Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Поезия:

Есе:

Преводи:

Проза:


Прожектор:

Бележник:

Бивалици:

Послеписи:

Книга 8 Книга 9

Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна и реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура".
Вестник „Литература и Общество“ (ЛИО) е оригинално и  значимо явление в литературния и културен живот на град Варна с национално и  международно значение. На страниците му ще прочетете стихотворения, разкази, откъси от романи на значими писатели от черноморския град, страната, Европейския съюз и целия свят. Вестникът представя най-новите творби на писателите от Варна – членове на Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ), на Асоциация на европейски писатели и писатели от други континенти (АСЕПИ-СЕПИ, ВАРНА), на Съюз на българските писатели (СБП), на Съюз на независимите български писатели (СНБП), отразява значими литературни събития: фестивали, конкурси, премиери на книги, провежда литературни конкурси на морска тема и универсалните теми, отразява творчеството на млади дарования и подкрепя тяхното развитие.
Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна.
Статии
Поезия
Поезия от Теменуга Маринова и Райна Пенева.
Couplets by Temenuga Marinova and Rayna Peneva. 
 

    Теменуга Маринова e родена през 1964 г. в София, живее във Варна. Завършва българска филология във Великотърновския университет. Публикува две поетични книги „Сладък живот” (1996) и „Пристанът на кравите” (2005). Преводач e от английски на Едгар По и Робърт Фрост, издала е „Стихотворения и поеми на Едгар Алън По” (2001). Включена е в антологията на издателство Еквус Арт „Български поетеси, избрано” (1996).

    ТЕМЕНУГА МАРИНОВА 

    * * *

    Сред сивия пясък 
    и здравите пръсти на бурена, 
    от слабия полъх 
    до нетрайната цветна корона 
    те изгряват подобни 
    на малки луни и се будят 
    в очите на тигъра – 
    трептящи от нежност икони. 
    И всички, които 
    досега са били без значение, 
    едва забелязвани, 
    трошици от божия смисъл, 
    излитат през въздуха 
    към тяхното синьо явление, 
    без да знаят дори 
    то какво е и как се нарича. 
    Смъртта на сърната, 
    разпиляна в треви остролисти, 
    на тръпки искри 
    и с болката тъй се надлъгва. 
    Цветчета се сипят – 
    икони в очите на хищник. 
    Най-красивият дар 
    на Господ, когато си тръгва. 


    * * * 

    За лозето си трябва да се грижа, 
    а толкова съм уморена. 
    Представям си огромните невени 
    под широката тераса, 
    смокините и летния следобед. 
    Сред мъхестите праскови жужи пчела 
    и тръгва, миг преди да я прогоня. 
    Спокойно е сърцето ми 
    и отвисоко гледа към морето. 
    То е толкова далеч, че мога 
    да видя всичките му брегове, 
    които в детството наричах хоризонт.

    Райна Пенева е родена в с. Петревене, Ловешко. Авторка на книги предимно за деца. Издала е сборниците “Черешов грозд” – стихотворения (за деца), 1973 г.; “Еленова пътека” – стихотворения (за деца), 1981 г.; “Шарено букварче” – стихотворения (за деца), 1994 г.;”Тарлrк и Тапичка” – горски (приказки) истории, следват сборниците “Морско календарче” (1999), “Фантазия с куче (2002), получила Годишната награда на СБП и “Красиви хора” (2004)

    РАЙНА ПЕНЕВА 

    ДОРА ГАБЕ 

    В моята Добруджа някога 
    почваха летните дни 
    с лумнали в нивите макове, 
    хорски шум, птичи свирни. 

    Всичко за чудо и приказ бе 
    до хоризонта навън, 
    сякаш живеех сред приказка 
    или в красив детски сън. 

    Бъбрех си с косета-босета, 
    тичах по селския път 
    и се рояха въпросите – 
    с тайни бе пълен светът. 

    Често дъхът ми пресекваше, 
    зърнех ли нов силует 
    и сърчицето заекваше – 
    “страшното” беше навред. 

    Втурвах се в къщи, помамена 
    от светлинката на свещ, 
    дирех в прегръдката мамина 
    мила закрила с копнеж. 

    Мама!...Най-бистър от всичките 
    извори на обичта. 
    Дай Боже, като тревичките 
    да е безсмъртница тя! 

    В ПАМЕТ НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 

    Над Копривщица повява 
    лек вечерник с вишнев дъх. 
    В свода чист се откроява 
    близкият планински връх. 

    И преди да падне мракът, 
    на покоя властелин, 
    ей я, стара майка чака, 
    да посрещне свиден син. 

    Как ли да й обясним, 
    че сред военния пожар 
    паднал е синът й Димчо 
    в боя при Демир Хисар? 

    Няма да повярва, няма 
    и в съня си на вестта. 
    Майките умеят само 
    да загърбват тъй смъртта.

 
 
Назад [ 2 ] Напред
ЖИВОТ НА ПЕТОЛИНИЕ

“Колор принт ПАК” ООД – печат и “Издателство МС” ООД – предпечат издадоха с финансовата помощ на Община Варна книгата “Живот на петолиние (Спомени и документи)” от Марко Добрев, която е образец за мемоаристика с голямо значение за историята на музикалния живот във Варна от 50-те години на миналия век до днес. Авторът предоставя за първи път такава достъпна информация чрез богатия си архив за Национално училище по изкуствата “Д. Христов” от създаването на Средно музикално училище и превръщането му в значим културен институт за професионални кадри за България; за Варненска филхармония, Варненска опера, ММФ “Варненско лято”, Международния балетен конкурс, за личности от музикалната култура на страната и чужбина, с които е общувал. Данни, снимков материал, програми на концерти и спектакли, събития, статии. Поколения наред творци, ученици, педагози са вписани в тази мемоарна книга. Личи изключителната му памет за миналото и желанието да открие трудните пътища на създаването и развитието на музикалното, балетното, оперното и изобразителното изкуство в града. Книгата е едно откритие за културата на Варна като минало, настояще и бъдеще.
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма