Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Поезия:


Преводи:

Имена:

Портрет:

Малък разказ:

Писмо:

Беседи:

Око:

Книга 8 Книга 9
ОДЕСОС ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
(IV – НАЧАЛОТО НА VII ВЕК)
ОТ АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
  
“Одесос през късната античност (IV- началото на VII век)” е последната трета книга на Ал. Минчев от поредицата  за античния град Одесос, нашата днешна Варна. През 2007 г. излиза първата – монографията „Одесос през Елинистическата епоха (края на IV в. пр. Хр. – началото на I в. сл. Хр.)”, а през 2021 г. – втората: „Одесос през Римската епоха (I-III в.)“. Новото изследване е посветено на последния период от съществуването на този забележителен античен град в българските земи – Късната античност.  Поместени са много нови данни от исторически, археологически и епиграфски изследвания за града, публикувани през последните 15 години у нас и в чужбина, както и някои по-стари, които са останали неизвестни доскоро. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.
Коренните промени в периода на Късната античност са като врящ котел от събития – политически, военни, икономически и религиозни.
Това е периодът на третия и последен голям разцвет на Одесос – време, от което и до днес в града има останали значителни следи.
Издаването на книгата е финансирано от Фонд “Култура” на Община Варна и е съществен принос към културната памет на града и на България.
Статии
Поезия
Поезия от Найден Вълчев.
Poetry – by Naiden Valchev 
 
    Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, Ловешка област. Завършва гимназия в Плевен и право в Софийския университет (1951). През 1954-1955 е редактор на сп. “Български воин” и в. “Народна армия”, 1956-1983 - в сп. “Септември”, 1983-1988 - в сп. “Съвременник”; главен редактор (1988-1989) на сп. “Дарители”. Председател на Съюза на преводачите в България (1989-1991). Автор на много книги със стихове и преводи на поезия.

    НАЙДЕН ВЪЛЧЕВ

    СНЕГЪТ

    Снегът е някъде към Киев.
    Усещам го по голата топола,
    която с тънък връх мете небето,
    отдето тази нощ ще мине той.
    Снегът е някъде към Дунав.
    Усещам го по патиците диви,
    които търсят скътания извор
    на Златна Панега с вечерен вик.
    Снегът е някъде зад хълма.
    Усещам го по черното коминче,
    което трети ден дими отсреща
    като луличката на посрещач.

    КЪЩИЧКА 
    В ПОЛЕТО

    Ух че вятър, ух че студ е,
    скърцат хълм и падина,
    а какво ще бъде утре
    пита бялата луна
    и се мушва да се сгуша
    горе в облака голям,
    който сив и чер се спуща
    и пълзи, пълзи насам...
    И какво ни носи? Вечер,
    люшната топола, мрак
    и угасващите вече
    светлинки насрещни. Щрак! –
    я и мойта да не свети,
    стига и за този ден,
    нека само укавето
    да остане будно с мен,
    цяла нощ да си ми гука
    и наяве и насън,
    да гадае утре тука
    ден какъв ще е навън.
    Да, но тъй сме се успали
    с него в нашия превал,
    че дори не сме разбрали
    как вън сняг е навалял.
    Във прозорчето ни блесна
    тиха, мека светлина:
    утрото дошло нощес на
    бяла сребърна шейна.

    ЩЕ ТИЧА ВЪН ВЯТЪР

    Не зная кога отредено е,
    не зная какъв ще е ден –
    миражните мои видения
    угасна щат някога в мен,
    а слязъл в зори от просторите
    ще тича вън вятър стоглас,
    ще слуша какво си говорите
    и сам ще говори със вас,
    над пътя и стрехите сведени
    ще вейне самотно перце,
    ще махнат, след мене
    загледани, високите ружи с ръце,
    но аз ще съм вече далече и
    на рамо с торбичка на път
    ще слизам от свойто поречие
    към тъмното свое отвъд,
    към тъмните божи владения –
    тогава, когато във мен
    миражните мои видения
    угасна щат в синия ден.
 
 
Назад [ 3 ] Напред
ВЕСТНИК “КИЛ” НА 30 ГОДИНИ!
  
Вестник „KИЛ“, национален вестник за култура, изкуство и литература, издаван в град Варна от Сдружение на писателите вече 30  години. Във вестника се печатат значими съвременни литературни творби на български писатели и на писатели от други страни, представя се творчеството на водещи съвременни автори, дава се път на много млади хора да дебютират с творчеството си в литературния печат, както и на такива, които експериментират в словото и в различните видове изкуства. Вестникът е подкрепян финансово от Община Варна, а екипът от организатори и редактори, както и преобладаващото мнозинство от автори са от Съюза на българските писатели и Съюза на независимите български писатели – творци, които с произведенията си очертават тенденции, естетически нагласи, нови виждания. Всеки брой на в. „КИЛ“ е очакван с интерес от читателите.
Четете в. „КИЛ“, за да почувствате силата на художественото слово и на съвременната литература, както и да откриете едни от най-стойностните ѝ произведения!
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма