Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Поезия:


Преводи:

Имена:

Портрет:

Малък разказ:

Писмо:

Беседи:

Око:

Книга 8 Книга 9

Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна и реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура".
Вестник „Литература и Общество“ (ЛИО) е оригинално и  значимо явление в литературния и културен живот на град Варна с национално и  международно значение. На страниците му ще прочетете стихотворения, разкази, откъси от романи на значими писатели от черноморския град, страната, Европейския съюз и целия свят. Вестникът представя най-новите творби на писателите от Варна – членове на Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ), на Асоциация на европейски писатели и писатели от други континенти (АСЕПИ-СЕПИ, ВАРНА), на Съюз на българските писатели (СБП), на Съюз на независимите български писатели (СНБП), отразява значими литературни събития: фестивали, конкурси, премиери на книги, провежда литературни конкурси на морска тема и универсалните теми, отразява творчеството на млади дарования и подкрепя тяхното развитие.
Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна.
Статии
Поезия
Поезия от Найден Вълчев.
Poetry – by Naiden Valchev 
 
    Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, Ловешка област. Завършва гимназия в Плевен и право в Софийския университет (1951). През 1954-1955 е редактор на сп. “Български воин” и в. “Народна армия”, 1956-1983 - в сп. “Септември”, 1983-1988 - в сп. “Съвременник”; главен редактор (1988-1989) на сп. “Дарители”. Председател на Съюза на преводачите в България (1989-1991). Автор на много книги със стихове и преводи на поезия.

    НАЙДЕН ВЪЛЧЕВ

    СНЕГЪТ

    Снегът е някъде към Киев.
    Усещам го по голата топола,
    която с тънък връх мете небето,
    отдето тази нощ ще мине той.
    Снегът е някъде към Дунав.
    Усещам го по патиците диви,
    които търсят скътания извор
    на Златна Панега с вечерен вик.
    Снегът е някъде зад хълма.
    Усещам го по черното коминче,
    което трети ден дими отсреща
    като луличката на посрещач.

    КЪЩИЧКА 
    В ПОЛЕТО

    Ух че вятър, ух че студ е,
    скърцат хълм и падина,
    а какво ще бъде утре
    пита бялата луна
    и се мушва да се сгуша
    горе в облака голям,
    който сив и чер се спуща
    и пълзи, пълзи насам...
    И какво ни носи? Вечер,
    люшната топола, мрак
    и угасващите вече
    светлинки насрещни. Щрак! –
    я и мойта да не свети,
    стига и за този ден,
    нека само укавето
    да остане будно с мен,
    цяла нощ да си ми гука
    и наяве и насън,
    да гадае утре тука
    ден какъв ще е навън.
    Да, но тъй сме се успали
    с него в нашия превал,
    че дори не сме разбрали
    как вън сняг е навалял.
    Във прозорчето ни блесна
    тиха, мека светлина:
    утрото дошло нощес на
    бяла сребърна шейна.

    ЩЕ ТИЧА ВЪН ВЯТЪР

    Не зная кога отредено е,
    не зная какъв ще е ден –
    миражните мои видения
    угасна щат някога в мен,
    а слязъл в зори от просторите
    ще тича вън вятър стоглас,
    ще слуша какво си говорите
    и сам ще говори със вас,
    над пътя и стрехите сведени
    ще вейне самотно перце,
    ще махнат, след мене
    загледани, високите ружи с ръце,
    но аз ще съм вече далече и
    на рамо с торбичка на път
    ще слизам от свойто поречие
    към тъмното свое отвъд,
    към тъмните божи владения –
    тогава, когато във мен
    миражните мои видения
    угасна щат в синия ден.
 
 
Назад [ 3 ] Напред
ЖИВОТ НА ПЕТОЛИНИЕ

“Колор принт ПАК” ООД – печат и “Издателство МС” ООД – предпечат издадоха с финансовата помощ на Община Варна книгата “Живот на петолиние (Спомени и документи)” от Марко Добрев, която е образец за мемоаристика с голямо значение за историята на музикалния живот във Варна от 50-те години на миналия век до днес. Авторът предоставя за първи път такава достъпна информация чрез богатия си архив за Национално училище по изкуствата “Д. Христов” от създаването на Средно музикално училище и превръщането му в значим културен институт за професионални кадри за България; за Варненска филхармония, Варненска опера, ММФ “Варненско лято”, Международния балетен конкурс, за личности от музикалната култура на страната и чужбина, с които е общувал. Данни, снимков материал, програми на концерти и спектакли, събития, статии. Поколения наред творци, ученици, педагози са вписани в тази мемоарна книга. Личи изключителната му памет за миналото и желанието да открие трудните пътища на създаването и развитието на музикалното, балетното, оперното и изобразителното изкуство в града. Книгата е едно откритие за културата на Варна като минало, настояще и бъдеще.
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма