.U.S.F.
     Хореография: Таня Соколова
     Драматург на постановката: Аглика Стефанова
     Помощник-режисьор: Адриана Петрова
     Участват актьорите:
     Анастасия Лютова, Биляна Стоева, Веселина Михалкова, Гергана Христова, Даниела Викторова, Мария Гинкова, Никола Мутафов, Пенко Господинов, Пламен Димитров, Симеон Лютаков, Стоян Радев, Христо Христов, Юлияна Чернева


     Спектакълът на Боян Иванов “Часът, в който не знаехме нищо един за друг”, поставен в Драматичния театър “Стоян Бъчваров” – Варна, има потресаващ успех сред зрителите. Вечерите, когато той се играе, залата е пълна и все с млади зрители. Те ръкопляскат спонтанно и с непресекваща енергия. Защото го харесват...
     “Елитната” театрална критика също го харесва. Дори го смята за едно от явленията на този театрален сезон.
     Без да отричам правото и аргументите на зрителите и на наречената от мене “елитна” театрална критика, смятам, че този спектакъл драстично и дори арогантно налага тип театър, който фалшифицира не просто театралното изкуство, но създава неверни представи за живота и човека, като го свежда до елементарни биологични функции и физиологични потребности.
     Режисьорският кръг, към който спада Боян Иванов, прави театър, като го обезличава, разрушава и напълно унищожава. Тези режисьори си служат с беден и сух театрален език, сглобяват спектакъл от етюди и скечове и превръщат актьора в дресирано кученце, което подскача, лае и се кланя. Поради бедна фантазия и недостатъчно въображение режисьорът предлага на актьорите лесни решения, изисква от тях елементарно сценично поведение и неща, които могат да бъдат в някаква степен интересни за студентапървокурсник, но не и за зрелия професионалист с претенции за високо майсторство. Въображението на Боян Иванов е наистина пределно скромно и еднопланово, ”вицово”, на битово равнище; текстът (доколкото го има) е пълен с пошлости, вулгаризми, мръсотии и е ( защо да го усуквам) напълно бездарен. Включването в репликите на персонажите (какви персонажи? Та актьорите са или само манекени - роботи, които трябва да поднесат поредния си тоалет или да покажат разкрепостеност, смелост и “свобода на нравите”) на думи и изрази, на начин на говорене от улицата, вестниците и телевизионните репортажи цели да ни убеди, че това е животът; че хората обичайно се държат по този именно начин, понеже са психиатрично неадекватни; че говорят така, защото не са личности, а биологични единици, способни единствено да отделят и да задоволяват първични нагони. Стремежът на автора-режисьор не е да се разкрият и постигнат характери, човешки драми, възходи или падения, душевни преживявания, а да се бръщолеви за физиологични дейности. Добре, не споря, че зрителите в залата потвърждават и одобряват с реакциите си тази теза. Но ще се радваме ли, че духовната бедност и невъзпитаност са спечелили толкова симпатизанти сред най-младите, че именно младите се радват и аплодират. Ако това, което се показва на сцената, и онова, което става в залата, е типична картина на днешния живот, няма ли да е по-разумно да не се самовъзхищаваме, а да се замислим над това докъде е стигнал днешния театър (в това число и ДТ “Стоян Бъчваров” - Варна) и да се опитаме да спрем този самоунищожителен нагон? Няма ли да е по-разумно и достойно да се възмутим, вместо да хълцаме от радост и удоволствие, че, видите ли, нашето изкуство се възприема “от народа”, а пуританите и консерваторите се дразнят и гневят.
     Театърът наистина е онова, което битува в живота, само че превърнато в изкуство. Той не е вестникарски или телевизионен репортаж, макар в този жанр да блика по-истинско изкуство отколкото в театъра. На сцената обаче, приютила “Часът, в който не знаехме нищо един за друг”, се подвизават повече кълчещи се статисти, които опошляват всичко и себе си най-вече и се измъчват с все сили, за да накарат зрителите да се хилят и ръкопляскат. На някои от тях дори им е интересно и играят с вдъхновение. Аз се питах, докато ги гледах, защо именно в подобен спектакъл са така всеотдайни и творчески задоволени. Отговорът идва лесно: защото тук е лесно. Тук не те измъчват с превъплъщавания в художествени образи, не им искат да мотивират действията си, да бъдат верни нито на натурата, нито на текста на автора. Тук е достатъчно да играеш себе си, да си такъв, какъвто си в тоалетната, в компанията и в бара. Няма нужда от художествени обобщения, правдивост на характера, извайване на образа, правилна дикция и т.н. На зрителя, който идва тук по дънки и с шапка, за да разпуща и се забавлява, му е удобно и добре, защото се изживява като на пийпшоу бар или на дискотека – при това с далеч по-малко разходи. Да, варненският театър е превърнат в място за забавление и задоволяване на първични инстинкти.
     Трябва ли изкуството да показва и тези страни на човека? Безспорно, но изкуството, дори когато се занимава с низкото и пошлото, е дейност от висш род, проява на възвишени чувства и помисли, а не е хомосексуална оргия или клюкарско сборище.
     Очевидно е, че варненската трупа е заболяла. Симптомите (засега, слава Богу!) са на простуда, но дори и да е само простуда, няма да е честно да спестяваме на болния истината за неговото състояние. Докато е в това си състояние, тази трупа ще бълва подобни постановки, но чрез тях тя ще се изражда и деградира. И ще лъже своите зрители, за да ги убеди, че тук е истинският живот и истинското изкуство.
     Постановката на “Часът, в който не знаехме нищо един за друг” показва безперспективността на постмодерното изкуство, неговата естетическа немощ и социален фалш. Тя прикрива неспособността на режисьора автор, а и на театъра, да открояват реалните проблеми и да ги превръщат чрез творческата задача в естетическа реалност. Ние не можем да говорим нито за особеностите на режисурата, нито за едни или други актьорски постижения, защото всичко е на равнище студентски етюд или в най-добрия случай ескиз за вечеринка в театъра, на кръчмарска разговорка (сега това го наричат “парти”) между комплексирани мъже и жени с обратни наклонности.
     Бих искал да вярвам, че театър с традиции и високо изкуство в миналото като варненския Драматичен театър “Стоян Бъчваров” ще преодолее естетическата си простуда и ще намери сили да се очисти от полипите върху себе си.
     Дано.

     Б. р. Интервю на Антония Йовчева с Боян Иванов очаквайте в следващия брой.

П. А.
Снимки Емил Пенчев
 
 
Заглавие
Кольо Чалъков 
Рубрика Поезия | 2007 / юни 
Съдържание

Роден на 10.12. 1941 г. в с. Бежаново, област Добрич. Завършил юридически факултет на Софийския университет ”Св. Климент Охридски”. Печата стихове, афоризми, хумор в местния и национален печат. Издал е : “Фитил за подпалвача” (1993), “АЕС” (2001)- хумористични стихове, афоризми и епиграми, “Копнеж за лято” (2003) - лирика, “Утре е празникът”(1999), “Упование” (2000), “Вяра” (2005), “Добре дошли в деня” (2006), “Кокичета пропиват ледовете” (2006), “На шапката си говоря” (2007) - хумор

 

СВОБОДАТА
 
Тя не е дума като дума.
Голям, извечен и е смисъла.
Пронизвана е от куршуми
и на бесило е увисвала.
 
Но все към бъдното възлиза.
И ни посочва върховете.
Облича бялата си риза -
да може нощем да ни свети.
 
Порасва от домашна пита
до светъл образ и идея.
Живее в нас и ни запитва
какво сме сторили за нея.
 
Достойно за да отговорим
през мъчни пролети и зими,
вървим - да влезем във просторите
на необятното й име.
ВИК ЗА ПРОБУЖДАНЕ
 
И няма никой да ни утеши.
ако денят ни в тиха леност дреме.
Останахме с премръзнали души
в чакалнята на вчерашното време.
 
А искаме да ни отдават чест
на всички съществуващи езици.
Угасва в равнодушието днес
стремежа ни да бъдем като птиците.
 
Неправдата с неутолима страст
заключва истината със верига.
И всеки величае свойто “Аз”
и паметник на себе си издига.
 
и хитричко добрал се до властта,
намира някой да му ръкопляска.
С държавни средства ходи по света,
разглежда Хонолулу и Аляска.
 
А ние се опитваме да бдим,
постреснем се и после пак задремем,
кафенце пием, хапваме сладкиш любим
в чакалнята на вчерашното време.
 
 
Заглавие
Константин Илиев- портрет в триъгълна рамка
Konstantin Illiev – a portrait in a triangular frame 
Рубрика Под знака на Терпсихора | 2006 / август 
Съдържание
Димитър Калев
Творческият портрет като неопределен жанр. Дефинирането на границите на жанра е наложително, особено когато става дума за танцово изкуство. Не толкова поради опасността да се получи поредица от кадри с размазани образи или кадри, в които обектът позира в изкуствено статична поза. Проблемът е в портретната рамка (в пряк и преносен смисъл). Наблюдавана отвън, рамката определя ограниченията в жанра, по-точно – тя е пределът, до който творческото битие на артиста може да бъде обяснявано. Наблюдавана обаче отвътре, така да се каже с очите на самия портретиран, рамката е неограничена феноменология, нещо като ръбове на кристал, по които се разиграват най-активни физически, химически и какви ли не още процеси. Мисля, че в творческия портрет като жанр всичко се свежда до избора на рамка и, разбира се, до избора на ракурс. Изборът на рамката е похват на формалистичното портретиране: в него танцът се съзерцава като жестока борба между тяло и гравитация. Изборът на ракурс пък почти всякога е въпрос на предпочитание между алтернативи – позитивизъм и/или херменевтика. Позитивизмът анализира танца отвън – като телесна лексика. Херменевтиката пък преживява танца отвътре – като душевно време, нахлуло в телесните мускули, за да завладее пространство. В края на краищата, както и да дефинираме жанра на творческия портрет, същественото е, че той винаги се случва върху рамката.
Скица на Константин Илиев без рамка. През последните три години балетът на Варненското оперно-филхармонично дружество като че ли създава нов свой стил със специфична поетика. Постановките на „Дон Жуан”, „Стената” и други или не слизат от афишите, или вече получиха престижни награди. Обаче същинската физиономия на трупата е преди всичко в балетните пиеси на Константин Илиев, в техния впечатляващ драматургичен и хореографски текст.
Варненци помнят първите хореографии на Константин Илиев в мюзикълите „Лелята на Чарли”, „Том Сойер”, „Уестсайдска история” и „Мерилин Монро”, и тъкмо те са първият щрих в тази творческа скица. Всъщност щом моделът е хореограф, всичко започва и свършва с неговото тяло: когато не танцува, той рядко жестикулира, движи се ритмично и нервно, говори късо и тогава в погледа му слиза умното пространство между мозъка и зелените му очи. На репетиции тонът му е авторитарен. Вечер препрочита философия и модерна психология, в компания обича да споменава за стотици интересни жени. На сцената е мускулест и скулптурен, импулсите в пластичните му жестове загребват или конструират едри пространства, с които моделира или надстроява телата на партньорите си. Постановката на цялото му тяло звучи по-скоро архитектурно, отколкото танцувално, а завършващият акцент на пластиката му не е в стъпките, а в раменния пояс и пространството над главата. Понякога дори ми се струва, че Константин Илиев режисира, танцувайки.
Ракурс на Константин Илиев като демиург. Всичките му драматургични и хореографски решения, като че ли искат да реконструират мистерийния и ритуален характер на танца – почти в Морис-Бежаров стил, но огледално проектиран в пространството на Аз-а. Според Константин Илиев древната ритуална ритмичност на телесното и неосъзнаваното първо трябва да бъде открита в архетипните символи, алегории и метафори, обитаващи съвременното съзнание. За да слязат във физиката и да намерят един вид своята телесна увереност, те първо избират музикален носител – така те се превръщат в озвучени архетипи и обитават душевното време. Едва тогава те могат да слязат и в телесните жестове, за да станат вече въплътени архетипи, обитаващи душевното пространство. С други думи, в стила на Константин Илиев има твърде много метафизика, която е време, напиращо да стане пространство. Макар да твърди, че не обича дидактичната разказвателност, а прави всичко заради абстрактно-чувствената пластичност, неговите балетни сюжети явно в началото са мисъл, която се поляризира музикално и драматургично (хореографски). Навсякъде личи този тристъпен подход, тези триади в ставането на постановките му, дори когато степените привидно разменят своята последователност. Смея да кажа, че стилистиката на Константин Илиев е хореография на триадите. Затова балетните му пиеси звучат мащабно и космогонично, независимо дали се случват в макрокосмоса на боговете и ангелите, или в микрокосмоса на човешкия Аз. И като изпълнител, и като постановчик той се държи със самочувствието на демиург, вписан в равностранен триъгълник. Затова на портрета му най подхожда триъгълна рамка.
Демиурговият ракурс в стила на Константин Илиев, като че ли е най-изчистен в балетната пиеса Материя (музика Николас Ленц, в спектакъла Жестове, 2005). Драматургията на творбата сякаш се случва в пространството на Космичния човек, където Космичният мъж и Космичната жена се противопоставят и съчетават. Мъжкото начало твори с едри, отворени и хоризонтални пластични елементи. Новосъздадената материя на Женското начало постепенно се извайва, използвайки въртеливи, въздушни и издължаващи линии на тялото. На финала материята, организирана и успокоена, поляга върху Небесната твърд на Твореца, и тяхната взаимна неразчлененост е толкова органична, колкото музикалната, драматургичната и хореографската цялост на творбата.
Ракурс на портрета като откровение на Аз-а. В няколко постановки Константин Илиев интерпретира трите етажа на страданието, по-точно – битието на човешкия Аз в неговата предимно умствена, предимно чувствена или предимно житейска природа. И на трите нива лексиката на танца е болезнено красива и драматична, защото според Константин Илиев откровението на Аз-а и в трите свята е страдание.
Например в Alter Ego, Другото Аз (музика Рихард Вагнер и Рихард Щраус, в спектакъла Остави ме да Съм, 2004) страданието се случва, като че ли в света на мислите. Това може би е най-значителното хореографско постижение на Константин Илиев, пронизано с интелектуалност, дори с нескривана елитарност. Решено е със скулптурни и акробатични техники, внушаващи пластиката на мисловните потоци в съзнанието, докато песните на двамата велики романтици създават паралелен музикален поток. А между паралелните светове, амбивалентна и неразчленена, танцува съкровената субстанция на Аз-а – сама създава затворите си, сама разкъсва веригите си и пак сама разговаря с Ангела на своите превъплъщения. На моменти телата на изпълнителите се експлоатират чувствено, на моменти – статично, понякога дори се стига до нещо като художествена акробатика. Свръхзадачата явно е една-единствена – да се намери плът за Аз-а, та веднъж завинаги да притихне в междината между сетивната суета отвън и моралното страдание отвътре.
В Пътят на болката (музика Ванеса Мей, в спектакъла Жестове, 2005) сюжетът се плъзга сякаш между чувствените потоци на човешката кръв, сполучливо внушени от аленочервените шнурове на сценографското решение. Всъщност акцентът е в пластичния разговор между две женски енергии, които свободно комбинират елементи на класическия и модерния балет. Те не танцуват, а като че ли си разменят огледални фигури, за да докажат колко са еднакви в различието си – сякаш човешкото сърце поражда усещания ту за добро, ту за зло, ту за красиво, ту за грозно. Покрай тях като нагони преминават диагонални, раздиращи и мрачни ансамбли, облечени в черно, завързват ги с потоци от кръв и накрая понасят телата им в някакво високо и хоризонтално измерение. Сигурно това е измерението, в което според Константин Илиев болката пречиства Аз-а.
В Синатра сюита (музика Франк Синатра, в спектакъла Жестове, 2005) Аз-ът е пренесен в ежедневието на големия свят, големия град и малкия живот. В драматургията на Константин Илиев песните на Синатра звучат мелодраматично и витално на фона на нюйоркските небостъргачи, а жените преминават, танцувайки, през живота така, сякаш винаги са една и съща жена. Движенията в хореографията са решени като хоризонтални импулси, които завъртват всички и всичко по сцената – просто, естествено, красиво и тъжно „по свой начин”, както пее Синатра. Финалът също е хоризонтален тласък от ръцете на Екатерина Чешмеджиева – изящен и поривист, забит право в сърцето на космополитния Ню Йорк.
Ракурс на портрета откъм триъгълната рамка. Най-изчистено Константин Илиев разгръща своята хореография на триадите в едноименната си балетна пиеса (Триада, 2006; музика Фредерик Шопен, Концерт за пиано в ми минор). Тук триадният подход владее вече не само стилистиката, но и развитието на балетния сюжет. Сякаш самият инструмент за правене на балет е превърнат в произведение на изкуството. Пластичните похвати са сдържани, липсват смайващите акробатики от предишните постановки. За сметка на това присъства четец на лиричен текст и сравнително разточителен декор. Така към триадите на стилистичния похват и на сюжета е добавена трета – триадата танц, лирика, сценография. Пълнотата на внушението за балета като мистериен и ритуален танц едновременно е и завладяваща, и постмодерно разглобена. В началото словото освобождава първичната монада. Тя пък от своя страна пуска на воля още две свои полярни отрицания, които също се оказват амбивалентни. Разбира се, не в играта с броя на изпълнителите, а във вътрешното ритмично и пространствено разгръщане на спектакъла балетната триада доказва себе си. На финала дрехата на първичната монада се разполовява и раздира като апотеоз на нейното самосъединение в абсолютната свобода.
На практика Триада е най-метафизичната творба на Константин Илиев. Затова съвсем естествено е използвана тук за триъгълна рамка на портрета му. От друга страна обаче, Триада е най-сериозното признание за похвата на това портретиране, който твърди, че портретът се случва единствено върху рамката. С други думи, ако Константин Илиев не беше създал Триада, той не би могъл да постави всички свои предишни творби. От гледна точка на линейното време, това звучи абсурдно, но кое е по-първично – рамката или портретът в нея?
 
 
Заглавие
Константин Паскал 
Рубрика Руска тетрадка | 2007 / декември 
Съдържание
Роден през 1967 г. в селището Боровая, Киевска област. Завършва държавния педагогически институт „С. А. Есенин” в Рязан и Висшите литературни курсове в Литературния институт „А.М.Горки”. Автор е на четири поетически книги. Живее и работи в гр. Рязан.
   
   
   
  
Константин Паскал
  
***
Аз бягах от горчивото пиянство
и легнах върху края на света.
Дърветата познати разпознавам,
надрасли вече моята снага.

И ябълка в поклон отпусна клони,
в човешките ръце отпи роса.
На облаците белите балони
на юг отплуват бавно с мисълта.

За радост гледах своята градина
от храсти, от дървета и цветя.
Но от какво сърцето, майчице, погива,
потънало във буйна красота?

Защо не чувам пак, като по-рано,
гласа на флейта в синята гора?
И вятър свеж косите ми не разорава,
и дъждове от жаждата не ще да ме спасят...

В душата топлинка не ще се спре.
И само в сенките на грейналите клони
простенва неизгрялото сърце –
за миналата младост песен рони.


***
Градина есенна подготвя се за сън.
Въздишат ябълки
по-тежко от жени,
въздишат
и трептят едва забележимо,
предчувствайки жестоки студове.
  
А под нозете
плодове узрели,
съкровища на пролетен разгул,
лежат в тревата –
бездиханни, притаени,
укрили се във майчини листа.
Какъв ти мраз,
щом топла е земята?
Те не познават на разделите студа.
***
Брадясали камъни – дните безценни –
търкалят се в бездна огромна.
Къде ли си ти, битие съвършено,
на светлината подобно?

Над безпътиците, над пепелищата
глас леденеещ се носи:
– Чуваш ли, майчице, завареният син на нищия
драг ли е?.. Нужен ли е?.. Бос ли е?

Помниш ли как заминавахме все със молитви
в страните незнайни?
Там, където Държава велика крепихме,
празнуват врани.

Там, дето полкове мряха без страх,
окъпани в чест и слава,
днес обгорели дървета стоят,
църкви безглави.

В тежка нощ помислите са грешни,
още повече всички деяния.
Така и се скитаме, пришълци безутешни
без покаяние.

Майчице, има ли път на спасение,
как да го разпозная?!
– Само един. Който води към Възкресение
през Разпятието към рая.
  
Преведе Владимир Стоянов
 
 
Заглавие
Концерт на японската група “БО-ШИ-ДО” 
Рубрика Събития | 2006 / декември 
Съдържание
Хубаво е, че напоследък зачестиха гостуванията на японски творци в България. Е, обикновено те не ходят в провинцията. Но ето че Варна имаше щастието да чуе изпълненията на една група японски музиканти, изпълнители на традиционни японски инструменти – тайко и цугару шамисен. Тайко е японски барабан, а цугару шамисен – традиционен струнен инструмент. Особеното е в начина, по който се бие барабанът. Много сила и енергия се изисква, за да се изтръгне звукът от този японски барабан. За разлика от нашия, върху него се удря с цялата мощ на тялото. А цугару шамисен напомня малко на нашата гъдулка, но няма резонатор и издава по-твърд звук.
Музиката, която тримата млади японци създават, е впечатляваща по ритъм и хармония. В първата част на концерта те изпълниха фолклорна музика, а във втората – съвременна авторска, в това число и няколко парчета на “Битълс”.
Разбира се, всичко в японската култура е заредено с някакъв символ и изразява философията на японския начин на живот. Музикантите ни донесоха звуците на далечна Япония и ни накараха да размишляваме за духа на далечния народ, за неговата мъдрост и духовност.
Народите си приличат по страстта към красивото и преклонението пред таланта и мъдростта. Младите японски музиканти дариха на варненци няколко часа радост. Групата “Бо-Ши-До” бе отличен посланик на Япония и нейната древно култура. (Простори)
 
 
Заглавие
Красимир Едрев 
Рубрика Поезия | 2007 / юни 
Съдържание

Роден на 28 май 1958 г. в Габрово, завършва българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Работил е всичко. В момента е пазач в зоологическата градина в Габрово. За 25 години е написал 44 литературни текста Наскоро издава първата си книга „44.

 

ШЕГА
Изпратих ти въздушна целувка.
И въздухът се промени –
стана като теб.
Но не ставаше за дишане.
Така ли се умира
от любов?...
 
 
ИСТИНАТА
Тя е някъде по средата. Сре-
дата също е някъде. Мека и пух-
кава, пълна с въздух – заради
въздишките на истината, когато
излиза наяве.
Колкото повече въздух има
средата, толкова по-голямо е
свободното пространство. И тол-
кова по-малко свободата в него.
То цялото е заето от цялата ис-
тина, разположена по средата.
Между двама души, между две
събития, между две вселени. А
свободата е избутана в края. Ка-
то наказана. Но пък така – запа-
зена от мига, когато двамата
тръгнат един към друг и времето
слее събитията, а вселените се
унищожат помежду си.
 
ФОЛКЛОР
Усмивката ти се скъсява,
                          слънчице,
усмивката ти се скъсява.
И дълга сянка преминава,
                          слънчице,
през нея преминава.   
 
Усмивката ти се стопява,
                          слънчице,
усмивката ти се стопява.
И вместо теб мъгла изгрява,
                          слънчице,
за мене тя изгрява.
 
В мъглата не те виждам,
                          слънчице,
в мъглата не те виждам.
И бавно тя приижда,
                          слънчице,
във мене тя приижда.
 
Отвътре изсивявам,
                          слънчице,
отвътре изсивявам.
Отвън се вледенявам
                          слънчице,
отвън се вледенявам.
 
Но пак ще просветлее,
                          слънчице,
след ден ще просветлее.
Какво ли ще изгрее,
                          слънчице,
какво ли ще изгрее…
 
ИМЕНА
Човек се казва така, както
другите го наричат. Рожденото
име и всички останали имена в
края на живота издигат стълбата,
по която душата отива при Бога.
И ако тя е къса, душата никога
не среща Бог. Остава да се рее
там някъде – между земята и не-
бето, толкова самотна, колкото
е била и в тялото, щом стъпала-
та не достигат.
 
Иван Нинов, България
Награда на името на проф. Стоян Стоянов
14 международно биенале на графиката Варна 2007
1946, с. Цонево
Натюрморт с чаша, 2007
Литография, 50 х 50
 
 
Заглавие
Красимир Симеонов 
Рубрика Поезия | 2007 / ноември 
Съдържание

Красимир Симеонов е роден на 4 юли 1967 г. във Варна, завършва българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Автор на стихосбирките „Видове” (2003), „Кожа” (2004), „Езерни очи” (2005, 2006) и „Стоях и слушах (стари и нови неща)” (2005; 2006). Негови творби са превеждани на руски, английски, полски, гръцки, френски и сръбски.

НЕ ВДИШВАЙ БУБОЛЕЧКИТЕ
 
Четях Къмингс,
когато по страница 24
премина най-малката буболечка
в света.
 
Тя заобикаляше буквите
като възвишения
и наближаваше края на изречението
без да бърза.
 
Затворих книгата.
Повече от всичко исках
да се разходя
на чист въздух.
 
 
УЖАСНА ИСТОРИЯ
 
Розова къщичка с двор
В розови цветенца
 
С девет кладенеца във двора
                       Покрити с листенца
 
Девет кладенеца с девет чудовища
С разкъсващи погледи
 
Вонят ужасно и те насилват
Без да ги помниш.
 
 
 
ПИЗА - В КЛЕТКАТА
и в „Сейнт Елизабет” –
клиниката за душевноболни
затворници
писмо
 
Езра,
как успя да го направиш –
да дадеш душа на своята душа?
 
На площада в клетката
приседнали са смъртниците
и подрънкват с черните си сенки.
Къде сега е „Аз”, къде си „Ти”
                              и „Вечност”? –  
моля те да ме научиш.
 
Признатите поети
все ще продължават да въздишат
над естествените си неща.
Все ще се оплакват
от поскъпването на хартията,
от коремни болки
и от своето самодоволство.
 
Любопитството в очите ти набъбва,
пречупено от железата –
то търси другите подобни
сред хората отвъд...
 
        Но отвъд сърцето ти е пусто;
        отвъд сърцето ти, повито в дреха
        с източна украса...
 
Тринайсет зими
пролетта не идва после
и едва се чуваха
песните на млечнобелите ти деви –
нимфите, които се завръщат
от панаира в Рим.
 
Накрая: още спират да играят
невръстните хлапета,
когато покрай тях минаваш
и те замерват с камъни от твоя път.
 
Ето, над това се чудя
вече доста време.

 
 
Заглавие
Красота, изваяна с нож (шпатула) 
Рубрика Палитра | 2013 / 1 
Съдържание
Явор Витанов. Автопортрет, акварел
Явор Витанов (17.05.1957, с. Осен, община Криводол) – Художник. Завършва СПТУ „Максим Горки“ в София. Живее и работи във Варна. Чл. на Сдружението на варн. художници от 1997. През последните 10 г. негови творби са показвани в почти всички групови изложби във В. От 1990 до днес Яв. В. има над 60 самостоятелни изложби във Варна, Бургас, Враца, София, Криводол и др. Картините му са притежание на галерии и частни колекции у нас и в чужбина - Русия, САЩ, Холандия, Гърция и др.
АртЕнциклопедия Варна

Валерий Пощаров*

Худ. Явор Витанов, Край брега, маслени бои
Явор Витанов е от ония художници, които можем да намерим в червената книга на изчезващите български артисти. Като начин на изповядване на живота и таланта, като стил на житейско и артистично поведение, като цялостна философия. Аскетичен на вид, бохем по душа, той върви по пътя си тихо и ненатрапчиво, встрани от суетата и парадния шум, често с бремето на несгоди и лишения, но винаги позитивен и великодушен към околните. Врачанският Балкан, където е роден и отраснал, му е дал силата да се съпротивлява и да се отстоява. Оттам е и преклонението му към патриархални селца и градчета с тихи улички и чардаклии къщи, по чиито бели стени и стари покриви се стича бавно едно отминало време.
Явор не скрива преклонението си пред патриарсите на българския пейзаж от първата половина на миналия век. Борис Денев, Иван Христов, Атанас Михов, Никола Танев, Марио Жеков са своебразните му учители по колористика, композиция и техника на живописването. Явор е от малцината ни съвременни художници, работещи само с нож (шпатула). Обича да натрупва „материя” върху платното, с експресивни мазки, най-често на един дъх. Напоследък, с маниера на Иван Христов, работи върху черен грунд, което прави слънчевите му пейзажи още по-убедителни.
Худ. Явор Витанов,
Рибарска хижа, маслени бои
Съдбата е довела Явор на брега на морето, във Варна. Платната му са искрени изповеди на преклонение пред природата и българското море. От старата архитектура, от стихналите дворове с цветя и асми, от приседналите край дюкяна старци струи добродетелност.
Явор не е от „сувенирните” художници, предлагащи на всеки ъгъл пошли картини с български сюжети. Този странник има свой истински свят, чист и непорочен, и точно поради това - малко анахроничен и понякога непригоден към бутафорния и консумативен живот, който ни заобикаля. Но нали най-вече талантливите странници са оставяли истински знаци по пътя, колкото и трънлив и труден да е той?! Затова и картините му ще останат след него, и след нас..., независимо от суетата и увлеченията на нашето съвремие.
             
* Галерия Кавалет
Из подготвения за печат каталог на художника
“Явор Витанов”от Издателство МС - Варна

Да сменим скоростта на доброто и злото

Худ. Явор Витанов, Горещо лято, маслени бои
Не се дразня, че хубавите неща, както вярно казва поговорката, стават бавно. Добре, че все пак стават. Ядосвам се, че лошите работи се случват много бързо. Докато се обърнеш и нещастието те сполетяло. За миг можеш да се нараниш, а лечението след това да бъде дълго, мъчително и скъпо. Достатъчно е да се докоснеш до заразно болен и да те прихване. Обратното е невъзможно. Тоест, болен да се докосне до здрав и в миг да оздравее. Да вземем най-великото творение на природата - човека. Колко време, усилие и труд са му необходими, за да изгради едно честно име, един добър авторитет! И понякога колко малко е нужно, за да рухне този авторитет, да се очерни доброто име. Да надникнем в приятелството, което Аристотел определи като цвета на човешкото общуване. Много време е необходимо да наречеш един човек приятел. И толкова малко понякога трябва, за да се убедиш, че не е бил истински приятел. Да влезем в основната клетка на обществото. И тук народът е категоричен. Да направи от момченцето си мъж и човек, на добрата майка са нужни поне двадесет години. Лошата тъща може да ошашави същия този мъж за половин час. И в самото общество е така.
Ето защо, много ми се иска да сменим скоростта на доброто и злото. На хубавото и лошото. Поне там, където можем - в приятелството и семейството.
Явор Витанов
 
 
Заглавие
Кратка теория на литературата
A short theory of literature 
Рубрика Бележник | 2006 / септември 
Съдържание
Тихомир Йорданов
... Но ти,творецо, вярвай страстно:
начало има, има край.
Узнай къде са ад и рай.
На теб се пада безпристрастно
да мериш всичко строго ти
Да бъде погледа ти ясен!
Изстрий случайните черти
и ще съзреш света прекрасен.
Ал. Блок. „Возмездие”.
Всеки си има в главата една случка, спомен или каквото и да е друго, което той разправя при случай. Има веселяци, забавни разказвачи, те те грабват с разказаното. Но я накарай такъв сладкодумец да запише същото на книга – нищо не се получава, излиза неинтересно, дори глупаво. Има пък други, които като ти разправят устно същата случка, едва ли ще те впечатлят така, както ако ти я запишат на лист хартия. С какво спечелват едните и от какво губят другите? И кой от тях е писателят?
Ще кажа така: всеки може да разказва, но не всеки е писател, защото само писателят знае как да разкаже. Всичката магия на неговия, писателския разказ се крие в това „как”. Там е скрито качеството „художественост”, което причислява повествуванието към „изящната словесност”.
Немарливите, лесните автори не могат да създадат художествен разказ, пречи им леснотата, която има и друго название – бездарие. Колкото и да са плодовити, колкото и успешни да са в продуктивността си, каквито и „велики” идеи да прогласяват, те си остават неспособни. Необходимостта от тях е временна, сезонна, подобно на чадъра в проливен дъжд. Литературата е огромно гробище на някогашни писатели. Малцина оставят имената си четливи върху надгробния камък.
Живата литература пък е пазарище, където всеки се надвиква, предлагайки стоката си. Продажната цена е различна. Куриозно е най-стойностното да е най-евтино и въпреки всичко най-непродаваемо. Некачествена литература са т.нар. „бестселъри”, които най-много се продават и са печеливши. Виждал съм книги в магазини за хранителни стоки, там те вървят на грамаж. Напоследък и у нас се пробва това. Не ми се вярва такава „храна за душата” да облагороди човечеството.
Преди писателят беше назоваван „инженер на човешките души”. Ако се замислим повечко и вникнем в смисъла на тази формулировка, ще разберем, че на писателя му се придава ролята на конструктор, сиреч на манипулатор. И отведнъж блясъкът на възхитата угасва. Всеки измамно смята себе си за „независим”, както на мнозина им се иска и не щат да бъдат манипулирани, макар животът да ни подлага на това.
И ето, че стигам до неприлично зададения въпрос: как писателят манипулира? Има и втори: как писателят бива манипулиран? На него ще се спра в следващата глава.
И тъй: писателят започва се с „намерението” си да пише. Но за какво да пише – за това, което вижда, или за онова, което и на сън не е виждал? Тук е сложността и важността на избора. Значи, преди да хване писалката, присателят се замисля – първо и много важно условие, понеже има писатели, които не се замислят и когато пишат. Така твърди легендарният проф. Александър Балабанов. Но сега ще говоря за добросъвестните, мислещите писатели. Те започват с избор на гледната точка. Ей на това място ще седна и от такъв ъгъл (ракурс) ще наблюдавам. В това се проявява и пристрастието на писателя. Възможно е някой друг писател да седне срещу него и от този пък свой ракурс да описва същата обстановка, лица и събития, които заради гледната си точка той ще вижда съвсем различни. До края на разказа си авторът може да не променя местостоенето си, но може и да го напуска, да проверява нещата от друг ъгъл. В това непостоянство се вижда „подходът” към изобразяваната действителност и опита на писателя да се „вживява” в героите си. Но има писатели, които сякаш ни казват: вие си вършете работата, а пък аз ще ви гледам отгоре и няма да ви се намесвам. Този е т.нар. метод на „отчуждението”, изучаван преди време като новаторство, а всъщност твърде познат способ, защото такъв подход се съдържа в ролята на хора на античната трагедия. Така, че нищо ново под слънцето. Важно е натрупването и използването на опита. Там е коренът на сполуката. Важна е също добросъвестността на писателя в изложението на нещата така, както ги вижда, без да упражнява насилие над тях. В това се състои „искреността”, без която – както ни учи вечният Лев Николаевич Толстой – не се получава художествено произведение.
Въпросът за писателската „измислица”, наричана още „художествена”, се крие в успешния колаж от допустими сглобявания, създаващи впечатление за истинност. Но даже и авторите на подобни колажи, фантастите, колкото и да си измислят, са задължени да се придържат към жизнения опит на читателя. Иначе всяко насилие над фактите, както и над поведението на „размърданите” герои, води до художествена несъстоятелност.
Ето така самото отношение на писателя се превръща в „авторска идея”. С нея аз, читателят, мога и да не съглася, понеже въз основа на описаното съм си изградил своя идея.
Художествен разказ не може да се получи без владеене на езика и стила, без изковаване на точна, санитарно изчистена фраза, предпазена от словесни замърсители. Усвояването на такова умение се нарича „писателска техника”. Тя се изучава през периода на писателското ученичество, което някои пропускат в бързината си да публикуват. Бъбривостта е тежък недъг на разказвачеството. Нелекувана, тя често преминава в бръщолевене.
Макар да четем и пишем на един и същ език, не всички се разбираме помежду си. Изборът на събеседник за писателя представлява „адрес” на неговото произведение. В тази посока сродяването, харесването, привикването имат немаловажно място. Няма писател за всички. Читателската търпеливост трябва да се зачита: „Не го дочетох, разбрах му края.” Това вече е присъда.
В обричането е, обаче,
успехът творчески,целта.
Позор е нищо да не значиш,
а да си в хорските уста.
Б. Пастернак
Такава глава, дори само параграф, няма в нито една Теория на литературата. Аз пръв я въвеждам. В предишната глава говорих за манипулациите, извършвани от писателя. Тук ще говоря за манипулирането на самия писател.
Живял на времето си един Сократ – дрипльо, безпризорник, дрънкало. Дрънкал ги той по стъгдите все таквиз едни, че повличал подире си човешка опашка. Веднъж, като си лежал на тревата в Хайд парк... не, не, туй е по-рано...като си лежал на плочника на Агората и се препичал на слънце, до босите му нозе спрял самият Александър Велики, покорителят на света, глобалистът. Отворил Сократ едното си око и като примижавал с другото, рекъл: „Отмести се, закриваш ми слънцето.” Та ето този Сократ е първият писател дисидент, несъгласен значи. Затуй сетне го отровили.
Според домашни извори, и ние си имахме един домашен Сократ. Него го тровеха, ама не го отровиха, защото той си носел в джоба една бележчица с телефонния номер на тогавашния Велики. И, пак според домашни извори, от уличен телефон си приказвал с величеството.
Отплеснах се. Ако още помните, в предишната глава говорих за манипулациите от писателя. Сега ще е за обратното.
Един руски автор ме убеждаваше: „Какво му трябва на писателя, за да пише? Трябват му два варени картофа, пачка махорка и бутилка водка, може да е и самогон. Повече не го закачай.” Това добре, но ще трябва да се отварят Бастилията, Моабит, Белене, Гулаг. Затуй дай му на писателя каквото му се прииска. Дай му контрактация, дай му премии, награди, и парични, и словесни, устройвай му чествувания, и други почести му оказвай, ласкай го, давай си вид, че си му поклонник. Спомни си за античния поет Петроний, лошо ли му е било на него – и той е бил дворцов. Спомни си за Овидий, който заточен в далечния Томи (сега Кюстенджа), хленчел, защото искал да се върне в Рим, макар че тук си пишел книгите за каквото си ще и както си ще. Ами за нашите писатели, за тях какво да кажа? Като разбраха, че и Първият има страст към лова, веднага си направиха ловна дружинка и си накупиха пушки, чакат реда си да бъдат поканени „на лов”. Колцина останаха, дето не са авджии? Ще ми възразите, че от това дивечът не пострада. Затова пък що награди, що лауреатства, що заслужили, народни!... Все на ясла!...
Ще знаете: писателят е суетен. Суета сует и всяческая суета! – казва мъдрият Соломон. Писателят иска да бъде гален като котенце в скута, иска да бъде развращаван, иска да бъде манипулиран. Дай му, дай му и каквото не е за даване. Един френски писател си признава, че за всекидневно на него малко му е нужно, но му е приятно да си има от всичко. Разбирам го. Той и Пушкин, че е Пушкин, е бил недоволен, че е само камерюнкер в двореца, но пък е доволен, че личен цензор му е императорът Николай Първи, който при това го е запитвал дали има пари, предлагал му заем, давал му съвети какво да пише, спонсорирал го да си издава съчиненията. (История на Пугачовския бунт.Вж.Дневника). И на теб да ти се падне това, пък после пак си приказвай: Ти си първият, Ти си следващият и т.н. И не се замисляй, че ще има и друг Първи, и друг Следващ...
Така всичко си върви по реда. Но манипулираните писатели не се подреждат в една редица. И те си имат рангове, делят се на групи помежду си, делят ги и „отгоре”, освен дележа на който ги подлагат критиците и историците. Този не е за печатане, другият бива, третият се издава многотомно приживе. Познавам и такива, които се различаваха един от друг, напр. според вида и марката на автомобила си: трабантите бяха за присмех, вартбурзите и москвичите по-уважавани, следваща степен бяха ладите. Да не говорим за онези, които сядаха във волги и мерцедеси... Деляха се дори според кожените палта на жените си.
Подчертайте си този пасаж: „дворцови поети” е имало винаги, и трубадури (бардове) е имало, имало е и „венценосци”. Следователно по-важното за манипулирания писател е не какво пише и как го пише, а за кого го пише. За същото говорих и в предишната глава.
Привършвайки, ще добавя: „манипулация” е чужда заемка. На родния ни език тя се предава така: ръководство (насочване, напомняне), рукоприкладство (бой, пердах), обработка (компромат) и др. Всичко може и е потребно да се прилага според нуждата.
На Сенния аз вчера бях.
В шест минах през площада.
Там млада селянка видях
да бият без пощада.
Тя не издаде звук дори.
А бичът с бяс играе.
На Музата си казах: „Спри!
Тя твоята сестра е!”
Н. А. Некрасов
Ако един писател се чуди за какво да пише, той не е писател, а обикновен писар. Истинският писател носи ненаписаното у себе си, там то си чака времето. Талантът е неприлепчива болест. Писателският дар е страдание, имаш го и да не го искаш, нещо като гърбицата на гърбавия. „Пиши, пиши, грешниче Вълко, оти рука изнемогает” – е оставил като приписка един такъв страдалец. „Нерад, нерад, нерад...” – три пъти е повторил друг нашенски отшелник в скален манастир.
Как започва писането? То е подобно на котката, която ще ражда, и затова си търси скришно място, усамотява се и там може да пищи от родилни болки, да се гърчи, без някой да я види. Писането е самоизтезание. То начева с една възбуда, „прихващане” – също като нестинарите, преди да влязат с боси крака в парещите въглени. Цялата „игра” в него е мазохизъм. И пак ще кажа: творческата мъка не е в това, което разказваш, тя е в самото разказване. Търсенето на вярната дума е самобичуване – върви слепият във вярата си сектант и – „Пляс!” – с камшика. На гърба му (ръкописа) се появява тъмна резка, а над нея подутина (друга дума). „Пляс!” – нова черта и нова цицина. Понякога те се наслагват една върху друга, тогава е най-болезнено. Печатарите са изпадали в ужас, когато получат върнатите от Лев Николаевич, за стареца Толстой е реч, коректури. Болката на творческите мъки изпитва само писателят, тях читателят не ги усеща, за него те са дъхавото мазило на насладата, естетическата.
Кой как пише? Различно. Едни пишат непрекъснато, други – на периоди. Някои пишат сутрин, други будуват пред запалена свещ. Хемингуей пишел прав до специално направена масичка, клирос. Лев Николаевич пишел седнал, така го рисуват художниците. Николай Алексеевич Некрасов пишел легнал, а пък Константин Симонов, както узнах от него самия, се разхождал из стаята и приказвал на диктофона си. Разправят, че тъй пишели и авторите на американски бестселъри. С една дума: навици. Сега вече компютърът е почти магическо средство, но той не е писател.
Писането си има и своите прищявки, капризи. Алексей Толстой, преди да захванел да пише, старателно подострял многобройните си моливи, пишел само върху един и същ тип хартия. Няма да говоря за очистителното, което той препоръчва преди писането.
Пушкин, Александър Сергеевич, най-плодотворно работел, когато е на заточение – я в Михайловское, я в Кишинев. Жан Пол Сартр живеел в хотелски стаи, а Жорж Сименон непрекъснато си купувал замъци, които продавал след като напише романчето си. „Уха! – ще възкликне някой. - Та той има петдесет романа!” Така е – можел човекът да си го позволи. Само Омир, бащата на всички класици, е творял като бродяжничи. При него думата пишел не върви, едно защото е бил слепец, и друго – още не е бил изнамерен папирусът. Той пеел поемите си. Доста късно, но все пак навреме, атинският тиран Пизистрат наредил „Илиада”-та да бъде записана от устните предания.
Горе-долу такъв е животът на твореца по време на „кръстните” му страдания. Тогава той се отказва от всякакви други удоволствия, включително и любовните, отдава се на въздържание, способен е да изостави и собствената си жена. Писателят не се нуждае от допинг. Със спортистите е различно. Не случайно големите писатели се женят по няколко пъти, понеже в такъв един период най-лесно можеш да си хванеш за любовница писателска съпруга. Това не ви го препоръчвам по много съображения, които сега няма да излагам.
Като му отмине „прихващането”, писателят продължава да си живее като всички нормални люде – пие, напива се, разхожда се, ходи на мач и на лов, събира се с други писатели в кръчми и кафенета. По такъв начин се създават т.н. писателски школи и салони. Оттука тръгват и литературните „направления”. Но даже и в такава приказлива среда писателят си остава ревнив по отношение на творчеството, не спрямо жена си или любовницата си. Имам предвид темите и сюжетите. Владимир Владимирович Маяковски, напр. не разказвал вицове, съветвал и другите да не го правят. Особняк!
Дотук говорих за живота на писателя. Сега ще побеседвам за неговата смърт.
Слабите писатели умират от бърза забрава. Големите писатели умират от смъртта на героите си. Флобер, напр., е усетил вкуса на арсеника, от който умряла неговата Ема Бовари. Няма оцелял мъртвец, който да ни каже какъв е този вкус, но ето на – Гюстав Флобер познава този вкус. И Балзак едва не умрял заедно с дядо Горио – толкова бил отслабнал пулса на сърцето му, че той почти бездиханен се свлякъл на стола си. Едва при възклика на случайно посетилия го приятел : „Балзак умря!”, можал да промълви: „Глупак! Дядо Горио умря!”
Смъртта на писателя рядко настъпва на самия кръст, ако не бъде причинена с други насилнически средства. Най-често той умира като го смъкнат оттам и го погребат. Тогава „става на пръст”, както е рекъл Господ Бог. Но има и такива писатели, тях наричаме велики, които рано или късно „смертию смерть поправ” възкръсват и се възнасят. Духът им е жив.
Не е ли показателно, че ние, българите, непрекъснато издирваме гроба на Христо Ботьов и все не го намираме, а духът му непрестанно витае над нас, както е в стиха му „търсят духа на Караджата”.
Ето това е то, безсмъртието, божествеността на великите творци-създатели. Това не случва със всички, а само с онези, които докрай са си изнесли „своя кръст”. Което не е лесно нещо.
* Българският превод на стиховете е направен от автора
 
 
Заглавие
Кратка теория на литературата. III
Short theory of literature 3 
Рубрика Бележник | 2006 / ноември 
Съдържание
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ
Вие, г-н Франгя, можете да бъдете полезен
не само на България, но и на целия свят,
с вашите телесни, но не и душевни
извержения.
Хр. Ботйов
Литературата по отношение на своето въздействие
/случая ще се въздържа от епитета „художествена”/ може да бъде облагородяваща или развращаваща. Но решението и на този въпрос е спорно, то е в зависимост от възпитанието, вкуса и желанието на съответния читател. Ето защо, понеже отговорът е свързан и с други,макар и близки на литературата науки /психология, етика/, ще вървим по-нататък, разглеждайки само специфични литературно-теоретични проблеми.
Най-общо казано, художествената литература представлява могъща река, да речем като нашия Дунав, която влачи всичко: и животворни, и мътни води, и канални втичания. Тази е причината в нея да има различни течения и школи. Тези явления съпровождат литературата в различни периоди. Ето: появява се период на абсурдитска литература, или друг период, който все още не е получил еднозначно название, когато някои писатели, за да бъдат интересни, започват да пишат без точки и запетаи, без главни букви и нови редове, което не допринася нищо друго, освен прилив на мътилка. Има литература, написана по реалистичния метод /тя е преобладаваща/, но има и литература, заменяща реалния свят със символи, друга е фантастичната литература и т.н. Познат е и трети литературен метод, т.нар. поток на съзнанието. Няма да се спирам на всичко това и ще дам само един пример, от който ще стане ясно, че нито един от тези методи не представлява новаторство, към което някои писатели непрекъснато се стремят, усъвършенствайки , или заменяйки ги с тяхно подражание.
Така в началото на миналия век моята селска баба Танаса, която, без да е запозната с литературните видове и жанрове, без до знае нещичко за литературните направления, пишеше писма до своите близки хора. Тя беше учила само в първо /тогава/ отделение, беше научила буквите и умението да ги свързва в дума. Нейният почерк беше изключително красив: изписани от нея, буквите бяха заловени една за друга, като моми на селско хоро, закръглени с голямо старание и четливи, в отличие примерно от някой доктор, който сякаш с краката си пише рецептите. Баба ми правеше записите си в първоотделенска тетрадка от 10 листа и я изписваше цялата. Това траеше повече от седмица, както се пише разказ с продължение. В нейното повествувание имаше всичко: описание /пейзаж/, образи /на съседи и съседки, значи герои/, събития /съобщения/, мемоари /спомени/, лирични отстъпления /обращения: драги, мили/ и пр. По такъв начин писмата й винаги започваха с главна буква и продължаваха без никакви препинателни знаци, додето се стигне до сложената накрая точка. Ето защо аз смятам, че тъкмо баба ми е основоположник на всички литературни родове, жанрове и абсурдитски течения, на пръкващи от време на време модернистки, постмодернистки и всякакви други проявления.
Разбира се, че тези от литературно-теоретичен характер постижения на баба ми не са познати на теоретиците, поради което те не се отбелязват в списъка на използваната научна литература. Но това на баба ми, лека й пръст, не й пречеше да постига с нас приятно общуване, което мнозина днешни писатели на съумяват.
Оть!
Възклицание на бай Крум кръчмаря
В тази съвсем кратка глава ще се спра на едно много важно изискване към писането на книги: художествената мяра.
Захванеш ли да четеш някоя книга, понякога съвсем ясно осъзнаваш, че ето този епизод е излишен, или пък, че многословието на автора се превръща в празно словоизлияние, че натрупването на метафори и прочие тропи е по-скоро безпомощност. С други думи, нарушена е художествената мяра. Моят пример за това има съвсем битов характер, но той е много показателен. Всичко се свежда до усета да не прехвърляш мярката.
Ето как го правеше селският кръчмар бай Крум. Той държеше пивницата в центъра на селото, където се събираше мъжкото население. Тази пивница представляваше местния парламент, в който страстите биваха подхранвани от не твърде качествен алкохол. Мярката, обаче, знаеше единствен бай Крум и той твърде почтено спазваше това изискване. Как го правеше ли? По много прост и ефективен начин.
Ракията за своите читатели /пардон, пиячи/ той наливаше в малки шишенца, съдържащи само по сто грама. Те бяха с дълги шийки и се наричаха юзчета /от турски: юз – 100/. Тези дългошиести юзчета си имаха на шията като герданче драсната чертица, която отбелязва докъде трябва да се налее, за да не губи никой. До тази чертица наливаше бай Крум. Но твърде често ръката му трепваше, като засърбялата го да пише ръка на писателя, и той прехвърляше запретната чертица. Забелязал този недостатък в поднасянето на ракията, бай Крум стреснато хлъцваше: „Оть!”. И за да поправи нарушеното съотношение, той отливаше в гърлото си превишеното количество. Едва тогава подаваше юзчето на своя клиент, вече по този начин предпазен от препиване.
Такъв е моят пример за спазване на мярата и в художествената литература.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ
Живот – безкраен, безначален.
Нас всички чака ни смъртта.
Живеем в божа яснота,
или пък чезнем в мрак печален.
Ал. Блок
Моята „Кратка теория на литературата” е не само непълна, тя е в известна степен неравна . Но на мен ми е известно най-важното изискване към писателя: да знае кога да спре. Ето защо ще спра дотука, а като потвърждение на решението си ще приложа още едно кратко, ама съвсем кратко разказче.
... И на дядо Петко му дошло време за умиране, настъпвал краят му. Поръчал той да доведат попа да го опее, искал сам лично да присъствува на погребението си. Завил се човекът през глава с чергата и се спотайна, дума не казва. Както той бил поръчал, попът дошъл, надянал патрахиля, разлистил требника и започнал да чете. А дядо Петко лежи под чергата и дори дишането му не се чува. Но когато попът стигнал до онова място, където се казва: „И приеми, Господи, в царствие твое раб Божий Петко”, чергата потрепнала и се чул изтънелият глас на стареца: „Амин!”
С тази дума дядо Петко завършил своята земна повест, а пък аз своята „Кратка теория на литературата”.
 
 
Заглавие
Краят на земята
The end of Earth 
Рубрика Литературная учеба гостува на Простори | 2006 / май 
Съдържание

Василий Биковски е роден през 1951 г. в гр. Куйбишев. Завършил е Куйбишевския политехнически институт. Повече от 20 години работи в нефтената промишленост. От 1997 г. до сега е кмет на град Муравленко, Ямало-Ненецки автономен окръг. Доктор на икономическите науки. Член е на Съюза на руските писатели. Автор на книги по проблемите на икономическото развитие на Западен Сибир.

ВАСИЛИЙ БИКОВСКИ
ЦВЕТЪТ НА СИБИР
От илюминатора на вертолета в ясно време Сибир се вижда в цялото си многообразие на ландшафта и оцветяването. През лятото от висината на птичия поглед Сибир е сякаш яркозелен – от тревата, поляните, листата на брезите и хвойната. Блатата са боядисани в кафяв или сив цвят. Големите и малките реки, там, където са по-дълбоки, са оцветени през лятото в тъмноръждив цвят, а където водите са по-малко и се вижда пясъчното дъно – светлокафяв; водата изглежда прозрачна и позволява да се види дъното.
През втората половина на лятото бреговете на криволичещите сибирски реки се превръщат в пясъчни плитчини, т.е. в безкрайни плажове. Пясъкът там е като специално избиран – ту дребен, ту едър: всеки завой, всяко обръщане си избира колко едър да е пясъкът му. През есента тайгата, лесотундрата, тундрата – цялата безкрайна повърхност на земята – стават жълточервени. Цветовете сякаш спорят помежду си за място под ниското есенно слънце, за свое влияние над земята, водата и растителността. Ако искате да покажете на приятели и близки най-красивите места в света, поканете ги в Сибир. А вие, гости, елате – няма да съжалявате. Есента като истински художник, който не пести боите, разкрасява всичко наоколо.
Слава Богу, днес има такава възможност – може да се пропътува по автомобилния път от най-южната точка на Западен Сибир далеч на север, отвъд Полярния кръг. На всеки сто километра се променят големината и окраската на листата на дърветата и тревите покрай пътя, дори самият въздух се променя. А след триста-четиристотин километра, т.е. след три часа път, можеш да попаднеш от лято в есен, от зима в пролет – зависи в каква посока се движиш.
Колкото по на север от Западен Сибир, толкова по-малко е сушата и езерата са повече. Казват, че са ги изброили до половин милион, но тези цифри са неверни – в действителност те са няколко пъти повече. Придвижвайки се на север, сякаш се издигаш върху планина – на всеки километър с метър нагоре. Става по-студено, променя се растителността – сега тя е по-бедна. На крайния Север, както и по върховете на високите планини, лежат вечни снегове. Да пътешестваш тук, е също толкова трудно и опасно, колкото и в планините.
Западен Сибир се е разтворил нашироко, върху три милиона квадратни километра. На никой художник няма да му стигнат боите, за да нарисува великолепието на сибирската природа.
СКЪПИ ПЪТИЩА
Над Сибир може лесно и бързо да се прелети със самолет. Но в салона на самолета няма да почувствате, че долу, под вас е Африка, Европа или Сибир. На височина десет хиляди метра зад борда температурата винаги е минус петдесет градуса. Самолетите летят над Сибир от не много отдавна – само от седемдесет години. Ако ви провърви и под вас няма облаци, ще видите гори и езера, лъкатушещи реки и разноцветни блата. Пред сто и няколко години е построена Транссибирската железопътна магистрала, която, образно казано, за втори път присъедини Сибир към Европейска Русия. Животът става по-богат, когато придобиваш повече впечатления от общуването с уникалната природа и от срещите с нови интересни хора.
По-скучно живеем ние днес; животът ни се опрости със самолетите, железните пътища и автомагистралите. А какво ще кажете, също както преди няколко века, за две години да повървим през целия Сибир, или на лодка да преплаваме една сибирска река, а после да прехвърлим лодката на друга? Интересно би било да се премине по северните брегове на Сибир по студените морета с атомохода “Ямал”. Още по-интересно и оригинално е да се пренесат товари или вахтеници за газовото находище, разположено на Тазовския залив, на атомна лодка.
Провървяло им е на хората, които се возят на нарти, запрегнати от елени или кучета, или на тези, които са намерили на гъсенични всъдеходи земни обиталища в новите нефтени находища. Пътищата на Господа са неизповедими. Всеки човешки път води към доброто
КЪДЕТО СЪМ РОДЕН, ТАМ Е ДОМЪТ МИ
Хилядолетия в Сибир живеят различни племена и народи. Те са се смесвали, изчезвали са и са възниквали като всичко останало на тази земя. Предците на ненците са се появили на тази територия приблизително четиридесет поколения назад, предците на хантите – преди тридесет. От момента на появата на руснаците са се сменили около двадесет поколения. Само преди петдесет години населението на Северозападен Сибир не надхвърляше 100 000, а днес то е нараснало до почти два милиона.
По-голямата част от днешното население са хора, които са дошли да овладяват Сибир преди две-три десетилетия. Тук са се родили децата им, за които тази земя стана родна. А щом е така, то те са тук стопаните – така стопаните на сибирската земя стават с всяка изминала година все повече и повече.
Преди да започнат да заселяват Сибир, руснаците трябваше да го завладеят – този етап продължил около шестдесет години. В средата на ХVII век Семьон Дежнев с отряд казаци излиза на брега на Тихия океан, заявявайки, че Сибир окончателно принадлежи на Русия. Но Сибир бе завладян само в тайгата и тундрата. За това свидетелстват местата и датите на основаните сибирски градове като Тюмен (1586), Тоболск (1587), Томск (1604), Нарим ( 1598). Тези градове са в горската зона. В северната част на Сибир имало много работа – лов на диви зверове. По онова време приходите от продажбата на сибирски кожи съставляват една трета от приходите на цялата царска хазна. А такива градове като Омск, Курган са създадени едва след 150 - 200 години. В южната част на Сибир руските хора са дошли значително по-късно.
Сибиряците могат да бъдат разделени на няколко групи, макар това да не е чак толкова етично: една част са сибиряци кореняци – това са тези, които са се появили тук много рано. Друга част – пришълци, които са дошли преди няколко десетилетия. В Москва Сибир изглежда като “далечна и непозната земя”. Сибирякът гледа по друг начин: “Да, аз тук живея, това е моята родина, това е моята земя – богата и силна. А Москва? Тя е някъде там – далече.” Сибир ни е скъп, скъп е нашият град, нашето село, и дори повече отколкото столицата на нашата родина Москва.


      The end of Earth – fragments by Vassiliy Bikovski.
 
 
Заглавие
Кристин Димитрова 
Рубрика Поезия | 2007 / август 
Съдържание

Кристин Димитрова е родена през 1963 г. в София, завършва английска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, работи като асистент в Катедра Чужди езици. Редактор в „Арт Труд”. Автор е на стихосбирките „Тринадесетото дете на Яков” (1992), „Образ под леда” (1997), „Затворени фигури” (1998), „Лица с преплетени езици” (1998), „Поправка на талисмани” (2001), „Кристин Димитрова – избрано” (2002, триезично издание на български, гръцки и английски), „Хората с фенерите” (2003). Публикувала е книги с проза: „Таро: вратите навътре” (2002), „Любов и смърт под кривите круши” (2004) и „A Visit to the Clockmaker” (2005, Ейре). Съставител и преводач на избрани стихове на Джон Дън – „Анаграмата” (1999).

Съобщения
 
В геометричното послание на Теотихуакан,
където, според инките, погребаните господари
се преработват в богове,
базалтовите плочи са притиснали
неправите си ъгли
в съотношения едно Пи, две Пи, три Пи.
 
Светът
дочува, но заравя мъртвите.
И тътнещият шепот
на Хуфу, Хафра и Менкаура, които слепват
варовикови блокове с многозначителни пропорции
или пък просто са си присвоили
труда на богове предшественици, ехти
без превод.
Какво е това
кръвосмешение – преди Коперник, Кеплер,
Галилей – на земните строежи със звездите,
и Питагор излиза, че дори не е измислял, а само
преразказвал като старши асистент с надежди,
но без самочувствие –
по всички континенти
лежат съобщенията им, вкаменени зверове,
готови да се съживят при точен отговор,
говорещи половинки от
пясъчни часовници –
 
не слушай
и заспи, заспи, заспи.
 
Сега
сме прекалено много
и само прясната трева в бетона
посочва новите ни паметници. А колко
симетрични,
хармонични,
символични
пирамиди се разпаднаха.
В пукнатините дишат ембрионите
на бъдещите гласове,
които ще раздалечават камъните.
Ъглите
ще се променят, чертите
ще се разкривят, съотношенията
ще се изметнат. Ще сме доволни
и с това, което имаме:
по някой ъгъл, право на последна дума,
открита картичка:
Ела,
морето този август е
наистина горещо.
Не го изпускай.
 
 
И простори, където да тичаш
 
Като хубава чаша вода, стояла
твърде дълго на слънце,
поезията – що за празник,
що за слава, що за нужда –
кои сме ние, дето скупчваме думите
в неестествени пози?
Краката на поета
стърчат безпомощно към небето
и се мъчат да ходят.
 
 
Някой още те обича
 
Взеха й всичко –
взеха й съня,
взеха й мислите,
взеха й живота и сега
си го носят по празниците,
взеха й любовта
към самата себе си
и дори китарата,
на която не свиреше, така че
нямаше нужда да си правят труда.
– По дяволите! – крещи тя,
за да не каже по-силна дума.
– Да? – отвръщат с готовност те.

 
 
Заглавие
Критиката в критичната ситуация
The criticism in the critical situation 
Рубрика Имена | 2006 / март 
Съдържание
Панко Анчев

Защо възприемаме ситуацията, в която сме попаднали ние, българските писатели, а и цялото общество, като “критична”? Нима сме във война, нима бомбите падат върху нас, а синовете ни гният в окопите и едва удържат пробива на фронта? Нима сме преживели природно бедствие и стотици хиляди българи са без покрив, препитание и хляб? Или болест ни е налегнала, та хората мрат като мухи и нямат надежда за изцеление? Нашата история не помни подобно усещане за катастрофа. Литературата ни не е запечатала такава историческа умора и безнадеждност, когато липсва перспектива и дори усилие за излизане от бездната. А сме преживявали и войни, и природни бедствия, и унищожителни епидемии, които не са пораждали подобна покруса у целия народ. Двете национални катастрофи от началото на ХХ век предизвикват общественото мнение и отприщват народното недоволство, но то е повече изразено у интелигенцията, видяла в тях краха на възмечтания “национален идеал”. Обществото малко или много е било равнодушно. Докато сега съзнанието за катастрофа е всеобщо.
Настъпил е, по думите на големия руски политолог и философ Александър Панарин, крахът на просвещенския универсализъм, поради което преживяваме истинска хуманитарна катастрофа. Големите идеи на европейското Просвещение са поставени под съмнение и заплаха. Светът, а и ние българите, е принуден да се откаже от предишните си остарели и неадекватни представи за морал и нравственост. Онзи светъл дух, който движеше народите към знание и единство, се заменя с жестоката конкуренция на пазара, при която оцеляват единствено силните и изобретателните. Останалите, сред които сме и ние, са осъдени на изчезване. Никога преди не е имало идеология, която да провъзгласява егоизма, физическата сила и царството на пазарната конкуренция като единственото нравствено мерило за жизненост и бъдеще. Днес се говори за толерантност, европейски ценности, кариера, успех и те са моралните добродетели на постмодерния човек – не за добротата, вярата, съчувствието,,състраданието или душевната чистота. Идеалите на съвременните хора не са героите, спасителите, добротворците, а манекенките, любовниците на богати бизнесмени, “цариците на красотата”, хората, които умеят да печелят много пари. Умният и способен човек днес е оня, който “прави голям бизнес”, печели пари, издига се в кариерата. Онова, което в устата на бай Ганю звучеше просташки грубо и цинично, вече е благозвучно и възприето от обществото като единствената висока нравственост. Защото не добротата, съчувствието и състраданието придобиват материално богатство и определят високото обществено положение на човека.
Промяната в отношението към нравствените добродетели и извеждането на нови идеали и ценности е знакът, че е настъпило друго време, което желае да разполага само със себе си и отхвърля претенциите на предишното за вечност и универсалност. А всяка нова епоха се устройва по свои закони; тя налага свои представи за живота и изкуството. Щом е така и животът, и изкуството се устройват според тези представи и норми и сами заживяват различно.
Настъпването на всяка нова епоха създава критична ситуация за човешките дейности – особено за тези, които изразяват общественото състояние и духа на народа. Т.е. за изкуството и литературата. Въпреки че те първи сигнализират за раждането на новите явления и усещат приближаването на промяната; но когато тя настъпи, сякаш ги поразява в сърцето и ги принуждава да се откажат от досегашните си принципи и да променят начина си на функциониране. Тази промяна обаче се възприема като драматична не от самата литература като такава, т.е. разбирана като процес, като изразяване чрез текст, а от живота, в който тази литература битово съществува чрез своите автори и литературната си “инфраструктура” – издания, творчески организации, форуми. Творците са тези, които понасят сътресенията; на тях им се налага да променят навиците си; те могат да бъдат ощетени, пренебрегнати; могат да бъдат оспорени и дори отречени от младите, времето, властта. Възможно е да спрат някои издания и да фалират издателства, театри, музикални агенции, които досега са осигурявали препитанието на автори и изпълнители. Новата епоха променя организацията на културният живот, а това е силно болезнено за по-възрастните и привикналите с досегашния начин на устройство. Интересно е да се изучават тези реакции, защото в тях се съдържа отзвукът на обществото на обективния ход на времето. Най-често този отзвук съдържа трагични отсенки, изпълнен е с плач и вопли. Но са възможни и радостни и ведри реакции. Всичко зависи откъде идват гласовете: от онеправданите или от привилегированите.
За историците на литературата и изкуствата тези реакции са като че ли най-важните и съществените. По тях се съди за това как литературата възприема, изразява и отразява преходните епохи и какво е нейното отношение към различните обществени системи. Литературата обаче не е литературния живот. Освен това нейното политическо мислене не е сходно с политическото мислене на политиците, държавниците и обикновените хора. Тя просто съществува в друго състояние и се нарича “процес” (литературен, художествен). В литературнохудожествения процес литературата и изкуството живеят истинския си живот и в него и чрез него реално изразяват обществените идеи и проявяват себе си. Но се проявяват като творби, тенденции, изразни средства, нови автори, теми, сюжети... Това състояние често не отговаря на тревогите или радостите, които преживяват самите творци, защото човешкото поведение има едни дразнители, а реакцията на изкуството – други. По реакцията на литературата и изкуството, по техните творби, най-лесно и точно ще реконструираме обществените процеси и ще уловим смисъла им. Нужно е обаче да се научим да четем тази реакция; да четем думите такива, каквито са написани, а не да ги тълкуваме чрез канонизирани вече мнения и оценки. Тогава е вероятно да открием, че епохи, които сме смятали за упадъчни, кризисни, драматични, са епохи на възход и съграждане, и обратното – тези, които са ни внушавали, че са изпълнени с оптимизъм и страст към съграждане, бележат разпад и отчаяние. Не бива да се съди по изказванията на участниците в съответните епохи, нито по манифестите на различните школи, творчески обединения и творчески методи, защото те имат обикновено битов характер и са моментна реакция на ставащото пред очите им.
Но как се вписва критиката в цялата тази сложност от съчетанието между литературнохудожествения процес и литературнохудожествения живот. Тя е сякаш повече част от живота, отколкото от процеса, доколкото трябва да изразява оценките и мненията на обществото. Нейното поведение се обуславя повече от всекидневните премеждия на творците, от техните житейски претенции. Оценките на критиката следват вкуса на обществото, свидетелстват за него и го легитимират пред историята. Литературата, изкуството и обществото възлагат задължения на критиката, поставят й отговорности, които тя трябва да изпълни. Най-голямата й отговорност е да изкаже новото обществено отношение към литературата и изкуството, разбирането на времето за творческата дейност, за нейната необходимост и функционална зависимост от обществено-политическите изменения.
Критиката е особена част от литературата и изкуството. Тя е тяхното съзнание, нервната им система, която предпазва организма от пренатоварване, показва му опасностите и заболяванията. Нейното слово не е толкова увлекателно, но рационалността му го прави по-достъпно и разбираемо, когато говори за същите неща, каквито чрез сюжети и образи разказва литературата. Този начин на говорене е крайно необходим, защото общественото съзнание приема различни форми и стилове, които не могат да бъдат изразени по един-единствен начин. То се превъплъщава в ипостасите на човешкия глас, а той има своите звуци,тембри, тонове. Казаното от литературата и изкуството задължително трябва да се повтори рационално, констативно, оценъчно, за да получи нова душа и чрез нея да заживее не просто във вечността, а да живее постоянно, като възкръсва или се забравя, предизвиква възхищение или безразличие. Защото критиката е и отношението на “другите”, на тези, които четат, гледат, слушат и възприемат. Тя е едновременно собственото самоосъзнаване на изкуството и осъзнаването му от страна на обществото. По тази причина тя трябва да се чете по различен начин – не като самото изкуство и литературата. Знаците й говорят същото, но понеже го казват с различен по звук, тон и тембър глас, придобиват друго, понякога по-богато (но не е изключено и по-бедно), значение и смисъл.
Критиката живее еднакво и в литературния живот, и в литературния процес. Тя ги свързва, осмисля, анализира, тълкува, оценява и фиксира фактите в тях. Това “раздвояване” й създава комплекс за малоценност, но й придава и определена драматичност, защото е длъжна едновременно да се стреми към вечните проблеми и да обслужва капризите на времето и властта на обществото. Затова и не престава да си задава въпроса какво е тя самата: литература или нещо друго. Въпросът впрочем е твърде важен, а отговорът, макар и почти невъзможен, е крайно необходим. Критиката все още не се е самопознала; тя не е определила мястото си в системата на изкуствата, поради което продължава да живее недоволна и от литературата, и от себе си. Точно по тази причина обаче поведението и състоянието й в критична ситуация са показателни за преживяваното от литературата.
Критична ли е днешната ситуация за литературата и литературната критика? Еднакво ли се преживява тя от тях и еднакви ли са последиците им?
Смяната на политико-икономическата система промени цялостната организация на обществото. Ние навлязохме в нова епоха, която налага нов морал, идеи, представи за живота. Пазарът се превърна в най-главния критерий за стойността и на материалните предмети, и на човешкото поведение. Вече всичко е стока, която се продава и купува. Писателят изгуби високото си място в обществената стълбица на престижа. Трудът му не получава вече възнаграждение, защото издателствата не могат да разчитат на него за печалби. Единици са тези, които успяват да постигнат някакъв по-висок тираж, осигуряващ възможност за по-съществени приходи. Българските автори сами намират средства за издаване на книгите си, а това вече ги прави не писатели, а агенти на собствения си талант и труд. Печатът, който е основното поле за изява на критиката, няма интерес от литературнокритически статии и рецензии с оценъчен характер. А какво е критиката без анализ и оценка, без изследвания върху състоянието на литературата и нейните проблеми и автори? По-младите се нагаждат по-лесно към създалата се ситуация, но възрастните преживяват истинска драма. Проблемът обаче не е в адаптацията, а в принудата литературният живот, а заедно с него и същността на критиката, да изоставя досегашните си форми и да потърси нови начини за съществуване; в потребността на цялата система от правила, норми, критерии, ценности, начини на взаимодействие, за да може да функционира и се саморазвива.
Има един белег на литературния живот, наличието или отсъствието на който е верен показател дали ситуацията е нормална или критична: общността на писателите и общуването на читателите с книгите на актуалния литературен процес. Книгите на българските писатели трябва да достигат лесно до своите читатели и да се следят постоянно, за да има смисъл от тяхното публикуване. Така те се включват в литературния процес. Това е нормалната ситуация, в която писателят, неговото произведение и цялата литература е достъпна за обществото. Говоря, разбира се, за физически достъп, т.е. за това всеки да получава информация какво се издава, да намира съответните книги, да следи постоянно литературният процес или поне творчеството на предпочитаните от него писатели. Още по-важен е достъпът на критиката до издаваните книги. Днес тя е лишена от него. Но тя няма и желание да го постигне, защото е отпаднала необходимостта да следи процеса.
Промениха се функциите на критиката. По същество тя се разпадна на две: реклама и интерпретация.
Критиката винаги е била и реклама за книгата и писателя, доколкото с оценките и с авторитета си влияе върху вкусовете и предпочитанията на читателите. Тази роля играят обикновено “малките” жанрове: анотацията, отзивът, рецензията, биографичната бележка. Оценъчният характер на тези жанрове днес е почти винаги положителен, но те съдържат далеч по-силно въздействие и в отрицанието си, ако бъдат използвани от добър критик. Малкият критически жанр не бива да се свежда до информацията, защото той по своему може да анализира литературния факт и тълкува неговото значение. С няколко думи и без да се привеждат кой знае какви доказателства се посочват достойнствата и слабостите на книгата. Кратките критически жанрове не са враждебни на сериозната критика. Подчертавам, че в тях именно се проявява истинското майсторство на критика. Ако той не може да отдели доброто от лошото, истинското от имитацията, красивото и пошлото, какъв критик е! А днес това са комай единствените критически жанрове. Те са изобщо критиката в нейния рекламен дял. Всекидневниците нямат място, а и не са предназначени поради чисто информационния си и търговски дух да се занимават с пространни анализи и особено с отрицателни оценки. Проблемите на литературата са предимно проблеми, свързани с любопитните факти около живота на писатели или издатели, с живота и превратностите на творческите съюзи, но не и литературния процес в неговата дълбочина и сложност. Приема се, че това не интересува читателите на тези издания. И това може да е вярно. Всекидневникът се занимава с актуалното, с факта, а не с явлението и тенденцията в целия процес.
Когато критиката прави опити да преодолее рекламните си задължения, тя обикновено се отдава на “интерпретации”. Интерпретацията е постмодерен, много използван от новите критици, литературно-критически и литературно-исторически начин на разглеждане литературната творба, творчество на отделен писател или на определен период от историята. Същността му накратко се свежда до това да се погледне фактът или явлението не през личния поглед на анализатора, а чрез погледа на определен изследователски подход, система, школа, автор. Например, застава се зад, да кажем, Цветан Тодоров (любимият интерпретатор на нашите постмодернисти) или Лиотар, или Дерида, и се разглежда творчеството на някой български писател – класик или съвременен. Търси се не онова, което съдържа това творчество, а какво би видял самият Тодоров. Интерпретаторът сякаш се претворява в любимия си “помощник”. Дори не се претворява или превъплъщава, а използва само неговия арсенал от средства и подходи, за да докаже евентуалната негова теза. И ако не я открие, е готов да упрекне автора. Но че тезата на Тодоров, Лиотар или Дерида е изведена от анализа на съвсем друг тип; че този писател е от друга епоха и друга социална и литературна конюнктура – това няма значение. Важен е не разглежданият писател, не предметът на литературоведското изследване, а заетата от авторитетния източник предпоставена теза. По този начин се изгражда виртуална, а това означава – неистинска, представа за самата литература, за нейната история и съвременното й състояние.
Но защо поставям интерпретацията наравно с рекламата? Защото по същество това е опитът на съвременната критика да излезе от проблемите на съвременната литература и да се откаже от задълбоченото проучване на литературната история. Критиката започва да се занимава с несвойствени дейности, стреми се да бъде нещо друго – не критика, която анализира, тълкува и оценява.
Такива се обаче изискванията на обществото, на обществената система и на пазара към литературата и литературната критика. Тези изисквания заплашват критиката да се промени рязко и радикално, да изгуби изконната си същност и да я обезличи напълно. Пазарът няма нужда от истинска критика; той не иска критици от рода на Сент-Бьов, Висарион Белински, Юрий Тинянов, Виктор Шкловски, Иван Д. Шишманов, д-р Кръстю Кръстев, Иван Мешеков, Владимир Василев, Георги Цанев, Цветан Стоянов, Минко Николов, Кръстьо Куюмджиев... Нему са потребни послушни изпълнители, обслужващ персонал и наукообразни сервитьори.
Но българската критика е била друга; друга е нейната плодотворна традиция. Тя е била подлагана на изпитания – било естетически, било политико-социални. Следвала е различни идейно-естетически принципи, а и различни са били формите на организираност на литературния живот и на мястото и ролята на критиката в литературния живот. В определени времена е била повече политика, отколкото литература; в други е предпочитала да се отграничава от обществения живот и да се занимава със строго литературни проблеми – в това число и със своите собствени. Никога обаче не е била застрашавано нейното съществуване. Положението й днес би трябвало да се окачестви като критично и поради рязката промяна във вътрешната структура на литературно-критическата дейност. Критиците, също като писателите, никога не са живели от своя литературнокритически труд. Някои от тях за били университетски преподаватели или гимназиални учители (проф. Иван Д. Шишманов, д-р Кръстю Кръстев, проф. Михаил Арнаудов, проф. Георги Цанев, Малчо Николов, Минко Генов), други – или редактори в литературни издания, или в книгоиздателства, учители, служители (Нешо Бончев, Иван Мешеков, Георги Бакалов, Владимир Василев, Симеон Султанов). Институтът за литература дълго време приютяваше критиците, като им осигуряваше научноизследователска кариера. Днес обаче критиците са или обикновени журналисти, чиято работа е да пишат кратки рекламни анотации (не съм виждал страница за книги във вестник да се подготвя от утвърден критик – или дори просто от критик), или преподаватели в Нов български университет и стипендианти на международни фондации и програми. Не се появяват нови критици. Липсват млади надеждни имена. Има млади, които се харесват на своите преподаватели-интерпретатори, които им осигуряват малки стипендии и специализации в САЩ, но критици - аналитици, естети, тълкуватели, ценители – не. И как да се появяват, когато литературните издания се броят на пръстите на едната ръка и се издават трудно, без хонорари, с рядка периодика.
Литературната критика изгуби средата си. Отнето й бе полето, върху което съществуваше и почвата, която я подхранваше.
Самата критика се е примирила с прочетената негласно присъда и търпеливо очаква изпълнението й. Никой обаче няма да й помогне, ако тя първа не прояви характер, воля и жажда за живот.


      The criticism in the critical situation – by Panko Anchev.
 
 
Заглавие
Културата като цялостна среда
Culture as an all round medium 
Рубрика Есе | 2006 / март 
Съдържание
Иван Милев- “Христос”,
Из изложбата ”Гео Милев и българският модернизъм”

Димитрий Лихачов
Днес много се говори за единството на различните „пространства” и „полета”. В десетки статии из вестници и списания, в телевизионни и радиопредавания се обсъждат въпроси, засягащи единството на икономическото, политическото, информационното и други пространства. Мен обаче ме занимава преди всичко проблемът за културното пространство. В дадения случай разбирам под пространство не просто определена географска територия, а преди всичко пространството на средата, което има не само дължина, но и дълбочина.
У нас досега няма изградена концепция за културата и културното развитие. Повечето от хората (в това число и „държавни дейци”) разбират под култура твърде ограничен кръг от явления: театър, музеи, естрада, музика, литература, като в понятието култура понякога дори не включват науката, техниката, образованието. Често се получава така, че явленията, които отнасяме към културата, се разглеждат изолирано едно от друго: свои проблеми си има театърът, свои — писателските организации, свои - филхармониите и музеите.
А културата е огромно, цялостно явление, което превръща хората, населяващи определено пространство, от население — в народ, нация. В понятието култура винаги трябва да влизат, а и винаги са влизали, религията, науката, образованието, нравствените и морални норми в поведението на хората и държавата.
Културата е онова, което в голяма степен оправдава пред Бога съществуването на народа и нацията.
Ако хората, населяващи някаква географска територия, нямат свое цялостно културно и историческо минало, традиционен културен живот, свои културни светини, то те (или техните управници) неизбежно се изкушават да оправдаят разбирането си за държавно единство с всякакви тоталитарни концепции, които са толкова по-груби и безчовечни, колкото по-малко държавната общност се определя от културни критерии. Културата — това са светините на народа, светините на нацията. В какво всъщност е старото, донякъде обезличено и изтъркано (главно поради произволната му употреба) понятие „Светата Рус”? Това, разбира се, не е просто историята на страната ни с всичките й присъщи съблазни и грехове, но религиозните ценности на Русия: храмовете, иконите, светите места, местата за поклонение и местата, свързани с историческата памет.
„Светата Рус” това е светинята на културата ни: науката и хилядолетните й културни ценности, включили ценностите на цялото човечество, а не само на руския народ. Защото запазените в Русия паметници на античността, произведенията на италианци, французи, немци, на азиатските народи също са изиграли колосална роля в развитието на руската култура и представляват руски ценности, доколкото са навлезли в тъканта на родната ни култура, превърнали са се в съставна част от развитието й. Руските художници са се учили в Петербург не само в Художествената академия, но и в Ермитажа, в галериите на Кулешов-Безбородко, на Строганов, на Щиглиц и др., а в Москва - в галериите на Шчукини и Морозови.
Светините на „Светата Рус” не могат да бъдат разпилени, продадени, поругани, забравени, изнесени на пазара: това е смъртен грях.
Смъртен грях на народа е продажбата на националните културни ценности, залагането им (лихварството винаги се е считало от образованите народи за най-долно занимание). Не може да се разпореждат с културните ценности не само правителството, парламентът, но дори цялото сегашно поколение, защото културните ценности не принадлежат на едно поколение, те са и на бъдещите поколения. Както нямаме моралното право да разхищаваме природните богатства, без да отчитаме правата на собственост и жизнените интереси на децата и внуците си, така нямаме право да се разпореждаме и с културните ценности, които трябва да служат и на бъдещите поколения.
Мисля, че културата трябва да се разглежда като някакво органично, цялостно явление, като своеобразна среда, в която съществуват общи за различните страни на културата тенденции, закони, взаимопривличания и взаимоотблъсквания.
Мисля, че е необходимо да се разглежда културата като определено пространство, като сакрално поле, от което не може, както в играта на кегли, да се изземе една част, без да се разместят останалите. Непременно ще настъпи общ спад на културата, ако отстраним която и да е нейна отделна част.
Без да се впускам в подробности, без да се спирам върху някои различия в съществуващите концепции с оглед теорията на изкуството, на езика, науката и т.н., ще се спра само върху онази обща схема, по която се изучава изкуството и културата като цяло. В тази схема съществува творецът (може да бъде наречен автор, създател на определен текст, на музикално произведение, на художествено платно, художник, учен) и „потребител”, получател на информация, на текст, на произведение. Според тази схема културното явление се разгръща в някакво пространство, в някаква времева последователност. Творецът се намира в началото на веригата, „получателят” - в края, както завършващата изречението точка.
Подобна културологична схема не позволява достатъчно пълно и всестранно да се разберат и оценят културните явления, процесът на културното творчество, на възприеманите му резултати и в крайна сметка води до недооценяване на културата, до недооценяване на самото присъствие в нея на човека.
Първото, на което трябва да се обърне внимание, когато възстановяваме връзката между твореца и онзи, за когото е предназначено творчеството му, е сътворчеството на възприемащия, без което самото творчество губи своето значение. Авторът (ако това е талантлив автор) винаги оставя „нещо”, което да се довършва, дообмисля при възприемането му от зрителя, слушателя, читателя и т.н. Това се проявява особено осезаемо през епохите на висок културен подем - през античността, в романското изкуство, в староруското изкуство, в творчеството на XVIII век.
В романското изкуство при еднакъв обем на колоните, при еднаквата им височина все пак капителите значително се различават. Различава се и самият материал на колоните. Следователно еднаквите параметри по отношение на едно позволяват да се възприемат също като еднакви и нееднаквите по отношение на друго параметри; с други думи, „еднаквостта се доосмисля’’. Същото явление може да се долови и в староруската литература.
В романското изкуство поразява и нещо друго: чувството за принадлежност към свещената история. Кръстоносците са донасяли от Палестина (от Светата земя) колони и са ги поставяли (обикновено една) между сходни по величина колони, направени от местни майстори. Християнските паметници са се изграждали върху разрушени останки от езически храмове, като са позволявали, а в известен смисъл и принуждавали зрителя сам да доосмисля, да доизгражда замисъла на твореца.
Реставраторите от XIX век съвсем не са разбирали тази особеност на великото средновековно изкуство и обикновено са се стремели към точност на симетричните конструкции, към пълна идентичност на дясната и лявата страна в храмовете. Така с немска акуратност е била достроена през XIX век Кьолнската катедрала, като двете странични фасадни кули са били изградени абсолютно еднакво. Към такава точна симетрия се е стремял и великият френски реставратор Виоле дьо Дюк в работата си над парижката катедрала Нотр Дам, макар и различието в основите на двете кули да е достигало повече от метър (и това не е могло да бъде необосновано).
Няма да давам повече примери от областта на архитектурата, но има твърде много примери от областта и на другите изкуства.
Противопоказна за изкуството е пълната завършеност на творбата. Не случайно редица произведения на Пушкин („Евгений Онегин”), на Достоевски („Братя Карамазови”), на Толстой („Война и мир”) не са получили окончателната си сюжетна завършеност. Благодарение именно на известната си незавършеност образите на Хамлет и на Дон Кихот остават актуални в литературата през различните исторически епохи, допускайки и дори провокирайки разнообразни (често противоречиви) трактовки.
Културата се обединява преди всичко от явлението, наречено от югославския учен Александър Флакер стилова формация. Тази твърде обемна дефиниция има пряко отношение не само към архитектурата, но и към литературата, музиката, живописта и в известна степен към науката (стил на мислене). Тя позволява да се обособят такива общоевропейски културни явления като барока, класицизма, романтизма, готиката и т.нар. романско изкуство (англичаните го наричат нормандски стил), което също е обхващало редица страни на тогавашната култура. Модерното изкуство също може да бъде наречено стилова формация.
През XX век корелацията между различните страни на културата най-отчетливо се проявява в т.нар. авангард. (Достатъчно е да си припомним и посочим ЛЕФ, конструктивизма, агитизкуството, фактологичната литература и кинематография, кубофутуризма (в живописта и поезията), формализма в литературознанието, лишената от предметност живопис.)
Културното единство на XX век се проявява в някои отношения дори по-ярко и в по-тясна взаимовръзка в сравнение с предишните векове. Не случайно Роман Якобсон говори за „единен фронт на науката, изкуството, литературата, живота, богат с нови още непознати ценности на бъдещето”.
За да се разбере единството на стила, важно е да се знае, че това единство не е пълно. Само недостатъчно талантливи творци следват безусловно всички особености на даден стил, на дадено изкуство. Истинският художник отстъпва, макар и частично, от формалните особености на един или друг стил. Гениалният италиански архитект Риналди, създавайки своя Мраморен дворец (1768 - 1785) в Петербург, макар и да е следвал като цяло стила на класицизма, неочаквано и умело е използвал и елементи от стила рококо и с това не само е украсил зданието и леко е усложнил композицията му, но сякаш и е поканил истинския ценител на архитектурата да се опита да разгадае защо именно е отстъпил от приетия стил.
Едно от най-великите произведения на архитектурата, Стрелнинският дворец край Петербург (който сега е в ужасно състояние), се е създавал от множество архитекти през XVIII и XIX век и е особено оригинална архитектурна загадка, заставяща изкушения зрител да доосмисля замисъла на всеки архитект, взел участие в строителството му.
Съединяването, взаимопроникването на два или повече стила ясно се проявява и в литературата. Шекспир принадлежи и към барока, и към класицизма, Гогол съединява в произведенията си натурализма с романтизма. Могат да се приведат множество подобни примери. Стремежът да провокират възприемащия с все нови и нови задачи е карал архитекти, художници, скулптори да сменят стила на произведенията си, да поставят пред читателите си своеобразни стилови, композиционни и сюжетни загадки.
Единството между твореца и сътворяващия с него читател, зрител, слушател — това е само първата степен в единството на културата. Следващата е в единството на материала, на културата. Но единство, съществуващо в динамика и развитие.
Една от основните прояви на културата е езикът. Езикът не е просто средство за комуникация, а творец, съзидател. Не само културата, но и целият свят започва със Словото. Както е казано в евангелието на Йоана: В началото бе словото, и Словото бе у Бога, и Бог бе Словото.
Словото, езикът ни помагат да видим, да доловим, да разберем онова, което без него не бихме видели и разбрали, той открива на човека света.
Явление, което няма название, сякаш липсва от света. Можем само да го доловим, и то при помощта на други, свързани с него и получили название явления. Но то не съществува за човечеството като нещо оригинално и самобитно. Ясно е от какво огромно значение за народа е богатството на езика, определящо богатството и на цялото „културно осъзнаване” на света.
Руският език е необикновено богат. Съответно богат е и светът, създаден от руската култура.
Богатството на руския език се обуславя от редица обстоятелства. Първото и основното е в това, че той се е създавал върху огромна територия, извънредно разнообразна по географските си условия, по природното си многообразие, по различното си съприкосновение с други народи, по наличието на втори език - църковнославянския, който много известни лингвисти (Шахматов, Срезневски, Унгебаум) са възприемали като пръв (основен) във формирането на литературния език (върху него по-късно са се наслоявали руското просторечие, множеството диалекти). Нашият език е поел в себе си всичко създадено от фолклора и науката (научната терминология и научните понятия). В широк смисъл към езика се отнасят пословиците и поговорките, фразеологизмите, широко употребявани цитати (от Светото писание, от класически произведения на руската литература, от руски романси и песни). В руския език органично са навлезли и са се превърнали в негова неразделна част (станали са нарицателни) имената на много литературни герои (Митрофанушка, Обломов, Хлестаков). Към езика се отнася всичко видяно с „езиковите очи” и всичко създадено от езиковото изкуство. (Не можем да не признаем, че в руското езиково съзнание, в света, видян от руското езиково съзнание, са навлезли понятия и образи от световната литература, от световната наука, от световната култура, навлезли са чрез живописта, музиката, превода, чрез гръцкия и латинския език.)
И така светът на руската култура е извънредно богат благодарение на нейната възприемчивост. Обаче този свят може не само да се обогатява, но и постепенно, а понякога и катастрофално бързо да обеднява. Обедняването може да се дължи не само на това, че просто сме престанали „да създаваме” и да виждаме много явления (например изчезнала е от активна употреба думата „учтивост” - разбират я, но почти никой не я употребява); дължи се и на това, че днес ние все по-често прибягваме към опошлени думи, празни, изтъркани, невкоренени в литературната традиция, навлезли отстрани, лекомислено и без видима необходимост.
Забраненото след революцията преподаване на Закон Божи и на църковнославянския език нанесе огромен удар врху руския език, а следователно и в сферата на руските понятия. Станаха неразбираеми много изрази от псалмите, от богослужението, от Светото писание (особено от Стария завт) и т.н. Тази огромна загуба вруската литература ще трябв още да се проучва и осмисля. Още по-голяма е бедата, че изместените понятия бяха в сновата си част понятия, принадлежащи към духовната култура.
Културата на народа като единно цяло може да се сравни с планински ледник, движещ се бавно, но необикновено мощно.
Това добре се вижда от примера на нашата литература. Съвършено невярна е битуващата представа, че литературата само се „хранела” от живота, че „отразявайки” действителността, тя праволинейно се стараела да го подобри, да смекчи нравите. Всъщност литературата се самозадоволява във висша степен и е извънредно самостоятелна. Издържайки се главно за сметка на създадените от самата нея теми и образи, тя безспорно влияе върху заобикалящия я свят, но по твърде сложен и често непредсказуем начин.
Отдавна е забелязано и изследвано такова явление като културното развитие на руския роман през XIX век, започнало от Пушкиновия „Евгений Онегин” в изграждането на сюжета и персонажите, в саморазвиващия се образ на излишния човек и т.н.
Една от най-ярките прояви в „саморазвитието” на литературата са произведенията на Салтиков-Шчедрин, в които героите от староруските летописи и от някои сатирични произведения, а по-късно и от книгите на Фонвизин, Крилов, Гогол, Грибоедов продължават своя живот - женят се, раждат деца, служат, наследявайки в новите битови и исторически условия чертите от предците си. Това дава на Салтиков-Шчедрин уникална възможност да характеризира съвременните му нрави, мисловната насоченост и социалните типове поведение.
Такова своеобразно явление е възможно само при две условия: първо - литературата трябва да бъде извънредно богата и развита, и второ - трябва да бъде широко и заинтересовано четена от обществото. Благодарение на тези две условия цялата руска литература сякаш се превръща в едно произведение, при това произведение, свързано с цялата европейска литература, адресирано към такъв читател, който познава френската литература, немската, английската, античната - макар и само чрез преводи. Ако се обърнем към различните произведения на Достоевски, пък и към който и да е друг голям писател от ХIХ век и началото на XX, ще видим на какво широко образование разчитат руските класици у своите читатели (и, разбира се, са го намирали!). И това също говори за огромните мащаби на руската културосфера.
Руската културосфера сама е способна да убеди всеки образован човек, че той се намира пред велика култура, пред велика страна, пред велик народ. За доказване на този факт няма нужда като аргумент нито от танкова армада, нито от десетки хиляди бойни самолети, нито от опора в географските ни пространства, нито от залежите на природните ни богатства.
Сега отново са на мода идеите на т.нар. евразийство. Когато става дума за икономически взаимодействия и цивилизовано сътрудничество с Европа и Азия, идеята за евразийството изглежда приемлива. Но когато днешните „евразийци” започват да претендират за някакво „туранско” начало на руската култура и история, те ни въвеждат в областта на твърде съмнителни фантазии и всъщност в една твърде бедна митология, към която се насочват повече от емоции, отколкото от научни факти, от исторически културни реалии и просто от доводи на разума. Евразийството като идейно течение възниква сред руската емиграция през 20-те години, започвайки развитието си с изданието на „Евразийски временник”. Оформя се под влияние на горчивината, родена от загубите, които донесе на Русия Октомврийската революция. Оскърбена в националното си чувство, част от руската мислеща интелигенция се съблазнява от едно леко решение на сложните и трагични въпроси в руската история, като провъзгласява Русия за особен организъм, за особена територия, ориентирана главно към Изток, към Азия, а не към Запад, към Европа. Оттук и техният извод, че европейските закони не са създадени за Русия, че западните норми и ценности съвсем не са й полезни.
А азиатското начало в руската култура само им се привижда. Ние сме между Европа и Азия само географски, бих казал дори „картографски”. Ако се погледне към Русия от Запад, то ние сме на Изток или поне между Изтока и Запада. Но нали и французите възприемаха Германия като Изток, а немците на свой ред виждаха Изтока в Полша.
В своята култура Русия има много малко истински източно. В живописта ни липсва източното влияние. В руската литература има само няколко заимствани източни сюжети, но те, колкото и странно да е това, са дошли у нас от Европа - от Запад или от Юг. Характерно е, че дори у „всечовека” Пушкин мотивите от Хавиза и Корана са възприети от западни източници. Русия не познава и типичните за Сърбия и България потурчвания (срещани дори в Полша и Унгария) като насилствено приемане на исляма от представителите на коренния етнос.
За Русия, а и за Европа (Испания, Сърбия, Италия, Унгария) е било от много по-голямо значение противопоставянето Север-Юг, отколкото Изток - Запад. От Юг, от Византия и България, е преминала в Русия духовната европейска култура, а от Север - другата езическа дружинно-княжеска военна култура от Скандинавия. По-естествено би било Русия да се нарече Скандовизантия, отколкото Евразия.
За съществуването и развитието в обществото на сегашната голяма култура трябва да е налице висока културна осбедоменост, нещо повече - културна среда, която да владее не само националните културни ценности, но и ценностите, принадлежащи на цялото културно човечество.
Такава културосфера - концептосфера е най-ясно изявена в европейската, по-точно западноевропейската култура, съхранила в себе си всички култури на миналото и на настоящето: античната, близкоизточната култура, испанската, будистката и т.н.
Европейската култура е общочовешка култура.
И ние, които принадлежим към културата на Русия, трябва да принадлежим към общочовешката култура поради принадлежността си именно към европейската култура.
И така, културата е единство, цялостност, а това значи, че развитието на една нейна страна, на една нейна сфера е най-тясно свързано с развитието на друга. Ето защо „културната среда” или „културното пространство” е неразделно цяло и изоставането на една сфера от културата неизбежно води до цялостното й изоставане. Отпадането на хуманитарната култура или на която и да е друга страна на културата (напр. музикалната) задължително ще окаже влияние, макар и това да не се чувства изведнъж, върху развитието дори на математиката и физиката.
В културата има типове култури (например национални) и формации (например античността, Близкия изток, Китай), но културата няма граници и се обогатява както от особеностите на собственото си развитие, така и от общуването и с други култури. Националната затвореност непременно води до обедняване и израждане на културата, до загубване на нейната индивидуалност.
Умирането на културата може да бъде предизвикано от две различни наглед причини, от противоположни тенденции: или от национален мазохизъм - от отричане на собствената ни ценност като нация, от пренебрежение към собственото ни културно богатство, от прояви на враждебност към образования ни слой - твореца, носителя и проводника на висока култура (което често наблюдаваме сега в Русия); или, обратно, от „накърнен патриотизъм” (изразът е на Достоевски), който се проявява в крайни, често некултурни форми на национализъм (също така твърде развити сега у нас). Тук се сблъскваме с две страни на едно и също явление - националната комплексираност.
За да преодолеем националната ни комплексираност отдясно и отляво, трябва решително да отхвърлим опитите за спасяване на културата само в нашата география, само в търсенето на приложни геополитически приоритети, обосновани от граничното ни положение между Азия и Европа, в жалката идеология на евразийството.
Културата ни, руската култура е европейска, универсална култура, която излъчва и усвоява най-добрите страни от всички култури на човечеството.
(Най-доброто доказателство за универсалния характер на нашата култура е състоянието, спектърът и обемът на изследователските работи, провеждани в предреволюционната Руска императорска академия на науките, в която при незначителен брой членове са били представени на най-високо равнище туркологията, арабистиката, китаевистиката, японистиката, африканистиката, финоугрознанието, кавказознанието, индологията, били са събрани извънредно богати колекции от Аляска и Полинезия.)
Концепцията на Достоевски за съществуващата универсалност и общочовечност на руснаците е вярна само в това, че ние сме близки до останалата Европа, която именно притежава качеството общочовечност и същевременно позволява на всеки отделен народ да запази собственото си национално лице.
Нашата най-първа и насъщна задача е да не позволим да отслабне тази европейска общочовечност на руската култура и според силите си да поддържаме равномерното съществуване на културата ни като единно цяло.


      Culture as an all round medium – by Dmitriy Lihatchov.
 
 
Назад [ 9 ] Напред
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало   Логин форма