Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
+ Варненски и Великопреславски митрополит Кирил:

Поезия:

Имена:

Разказ:

Преглед:Дневник:

История:

Новела:

Идеи:

Юбилей:

Руска тетрадка:
Книга 8 Книга 9
ОДЕСОС ПРЕЗ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ
(IV – НАЧАЛОТО НА VII ВЕК)
ОТ АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ
  
“Одесос през късната античност (IV- началото на VII век)” е последната трета книга на Ал. Минчев от поредицата  за античния град Одесос, нашата днешна Варна. През 2007 г. излиза първата – монографията „Одесос през Елинистическата епоха (края на IV в. пр. Хр. – началото на I в. сл. Хр.)”, а през 2021 г. – втората: „Одесос през Римската епоха (I-III в.)“. Новото изследване е посветено на последния период от съществуването на този забележителен античен град в българските земи – Късната античност.  Поместени са много нови данни от исторически, археологически и епиграфски изследвания за града, публикувани през последните 15 години у нас и в чужбина, както и някои по-стари, които са останали неизвестни доскоро. Някои от най-ценните антични паметници, открити в града и запазени до наши дни, са гордост за археологическото и архитектурното богатство не само на Варна, но и на България и Европа.
Коренните промени в периода на Късната античност са като врящ котел от събития – политически, военни, икономически и религиозни.
Това е периодът на третия и последен голям разцвет на Одесос – време, от което и до днес в града има останали значителни следи.
Издаването на книгата е финансирано от Фонд “Култура” на Община Варна и е съществен принос към културната памет на града и на България.
Статии
Руска тетрадка
Московското списание “Литературная учоба” гостува на “Простори” 
 
В този брой наш скъп гост е списание “Литературная учоба” от Москва. “Литературная учоба” е едно от най-старите руски литературни издания. Създадено е през 1930 г. от Максим Горки, за да бъде учител и трибуна на младите писатели. Поставената от великия писател задача списанието изпълнява успешно и днес. На неговите страници дебютират талантливи млади поети, разказвачи, публицисти и критици, които по-късно се утвърждават като ярки представители на руската литература. Да публикуваш в това списание е висока чест и голяма отговорност.
В бр. 4 от тази година “Литературная учоба” представи на руския читател голяма подборка от стихотворения на български поети от различни поколения. Такава подборка от имена на наши автори списанието публикува и през 2001 г. И няма да бъде пресилено, ако кажем, че “Литературная учоба” е комай единственото руско издание, в което българската литература присъства толкова често и се чувства така удобно и уютно.
“Простори” и “Литературная учоба” имат сходни цели и задачи. И двете списания са насочени към младата публика и към литературната смяна на Русия и България. Затова и напълно естествено е те да си сътрудничат постоянно и да си разменят автори и творби за публикации.
В тази брой “Простори” представя шестима нови руски поети и един белетрист в превод на преводачи от Варна. Нашите читатели ще се срещнат с интересни дарования, ще се запознаят с едно ново поколение руски литератори. Да, в руската литература навлезе ново поколение, което уверено продължава традициите, но и внася ново светоусещане, ново звучение и дори нови думи.
Съвременната руска литература от последните 10-15 години е почти неизвестна у нас. А тя е жива, интересна, умна, разумна и все така изпълнена с добротворство и любов към човека.
Нека кажем “Добре дошли в България” на поетите Олга Дякова, Валерии Дударев, Константин Паскал, Татяна Шубина, Максим Лаврентиев, Борис Гонцов и на разказвача Игор Михайлов. С радост посрещаме и главната редакторка на списанието Людмила Карханина, която прави толкова много за българската литература и за нейното популяризиране в Русия.
Добре дошли в “Простори”, скъпи наши приятели!
    
Уважаеми български читатели,
Днес на страниците на забележителното списание “Простори” ви представяме съвременната руска култура.
С всяка измината година все повече укрепват и се развиват културните отношения между България и Русия. Не на последно място в тези отношения е и литературата. Литературното Слово може да влияе и влияе върху нашите сърца и умове, помага на народите от света да опознават по-задълбочено културите, националните традиции, особеностите, които ни отличават едни от други. Литературата е неразделна част от културата, дори от политиката! Разменяйки си на страниците на нашите списания (“Простори” и “Литературная учоба”) произведения на наши съвременни поети и прозаици, критици и литературоведи, ние укрепваме и политическите отношения между нашите страни. “В началото бе Словото...”
В брой четвърти на списание “Литературная учоба” руският читател можа да се запознае с творчествата на известни български поети и статията на литературоведа Панко Анчев. Във встъпителната бележка към “Българската тетрадка” съветникът по въпросите на културата в Посолството на България в Русия Бисер Киров отбеляза, че ние можем “по-интензивно да участваме в обмена на творчески инициативи между нашите две страни върху могъщия културен фундамент на културното взаимодействие между България и Русия, внасяйки принос в новото европейско пространство в тази част на света”. На 26 септември т.г. в посолството на Република България в Руската федерация се проведе вечер, посветена на новите преводи на български поети в списание “Литературная учоба”, в който участие взе и посланикът на България Пламен Грозданов. Пред българските и руските гости прозвучаха стихове от български поети на руски език, публикувани в списанието, в изпълнение на руските поети-преводачи.
Днес вече вие на страниците на вашето списание можете да се запознаете с тяхното творчество. Творчеството на представените поети вече е признато в руската литература. Имената им са достатъчно известни на руския читател. Но сега вие ще ги съдите...
Надявам се нашето сътрудничество да се развива все така активно и в бъдеще. Още веднъж ще повторя: имаме една и съща задача – да съхраняваме и обогатяваме славянската култура. А в съвремения свят, според мене, литераторите и тяхното Слово са в предните редици на развитието и запазването на цивилизацията...
Людмила Карханина
главен редактор на
сп. “Литературная учоба” - Москва
 
 
Назад [ 17 ] Напред
ВЕСТНИК “КИЛ” НА 30 ГОДИНИ!
  
Вестник „KИЛ“, национален вестник за култура, изкуство и литература, издаван в град Варна от Сдружение на писателите вече 30  години. Във вестника се печатат значими съвременни литературни творби на български писатели и на писатели от други страни, представя се творчеството на водещи съвременни автори, дава се път на много млади хора да дебютират с творчеството си в литературния печат, както и на такива, които експериментират в словото и в различните видове изкуства. Вестникът е подкрепян финансово от Община Варна, а екипът от организатори и редактори, както и преобладаващото мнозинство от автори са от Съюза на българските писатели и Съюза на независимите български писатели – творци, които с произведенията си очертават тенденции, естетически нагласи, нови виждания. Всеки брой на в. „КИЛ“ е очакван с интерес от читателите.
Четете в. „КИЛ“, за да почувствате силата на художественото слово и на съвременната литература, както и да откриете едни от най-стойностните ѝ произведения!
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма