Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Резонанс:

Есе:

Преводи:

Дебют:

Под знака на Терпсихора:


Суета:

Лирика за пораснали деца:

Литературна анкета:

Книга 8 Книга 9
ОДЕСОС ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
(IV – НАЧАЛОТО НА VII ВЕК)
ОТ АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
  
“Одесос през късната античност (IV- началото на VII век)” е последната трета книга на Ал. Минчев от поредицата  за античния град Одесос, нашата днешна Варна. През 2007 г. излиза първата – монографията „Одесос през Елинистическата епоха (края на IV в. пр. Хр. – началото на I в. сл. Хр.)”, а през 2021 г. – втората: „Одесос през Римската епоха (I-III в.)“. Новото изследване е посветено на последния период от съществуването на този забележителен античен град в българските земи – Късната античност.  Поместени са много нови данни от исторически, археологически и епиграфски изследвания за града, публикувани през последните 15 години у нас и в чужбина, както и някои по-стари, които са останали неизвестни доскоро. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.
Коренните промени в периода на Късната античност са като врящ котел от събития – политически, военни, икономически и религиозни.
Това е периодът на третия и последен голям разцвет на Одесос – време, от което и до днес в града има останали значителни следи.
Издаването на книгата е финансирано от Фонд “Култура” на Община Варна и е съществен принос към културната памет на града и на България.
Статии
Лирика за пораснали деца
Поезия от Николай Милчев
Poems by Nikolay Milchev 
 

Николай Милчев. Роден през 1958 г., живее и работи в София. Завършва българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на поетичните книги „Бяла залисия”, „Изневиделица”, „Пейзажи с Лолита”, „Мокра светлина”, „Очи широколистни” и „Надеждата е бебе с очила”. Член на Съюза на българските писатели.

ЗНАЧЕНИЯ
Калинките не са това, което са…
Калинките са копчета червени.
Пресипнали, на капките с гласа
тревите разкопчават свойте вени.
Зелена кръв и черни петънца.
Душици и треви изящни.
Калинките приличат на деца,
които от света се плашат.
Иди при тях и тихо говори.
Помилвай ги – ще ти покажат пътя.
Високо горе слънцето гори
като сърце, от дъждове изкъпано.
Калинките не са… Защото са
значения, които ни настигат.
Една калинка ще ти донеса –
целувай я като дълбока книга.
РЕПЛИКА
И хванали в реката три мънички рибоци,
а после уловили три зайковци с подскоци.
А. П. Милн
Ловец на заешки подскоци
и с пушка, взета от картина,
лежа в прозрачните потоци
и си сънувам догодина.
Защото ще остана гладен
и нищо няма да убия,
с подскок от пухчета направен,
аз на кравайче ще се свия.
Ако случайно различите
ловеца с вид на молекула,
помилвайте го по ушите,
с които сънищата чува.
 
ИГРА
Момичето с глава на виолетка
поникваше в градината пред блока.
Пчелата бе вълшебната съседка,
с която си играеха високо.
Къде се губеха, не знам. Но помня
как се явиха в стаята край мене
и разцъфтях, и мигом се отроних,
и се превърнах в сянка на растение.
ЛЯТНО МОМИЧЕ
То е облечено с топло –
слънчево и прозрачно…
Бяло, уханно, обло;
жълто, кремаво, злачно.
То е съблечено с вкус и
чаровно бере къпини.
Чар е – ако ги вкусиш.
Чаровно – ако отминеш.
СТИХ
Листо, повито със Април,
е бебето, което диша.
Аз пролет съм му подарил
и се опитвам да опиша
как бебето ще има дом
от цветни, звукови салони.
И в моя поетичен том
през есента ще се отрони.
 
ОКОЛО ШЕСТ СУТРИНТА
Около шест без петнайсет
светлината кръжи наоколо.
Едно суетно глухарче
с вятър си реши кока.
Около шест без десет
глухарчето разцъфтява.
Росата му е донесла
жълта корона от слава.
И то се кръсти набожно
под блясъка на чудото.
Около шест е възможно
всичко да бъде хубаво.
Точно във шест бръснарят
острига съня и кихна.
Глухарчето стана пара
и със въздишка отлитна.
 
 
Назад [ 8 ] Напред
ВЕСТНИК “КИЛ” НА 30 ГОДИНИ!
  
Вестник „KИЛ“, национален вестник за култура, изкуство и литература, издаван в град Варна от Сдружение на писателите вече 30  години. Във вестника се печатат значими съвременни литературни творби на български писатели и на писатели от други страни, представя се творчеството на водещи съвременни автори, дава се път на много млади хора да дебютират с творчеството си в литературния печат, както и на такива, които експериментират в словото и в различните видове изкуства. Вестникът е подкрепян финансово от Община Варна, а екипът от организатори и редактори, както и преобладаващото мнозинство от автори са от Съюза на българските писатели и Съюза на независимите български писатели – творци, които с произведенията си очертават тенденции, естетически нагласи, нови виждания. Всеки брой на в. „КИЛ“ е очакван с интерес от читателите.
Четете в. „КИЛ“, за да почувствате силата на художественото слово и на съвременната литература, както и да откриете едни от най-стойностните ѝ произведения!
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма