Списание за литература и изкуство Начало Логин форма
Простори


Корица
Съдържание
Документална проза:

Поезия:Отзив:

Прожектор:

Палитра:

Нови стихотворения:

Исторически роман:

Кръгла маса:

Документална хроника:

Роман за поезията:

24 април 2014:

Книга 8 Книга 9

Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна и реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна чрез фонд "Култура".
Вестник „Литература и Общество“ (ЛИО) е оригинално и  значимо явление в литературния и културен живот на град Варна с национално и  международно значение. На страниците му ще прочетете стихотворения, разкази, откъси от романи на значими писатели от черноморския град, страната, Европейския съюз и целия свят. Вестникът представя най-новите творби на писателите от Варна – членове на Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ), на Асоциация на европейски писатели и писатели от други континенти (АСЕПИ-СЕПИ, ВАРНА), на Съюз на българските писатели (СБП), на Съюз на независимите български писатели (СНБП), отразява значими литературни събития: фестивали, конкурси, премиери на книги, провежда литературни конкурси на морска тема и универсалните теми, отразява творчеството на млади дарования и подкрепя тяхното развитие.
Търсете и четете в. „Литература и Общество“ – Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван в град Варна.
Статии
Отзив
Варненска къща на Раковлиите, със собствен дух и необяснима магия 
 
Проф. Михаил Неделчев
 
Удивителна е историята, която ни разказва Мери Тинева-Луканова в този свой ръкопис от 150 страници. Това е историята на една стара варненска къща, близо до централния площад, която е запазена и до ден днешен – къща със съхранена варненска атмосфера, къща със собствен дух и необяснима магия. Но историята на тази къща е много по-пространна и във времето, и в пространството, защото тя наследява историята на котленски и на добруджански къщи, наследява историята на толкова славния и така разклонен род на самия Георги С. Раковски.
Всъщност къщата на ул. “Кръсто Мирски” 14, с черница и смокини в двора си, е създадена от дъщерята и зетя на знаменитата в цял Котел сестра на Георги Раковски. Преди да се заселят във Варна, те естествено правят изключителното геополитическо преселение на котленските овчарски и търговски фамилии в някоя от къшлите на Добруджа, превърнали се впоследствие в едни от многобройните чифлици. И обитаването на този триъгълник – Котел, Добруджа (впоследствие Мангалия), Варна, остава и нататък съдба на фамилията.
Знаменитите фигури в тази фамилия са естествено на първо място видните интелектуалци и дейци на ранното социалистическо движение д-р Кръстьо Раковски и Койка Тинева. И двамата представят най-високия интелектуален елит на международното социалистическо движение. И двамата имат трагическа съдба, следствие на сталинските репресии в Съветска Русия.
Свидетелство за духовната извисеност на семейството са огромната библиотека и обемният архив, трупани от всички членове на фамилията, но особено разраснали се благодарение на изключителната активност – като интелектуалец, публицист, адвокат журналист, историк – на д-р К. Раковски, но и на неговата стопанска предприемчивост като чифликчия. Естествено десетилетията не са пощадили библиотеката и архива, но все пак запазеното е достатъчно мощно свидетелство за историята на рода, за многопосочната активност на поне десетина негови членове.
Именно този архив, а също и записаните спомени на дядовци, баби, чичовци и лели, както и личните спомени на самата авторка, са стабилната основа за нейното емоционално и богато документирано повествование. Тук са цитирани десетки писма на големи чужди политически дейци, но най-важното – представена е атмосферата в този гостоприемен дом, където са гостували писатели като Антон Страшимиров, Пейо Яворов, Тодор Страшимиров, Петко Тодоров, Димитър Полянов, Георги Бакалов и мн. други. Ето един кратък пасаж, който свидетелства за атмосферата във варненската къща и за нейната несекваща свързаност с традициите на Котел:
„И във Варненската къща, и в Мангалия, Котел присъства категорично. Той е в уредбата, в килимите, бодливите козяци, тежките вълнени губери, мангала... В шарките на тъканите, в завивките. Той е в реда, навиците за упорит труд, в разумното разпределение на средствата и контрола върху разходите – строг и безкомпромисен. В тиганичките, вкусните млинове и разни други кулинарни специалитети, в някои от употребяваните думи. Но по-важното е, че навсякъде витае духът на възрожденския Котел. Присъствието на Георги Раковски е извънредно силно, а чрез живата баба Нанка става почти зримо – толкова осезаемо. В шкафовете са оригиналните издания на книгите му, вестник „Дунавски лебед”, негови снимки, неща, докосвани от ръцете му. Кръстю неуморно събира части от огромния му разпилян архив и се подготвя да напише капитален труд върху живота и делото му. Вече и той, и сестра му Анна са взели името Раковски. Домът е успял да внуши и на най-малките, че това роднинство е не само гордост, а и голямо задължение.“
 
Кръстьо Раковски, Лев Троцки и Добродрану Гере
 
Наред с представянето на общата атмосфера в къщата авторката прави блестящи портрети и на най-важните фигури от рода, най-вече на д-р К. Раковски. Всъщност, макар и да представя нови и непознати факти и сюжети от битието му като политик и политически писател, тя дори не разказва една голяма част от перипетиите на живота му и от разнообразните форми на интелектуалното му осъществяване (така например в повествованието не е намерил място разказ за временното сближаване на д-р К. Раковски с Кръга “Мисъл” около 1910 г., за времето на прочутия бойкот срещу официалния Славянски събор; не ни е разказана историята с написването на по-ранната знаменита, остро критична срещу имперската политика книга “Русия на изток”). Но това е съвсем естествено за едно повествование, което се стреми да представи единството на рода, където все пак основен герой е старата варненска къща – не само свидетел, но и сякаш персонаж в това историческо битие.
Книгата на Мери Тинева-Луканова е прекрасно написана, като наистина са съхранени в редица случаи при спомените говорните особености на нейните предци, показани са смените на социалните стилове в тези така важни български градове, представена е и динамиката на интересите на тези видни български интелектуалци, мъже и жени, през почти цяло столетие.
Интересът към личността на д-р К. Раковски – блестящ интелектуалец и участник в международното социалистическо движение, с изключителен престиж и високо институционално положение, превърнал се в една от трагическите жертви на престъпния Сталинов режим, продължава да е изключително висок както в България, така и в Русия, Румъния, Франция и други страни. Книгата, дори само с вплетената в нея история на д-р К. Раковски, ще има голям успех, но както вече стана дума, тя не е само това. Повествованието показва и свидетелства, че в центъра на Варна е съществувало в продължение на толкова десетилетия едно живо огнище на просвета, култура, цивилизация, едно място, където са се водили толкова важни дискусии, където хората са чели, говорели и писали на няколко езика, където те са се чувствали с основание абсолютно пълноправни европейци.
 
 
Назад [ 5 ] Напред
ЖИВОТ НА ПЕТОЛИНИЕ

“Колор принт ПАК” ООД – печат и “Издателство МС” ООД – предпечат издадоха с финансовата помощ на Община Варна книгата “Живот на петолиние (Спомени и документи)” от Марко Добрев, която е образец за мемоаристика с голямо значение за историята на музикалния живот във Варна от 50-те години на миналия век до днес. Авторът предоставя за първи път такава достъпна информация чрез богатия си архив за Национално училище по изкуствата “Д. Христов” от създаването на Средно музикално училище и превръщането му в значим културен институт за професионални кадри за България; за Варненска филхармония, Варненска опера, ММФ “Варненско лято”, Международния балетен конкурс, за личности от музикалната култура на страната и чужбина, с които е общувал. Данни, снимков материал, програми на концерти и спектакли, събития, статии. Поколения наред творци, ученици, педагози са вписани в тази мемоарна книга. Личи изключителната му памет за миналото и желанието да открие трудните пътища на създаването и развитието на музикалното, балетното, оперното и изобразителното изкуство в града. Книгата е едно откритие за културата на Варна като минало, настояще и бъдеще.
реклама
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало Логин форма