Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:


Поезия:

Есе:

Преводи:

Къси разкази:

Бележник:

Неюбилейно:

Мелпомена:

Книга 8 Книга 9
ОДЕСОС ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
(IV – НАЧАЛОТО НА VII ВЕК)
ОТ АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
  
“Одесос през късната античност (IV- началото на VII век)” е последната трета книга на Ал. Минчев от поредицата  за античния град Одесос, нашата днешна Варна. През 2007 г. излиза първата – монографията „Одесос през Елинистическата епоха (края на IV в. пр. Хр. – началото на I в. сл. Хр.)”, а през 2021 г. – втората: „Одесос през Римската епоха (I-III в.)“. Новото изследване е посветено на последния период от съществуването на този забележителен античен град в българските земи – Късната античност.  Поместени са много нови данни от исторически, археологически и епиграфски изследвания за града, публикувани през последните 15 години у нас и в чужбина, както и някои по-стари, които са останали неизвестни доскоро. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.
Коренните промени в периода на Късната античност са като врящ котел от събития – политически, военни, икономически и религиозни.
Това е периодът на третия и последен голям разцвет на Одесос – време, от което и до днес в града има останали значителни следи.
Издаването на книгата е финансирано от Фонд “Култура” на Община Варна и е съществен принос към културната памет на града и на България.
Статии
Резонанс
Пътят и енигмата на Сталкер
The way and the enigma of “Stalker” 
 
Румен Серафимов
Когато преди 12 години разбрах, че няколко добре известни личности във Варна са се събрали, за да заработят заедно под магическото име Сталкер, нещо смътно ми подсказа, че те са обречени. Не на това, че някой ден ще се разделят - което е нормално и почти неизбежно за силните артистични индивидуалности. Не и на това да бъдат съблазнени, поробени и погълнати от безпощадните конюнктурни обстоятелства или от изкушенията на благодатната мътилка в хаотичното и безсъзнателно прохождане на обществото ни. За това нямаше опасност, защото те вече бяха устояли и при по-жестоки условия.
Сталкерите бяха обречени на неизлечимия си нагон за свобода, на тежестта на огромното си познание, на преклонението си към големите културни образци, на верността си към високия вкус и професионалния абсолютизъм. Бяха обречени да тръгнат по така необходимия за не много от нас културен път в тресавището на профанната, безпардонна, безскрупулна човешка ситуация у нас.
Сталкерите не се оставиха на изкусителната и сладка жизнена спонтанност (според понятието на Ортега-и-Гасет), за чието процъфтяване и доминиране като примитивно биологично проявление на човека има прекрасни условия в постмодерната ни епоха. Те поеха по-трудния и рискован, но по-истински път в зоната на цивилизования живот, където има свободна креативност, където се търсят сериозните смисли и истини, където се изпитва неописуемо наслаждение от създаването на изразителен и стилен художествен свят.
И ако според едно английско определение цивилизацията е култивиране на човешките цели, то сталкерите вече 12 години се стремят да култивират днешното ни естетическо битие с чудесни идеи, въображение и качество, с ум и воля за системност и концептуално осмисляне на важните артистични феномени, с които се занимават. А това значи, че те са избрали да живеят и работят цивилизовано и културно - две съдбовно важни енигми.
Това обаче не означава, че сталкерите са вглъбени духовни аскети, отдадени на съзерцанието на чистите идеи и универсалните им трансцендентни превъплъщения, фанатично търсещи образните им еквиваленти. Ах, как обичат епикурейските вечери, където като музика звучи сладостно похапване и посръбване, където обилно се сипят подправки и сосове, и примамливо бълбукат подбрани розови вина. И тук, сред шумния смях и ироничните словесни импровизации, сред блесналите погледи и доволното поглаждане на понаедряващото тяло, духовният аристократизъм се съединява с очарователната човешка жизненост, за да се получи трудно постижимото тайнство на преклонението пред живота (според израза на Алберт Швайцер).
Може би това е една от енигмите на феномена Сталкер: преклонение пред живота, изживяван интензивно и пълно - и в зоната на жизнената спонтанност, и в зоната на духовното съзидание.
Сталкерите направиха много през тези 12 години - модел за професионален графичен дизайн, пример за толерантни човешки отношения, културна лаборатория, в която участниците ставаха експерти, приятелски кръг, в който всички се чувстваха истински. На всичкото отгоре намираха време и за отдаване на чистото изкуство.
Продуцираха концерти, изложби, проекти, имаше Лазаня, Двойна порция, Охлюв. Създадоха нещо, вече толкова рядко и ценно - стил и висока култура.
Мъдрият познавач на словото, свръхерудираният и непримирим Милан Асадуров, създаващата системност и подреденост на работния процес, добрата и безкомпромисна Добринка Маринкова, вглъбеният работохолик, търсещият иновации пленник на компютърния свят Емил Спасов, усмихнатата и коректна Мила Петкова, деликатната и загадъчна Дарина Маджарова, железният конструктор на виртуалните обекти Александър Калудов, сигурната и по дзенбудистки овладяна Миляна Стоилова, съзерцателната откривателка и интерпретаторка на необикновени истории Нина Локмаджиева, елегантната и енергична Ива Георгиева, тайното съкровище, неизхабената и чиста сила, пазена и съхранявана за случаи на безизходица Мария Зафиркова и the last but not least Димитър Трайчев - творческият ум, креативната и ментална стихия, способна да обхване и да се справи с десетки сфери на познанието и изкуството, строгият законодател на вкуса, емоционалната експлозия и словесната експресия, човекът на действието и енергията, на волята и представата, на вчувстването и абстракцията.
Това са хората, които създадоха феномена Сталкер. Някои от тях тръгнаха по свой собствен път, но всички те носят в себе си част от тази прекрасна енигма.


      Resonance: The way and the enigma of “Stalker” – the art atelier represented by Roumen Seraffimov.
 
 
Назад [ 1 ] Напред
ВЕСТНИК “КИЛ” НА 30 ГОДИНИ!
  
Вестник „KИЛ“, национален вестник за култура, изкуство и литература, издаван в град Варна от Сдружение на писателите вече 30  години. Във вестника се печатат значими съвременни литературни творби на български писатели и на писатели от други страни, представя се творчеството на водещи съвременни автори, дава се път на много млади хора да дебютират с творчеството си в литературния печат, както и на такива, които експериментират в словото и в различните видове изкуства. Вестникът е подкрепян финансово от Община Варна, а екипът от организатори и редактори, както и преобладаващото мнозинство от автори са от Съюза на българските писатели и Съюза на независимите български писатели – творци, които с произведенията си очертават тенденции, естетически нагласи, нови виждания. Всеки брой на в. „КИЛ“ е очакван с интерес от читателите.
Четете в. „КИЛ“, за да почувствате силата на художественото слово и на съвременната литература, както и да откриете едни от най-стойностните ѝ произведения!
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма