Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Без рубрика:


Поезия:

Проза:Преглед:

Майстори на разказа:

Български поети на ХХ век:

Съвременна турска литература:

Публицистика:


Книга 8 Книга 9

Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна и реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура".
Вестник „Литература и Общество“ (ЛИО) е оригинално и  значимо явление в литературния и културен живот на град Варна с национално и  международно значение. На страниците му ще прочетете стихотворения, разкази, откъси от романи на значими писатели от черноморския град, страната, Европейския съюз и целия свят. Вестникът представя най-новите творби на писателите от Варна – членове на Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ), на Асоциация на европейски писатели и писатели от други континенти (АСЕПИ-СЕПИ, ВАРНА), на Съюз на българските писатели (СБП), на Съюз на независимите български писатели (СНБП), отразява значими литературни събития: фестивали, конкурси, премиери на книги, провежда литературни конкурси на морска тема и универсалните теми, отразява творчеството на млади дарования и подкрепя тяхното развитие.
Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна.
Статии
Поезия
Красимир Едрев 
 

Роден на 28 май 1958 г. в Габрово, завършва българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Работил е всичко. В момента е пазач в зоологическата градина в Габрово. За 25 години е написал 44 литературни текста Наскоро издава първата си книга „44.

 

ШЕГА
Изпратих ти въздушна целувка.
И въздухът се промени –
стана като теб.
Но не ставаше за дишане.
Така ли се умира
от любов?...
 
 
ИСТИНАТА
Тя е някъде по средата. Сре-
дата също е някъде. Мека и пух-
кава, пълна с въздух – заради
въздишките на истината, когато
излиза наяве.
Колкото повече въздух има
средата, толкова по-голямо е
свободното пространство. И тол-
кова по-малко свободата в него.
То цялото е заето от цялата ис-
тина, разположена по средата.
Между двама души, между две
събития, между две вселени. А
свободата е избутана в края. Ка-
то наказана. Но пък така – запа-
зена от мига, когато двамата
тръгнат един към друг и времето
слее събитията, а вселените се
унищожат помежду си.
 
ФОЛКЛОР
Усмивката ти се скъсява,
                          слънчице,
усмивката ти се скъсява.
И дълга сянка преминава,
                          слънчице,
през нея преминава.   
 
Усмивката ти се стопява,
                          слънчице,
усмивката ти се стопява.
И вместо теб мъгла изгрява,
                          слънчице,
за мене тя изгрява.
 
В мъглата не те виждам,
                          слънчице,
в мъглата не те виждам.
И бавно тя приижда,
                          слънчице,
във мене тя приижда.
 
Отвътре изсивявам,
                          слънчице,
отвътре изсивявам.
Отвън се вледенявам
                          слънчице,
отвън се вледенявам.
 
Но пак ще просветлее,
                          слънчице,
след ден ще просветлее.
Какво ли ще изгрее,
                          слънчице,
какво ли ще изгрее…
 
ИМЕНА
Човек се казва така, както
другите го наричат. Рожденото
име и всички останали имена в
края на живота издигат стълбата,
по която душата отива при Бога.
И ако тя е къса, душата никога
не среща Бог. Остава да се рее
там някъде – между земята и не-
бето, толкова самотна, колкото
е била и в тялото, щом стъпала-
та не достигат.
 
Иван Нинов, България
Награда на името на проф. Стоян Стоянов
14 международно биенале на графиката Варна 2007
1946, с. Цонево
Натюрморт с чаша, 2007
Литография, 50 х 50
 
 
Назад [ 6 ] Напред
ЖИВОТ НА ПЕТОЛИНИЕ

“Колор принт ПАК” ООД – печат и “Издателство МС” ООД – предпечат издадоха с финансовата помощ на Община Варна книгата “Живот на петолиние (Спомени и документи)” от Марко Добрев, която е образец за мемоаристика с голямо значение за историята на музикалния живот във Варна от 50-те години на миналия век до днес. Авторът предоставя за първи път такава достъпна информация чрез богатия си архив за Национално училище по изкуствата “Д. Христов” от създаването на Средно музикално училище и превръщането му в значим културен институт за професионални кадри за България; за Варненска филхармония, Варненска опера, ММФ “Варненско лято”, Международния балетен конкурс, за личности от музикалната култура на страната и чужбина, с които е общувал. Данни, снимков материал, програми на концерти и спектакли, събития, статии. Поколения наред творци, ученици, педагози са вписани в тази мемоарна книга. Личи изключителната му памет за миналото и желанието да открие трудните пътища на създаването и развитието на музикалното, балетното, оперното и изобразителното изкуство в града. Книгата е едно откритие за културата на Варна като минало, настояще и бъдеще.
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма