Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:


Поезия:

Фрагменти:


Бележник:

Разказ:

Неюбилейно:

Мъдростта на човечеството:

Островитяни:

Книга 8 Книга 9
ОДЕСОС ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
(IV – НАЧАЛОТО НА VII ВЕК)
ОТ АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
  
“Одесос през късната античност (IV- началото на VII век)” е последната трета книга на Ал. Минчев от поредицата  за античния град Одесос, нашата днешна Варна. През 2007 г. излиза първата – монографията „Одесос през Елинистическата епоха (края на IV в. пр. Хр. – началото на I в. сл. Хр.)”, а през 2021 г. – втората: „Одесос през Римската епоха (I-III в.)“. Новото изследване е посветено на последния период от съществуването на този забележителен античен град в българските земи – Късната античност.  Поместени са много нови данни от исторически, археологически и епиграфски изследвания за града, публикувани през последните 15 години у нас и в чужбина, както и някои по-стари, които са останали неизвестни доскоро. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.
Коренните промени в периода на Късната античност са като врящ котел от събития – политически, военни, икономически и религиозни.
Това е периодът на третия и последен голям разцвет на Одесос – време, от което и до днес в града има останали значителни следи.
Издаването на книгата е финансирано от Фонд “Култура” на Община Варна и е съществен принос към културната памет на града и на България.
Статии
Фрагменти
Иван Кенаров (1930 - 2006)
Ivan Kenarov, artist 
 
Едва ли някой би могъл да оспори истината, че златните времена за процъфтяването на културата и изкуството във Варна бяха годините от втората половина на 50-те, до края на 80-те на отминалия ХХ век.
По това време бяха създадени множеството театрални, музикални, музейни и научни институции. Тогава възникнаха и се утвърдиха забележителни национални и международни форуми на изкуствата. Във Варна се родиха и се установиха ярки творчески личности… Един от тях, може би пръв сред най-скромните и непретенциозните, най-нешумящият, бе художникът Иван Кенаров... Завършил графика в Художествената академия, той не се поддаде на съблазните да остане в София /такава възможност той имаше/, а дойде във Варна. Привличаха го родният край /роден е във Ветрино/, градът край морето, някои от близките му приятели, а и перспективата за самостоятелна работа в предпочитаната от него сфера на изящните изкуства. Така Кенаров стана художник на току-що проходилото държавно книгоиздателство във Варна. Да, във Варна от самото начало на шейсетте години се печатаха и издаваха книги и книгоиздателството фокусираше върху себе си и града вниманието и интереса на изтъкнати писатели, художници и деятели на науката. А изискванията за висота в естетическото оформление на книгата нарастваха все повече и повече.
Иван Кенаров притежаваше дарба и възможности за по-универсална и пространна изява в графикато и изобщо в художеството. Но той избра и се посвети на книгата, оставайки й верен до края на творческия си и житейски път. Това бе една своеобразна саможертва, но пък и огромна негова заслуга за културния облик на Варна и на българската книга. Той привлече за сътрудници такива изтъкнати художници като проф. Илия Петров, Александър Денков, Иван Кьосев, Румен Скорчев, Борислав Стоев, Любен Диманов, Петър Чуховски… Вероятно пропускам други значими имена, да ми е простено, но подчертавам тази деятелност на художника Иван Кенаров на фона на съпътстващата ни действителност, когато българският художник е почти прогонен от страниците на издаваните днес книги. Там властват с предимство готовият фотос и компютърът.
В същото време Иван Кенаров изгради в самата Варна широк кръг от сътрудници за работа с книгата, обогатявайки по този начин графичната и книжна култура на града край морето. Между тях ще отбележа името на внезапно и рано починалия Беньо Бенев. От книгоиздателство “Георги Бакалов” пое творческия си път такъв художник като Стоимен Стоилов. Чудесни оформления постигнаха хуожниците Милко Божков, Мария Чакърова, Мария Зафирова, Димитър Трайчев, Явор Цанев, Мария Чипева-Даскалава и др. Завидна професионална култура и майсторство от висок ранг постигна в творчеството си самият Иван Кенаров. Той оформи и илюстрира стотици книги на варненското и някои софийски издателства. Редица от тях получиха блестящи оценки и награди и у нас, и в чужбина. Сред тях ще спомена поредицата «Нептун», алманаха «Фар», оформлението на алманаха «Простори». Той е автор и на множество плакати и емблеми, между които тези на фестивала “Златният делфин”, на Международния музикален фестивал “Варненско лято” - пример за изящество и съвършенство в това изкуство. Иван Кенаров впечатляваше с перфектната си изисканост и постижения в работата му над шрифта и архитектурата на българската буква. В тази насока и днес малцина са ония, които биха могли да мерят с него ръст.
Художникът Иван Кенаров не претендираше за слава. Той не страдаше и не се гневеше, когато го премълчаваха или се преструваха, че не го забелязват - безспорен белег на възвисилия се над посредствеността интелект.
Внезапно и тихо, Иван Кенаров се пресели в света на вечното мълчание, оставяйки след себе си нежната следа на една възвишеност и непоклатима красота.
Йордан Тодоров
 
 
Назад [ 5 ] Напред
ВЕСТНИК “КИЛ” НА 30 ГОДИНИ!
  
Вестник „KИЛ“, национален вестник за култура, изкуство и литература, издаван в град Варна от Сдружение на писателите вече 30  години. Във вестника се печатат значими съвременни литературни творби на български писатели и на писатели от други страни, представя се творчеството на водещи съвременни автори, дава се път на много млади хора да дебютират с творчеството си в литературния печат, както и на такива, които експериментират в словото и в различните видове изкуства. Вестникът е подкрепян финансово от Община Варна, а екипът от организатори и редактори, както и преобладаващото мнозинство от автори са от Съюза на българските писатели и Съюза на независимите български писатели – творци, които с произведенията си очертават тенденции, естетически нагласи, нови виждания. Всеки брой на в. „КИЛ“ е очакван с интерес от читателите.
Четете в. „КИЛ“, за да почувствате силата на художественото слово и на съвременната литература, както и да откриете едни от най-стойностните ѝ произведения!
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма